[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#478806: marked as done ([l10n] Updated Czech translation of debian-edu-install debconf messages)Your message dated Sat, 10 May 2008 09:02:05 +0000
with message-id <E1Jukxx-0007wa-Pg@ries.debian.org>
and subject line Bug#478806: fixed in debian-edu-install 0.669
has caused the Debian Bug report #478806,
regarding [l10n] Updated Czech translation of debian-edu-install debconf messages
to be marked as done.

This means that you claim that the problem has been dealt with.
If this is not the case it is now your responsibility to reopen the
Bug report if necessary, and/or fix the problem forthwith.

(NB: If you are a system administrator and have no idea what this
message is talking about, this may indicate a serious mail system
misconfiguration somewhere. Please contact owner@bugs.debian.org
immediately.)


-- 
478806: http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=478806
Debian Bug Tracking System
Contact owner@bugs.debian.org with problems
--- Begin Message ---
Package: debian-edu-install
Severity: wishlist
Tags: l10n, patch

Hi,

in attachement there is updated Czech (cs.po) translation of
debian-edu-install debconf messages. Please include it with the
package.

Thanks
-- 
Miroslav Kure
# #-#-#-#-# cs.po (debian-installer) #-#-#-#-#
# #-#-#-#-# cs.po (nn) #-#-#-#-#
# #-#-#-#-# cs.po (debian-edu-install) #-#-#-#-#
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# #-#-#-#-# cs.po.newstring (nn) #-#-#-#-#
# THIS FILE IS AUTOMATICALLY GENERATED FROM THE MASTER FILE
# packages/po/nn.po
#
# DO NOT MODIFY IT DIRECTLY : SUCH CHANGES WILL BE LOST
#
# translation of nn.po to Norwegian Nynorsk
# translation of debian-installer.po to Norwegian nynorsk
# Norwegian Nynorsk messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
# Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>, 2004, 2005, 2006.
#
# #-#-#-#-# cs.po.newstring (debian-installer) #-#-#-#-#
# THIS FILE IS AUTOMATICALLY GENERATED FROM THE MASTER FILE
# packages/po/cs.po
#
# DO NOT MODIFY IT DIRECTLY : SUCH CHANGES WILL BE LOST
#
# Czech messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
#
# #-#-#-#-# cs.po (popularity-contest) #-#-#-#-#
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: popularity-contest\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-install@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-04-18 20:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-01 10:02+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"#-#-#-#-# cs.po (debian-installer) #-#-#-#-#\n"
"#-#-#-#-# cs.po (nn) #-#-#-#-#\n"
"#-#-#-#-# cs.po (debian-edu-install) #-#-#-#-#\n"
"#-#-#-#-# cs.po.newstring (nn) #-#-#-#-#\n"
"nynorsk@lists.debian.org>\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"#-#-#-#-# cs.po.newstring (debian-installer) #-#-#-#-#\n"
"#-#-#-#-# cs.po (popularity-contest) #-#-#-#-#\n"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:1001
msgid "Choose Debian Edu profile"
msgstr "Zvolte profil Debian Edu"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:1001 ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Main-Server"
msgstr "Hlavní-Server"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:1001 ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Workstation"
msgstr "Stanice"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:1001 ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Thin-Client-Server"
msgstr "Tenký-Klient-Server"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:1001 ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Standalone"
msgstr "Samostatný"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid "Please choose which profiles will apply to this machine."
msgstr "Vyberte prosím, které profily se mají použít na tomto počítači."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"The profiles you choose determine how the machine can be used out-of-the-"
"box. You can choose several profiles, but you have to choose at least one."
msgstr ""
"Profily, které vyberete, určují použití počítače. Můžete vybrat několik "
"profilů, ale vždy nejméně jeden."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"Every Debian Edu network needs one, and only one machine running the 'Main-"
"Server' profile. This machine provides the (network) services (mainly file/"
"network and LDAP), so without this machine the network does not work. Since "
"this machine will hold all data files it will need a lot of harddisk space. "
"Installing this option solely results in a machine without a Graphical User "
"Interface(=GUI), if you want a GUI you'll need to include the workstation "
"profile or 'Thin-Client-Server'."
msgstr ""
"V každé síti Debian Edu musí být právě jeden počítač, na kterém běží profil "
"„Hlavní-Server“. Tento počítač poskytuje (síťové) služby (hlavně souborový "
"server a LDAP), tudíž by bez něj síť nefungovala. Protože budou na tomto "
"počítači uložena všechna data, měl by mít spousty diskového prostoru. "
"Instalací této možnosti získáte počítač bez grafického uživatelského "
"rozhraní (GUI). Pokud GUI vyžadujete, musíte přidat profil pro pracovní "
"stanici nebo „Tenký-Klient-Server“."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"Machines running the 'Workstation' profile are normal machines. Users "
"logging on a workstation are authenticated by the machine running the 'Main-"
"Server' profile, and have their documents and personal settings stored in "
"home directories on the machine running the 'Main-Server' profile."
msgstr ""
"Počítače, na kterých poběží profil „Stanice“, budou běžné pracovní stanice. "
"Uživatelé se budou při přihlašování ověřovat proti počítači s profilem "
"„Hlavní-Server“, na kterém také budou mít veškeré dokumenty a osobní "
"nastavení."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"Machines running the 'Thin-Client-Server' profile are able to accept thin "
"client connections. This profile includes the 'Workstation' profile to "
"provide the applications also installed on a regular workstation. To prevent "
"network congestion, machines running this profile need to have two network "
"cards. All three profiles named so far can be installed on the same machine."
msgstr ""
"Počítače s profilem „Tenký-Klient-Server“ umí obsluhovat požadavky od "
"tenkých klientů. Součástí tohoto profilu je i profil „Stanice“, který "
"poskytuje aplikace běžně dostupné na pracovních stanicích. Aby se zamezilo "
"ucpání sítě, musí mít počítač s tímto profilem dvě síťové karty. Všechny tři "
"dosud vyjmenované profily mohou být nainstalovány na jednom počítači."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"The profile 'Standalone' cannot be installed on the same machine together "
"with any of the profiles 'Main-Server', 'Thin-Client-Server' or "
"'Workstation'."
msgstr ""
"Profil „Samostatný“ nelze nainstalovat na jeden počítač spolu s profily "
"„Hlavní-Server“, „Tenký-Klient-Server“ nebo „Stanice“."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"Machines running the 'Standalone' profile are meant to be run outside the "
"Debian Edu network (e.g. in the homes of pupils and teachers) as a "
"standalone machine."
msgstr ""
"Profil „Samostatný“ je určen pro samostatné počítače, které nejsou součástí "
"sítě Debian Edu (např. domácí počítače studentů nebo učitelů)."

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Barebone"
msgstr "Holý"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"The 'Barebone' profile is a poor installation for admins, so that they can "
"choose what they want to install. It has network connection and is "
"integrated into the debian-edu network."
msgstr ""
"Profil „Holý“ je očesaná instalace pro administrátory, aby si mohli vybrat, "
"co přesně chtějí instalovat. Součástí je síťové připojení a integrace do "
"sítě Debian Edu."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
#| msgid "Standalone profile can only be used alone"
msgid "Standalone profile cannot be used with other profiles"
msgstr "Profil „Samostatný“ není možno použít s jinými profily"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid ""
"The Standalone profile cannot be installed together with any other profile "
"on the same machine. Please either only choose Standalone or any other "
"combination excluding Standalone."
msgstr ""
"Profil „Samostatný“ nemůže být nainstalován na jednom počítači současně s "
"jiným profilem. Vyberte prosím buď jenom „Samostatný“, nebo libovolnou jinou "
"kombinaci profilů nezahrnující profil „Samostatný“."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:5001
msgid "Standalone installation is partly manual."
msgstr "Instalace samostatného počítače vyžaduje ruční zásah."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:5001
msgid ""
"The Standalone install is currently not as automatic as the other profiles, "
"to make it easier to do manual partitioning. You are now sent to the debian-"
"installer main menu. Select \"Change debconf priority\", and choose "
"priority \"high\" to enable the automatic installation again."
msgstr ""
"Instalace samostatného počítače zatím není tak automatická jako ostatní "
"profily, aby bylo jednodušší rozdělit disk ručně. Nyní jste posláni do "
"hlavního menu instalačního programu. Pro přechod zpět k automatické "
"instalaci použijte menu „Změnit prioritu otázek“ a vyberte „vysokou“ "
"prioritu."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
msgid "Really use the automatic partitioning tool?"
msgstr "Opravdu chcete použít automatické rozdělení disku?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
msgid ""
"This will destroy the partition table on all disks in the machine. REPEAT: "
"THIS WILL WIPE CLEAN ALL HARD DISKS IN THE MACHINE! If you have important "
"data that are not backed up, you may want to stop now in order to do a "
"backup. In that case, you'll have to restart the installation later."
msgstr ""
"Tímto zničíte tabulku oddílů na všech discích v počítači. OPAKUJI: TÍMTO "
"VYMAŽETE OBSAH VŠECH DISKŮ V POČÍTAČI! Jestliže máte důležitá, dosud "
"nezazálohovaná data, můžete nyní ukončit instalaci a vrátit se sem později."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "Participate in the package usage survey?"
msgstr "Připojit se k průzkumu o nejpopulárnější balíky?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid ""
"The system may anonymously supply the distribution developers with "
"statistics about the most used packages on this system. This information "
"influences decisions such as which packages should go on the first "
"distribution CD."
msgstr ""
"Systém může anonymně posílat vývojářům distribuce statistiku o nejvíce "
"využívaných balících na tomto systému. Tyto informace pomáhají vývojářům v "
"rozhodování, které balíky by měly být umístěny na prvním instalačním CD."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid ""
"If you choose to participate, the automatic submission script will run once "
"every week, sending statistics to the distribution developers. The collected "
"statistics can be viewed on http://popcon.debian.org/.";
msgstr ""
"Pokud se rozhodnete připojit, automatický skript bude jednou týdně odesílat "
"statistiku zpět vývojářům distribuce. Zpracované statistiky si můžete "
"prohlédnout na http://popcon.debian.org/.";

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid ""
"This choice can be later modified by running \"dpkg-reconfigure popularity-"
"contest\"."
msgstr ""
"Své rozhodnutí můžete kdykoliv změnit, stačí spustit: „dpkg-reconfigure "
"popularity-contest“."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-install-udeb.templates:1001
msgid "Install Debian Edu profile (enforce menu order)"
msgstr "Instalovat profil Debian Edu (vynutit uspořádání menu)"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:3001
msgid "Make sure the Installation CD is in the CD tray"
msgstr "Ujistěte se, že je instalační CD v mechanice"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:3001
msgid ""
"The installation is mostly automatic and will use the CD if it is available "
"in the CD tray, but will fail if the CD is missing. Please make sure the CD "
"is in the CD tray now."
msgstr ""
"Instalace je většinou automatická a pokud je v mechanice CD, automaticky jej "
"použije. Pokud tam CD není, instalace selže. Ujistěte se nyní, že je "
"instalační CD v mechanice."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4001
msgid "Something went wrong during the Debian Edu install process."
msgstr "Během instalace Debian Edu se něco nepovedlo."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4001
msgid ""
"Please report the error using <URL:http://bugs.skolelinux.no/>, and remember "
"to attach the content of /var/log/installer.log to the bug report."
msgstr ""
"Nahlaste prosím chybu na <URL:http://bugs.skolelinux.no/> a nezapomeňte k ní "
"připojit obsah souboru /var/log/installer.log."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4001
msgid "These are the reported errors:"
msgstr "Toto jsou nahlášené chyby:"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4001
msgid "${errorlist}"
msgstr "${errorlist}"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:5001
msgid "The machine will now reboot"
msgstr "Počítač bude nyní restartován"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:5001
msgid ""
"To ensure that all services and applications start correctly, the machine "
"now needs to reboot."
msgstr ""
"Aby se všechny služby a aplikace nastartovaly správně, musí se nyní počítač "
"restartovat."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:6001
msgid "Some errors were found during installation:"
msgstr "Během instalace se vyskytly chyby:"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:6001
msgid "${ERRORS}"
msgstr "${ERRORS}"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:6001
msgid "Consider reporting them to the Debian Edu developers."
msgstr "Nahlaste je prosím vývojářům Debian Edu."

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:8001
msgid "Skip questions until package install (debian-edu)"
msgstr "Přeskočit otázky až k instalaci balíků (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:9001
msgid "Skip questions until password (debian-edu)"
msgstr "Přeskočit otázky až k zadání hesla (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:10001
msgid "Skip manual package selection (debian-edu)"
msgstr "Přeskočit ruční výběr balíků (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:11001
msgid "Check installed system (debian-edu)"
msgstr "Zkontrolovat nainstalovaný systém (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:12001
msgid "Set up packages (debian-edu)"
msgstr "Nastavit balíky (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:13001
msgid "Finish install (debian-edu)"
msgstr "Dokončit instalaci (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:14001
msgid "Ask for a CD (debian-edu)"
msgstr "Požádat o CD (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:15001
msgid "Select packages to install (debian-edu)"
msgstr "Vybrat balíky k instalaci (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:16001
msgid "Re-enter interactive mode for password prompt (debian-edu)"
msgstr "Znovu vstoupit do interaktivního režimu pro zadání hesla (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:17001
msgid "Get installation profile (debian-edu)"
msgstr "Získat instalační profil (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:18001
msgid "Check for and report installation errors (debian-edu)"
msgstr "Zkontrolovat a nahlásit chyby při instalaci (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:19001
msgid "Override defaults with profile (debian-edu)"
msgstr "Přepsat výchozí hodnoty profilem (debian-edu)"

#~ msgid "Should the installation run on automatic?"
#~ msgstr "Má instalace probíhat automaticky?"

#~ msgid ""
#~ "Select yes to avoid any further questions during the second stage "
#~ "installation. Select no to get all the questions asked."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud odpovíte ano, budou potlačeny veškeré otázky ve druhé fázi "
#~ "instalace. Odpovíte-li ne, uvidíte všechny otázky."

#~ msgid ""
#~ "The 'Standalone' profile is experimental and not yet functioning. "
#~ "Machines running the 'Standalone' profile are meant to be run outside the "
#~ "Debian Edu network (e.g. in the homes of pupils and teachers) as a "
#~ "standalone machine."
#~ msgstr ""
#~ "Profil 'Samostatný' je zatím experimentální a ne zcela funkční. Tento "
#~ "profil je určen pro samostatné počítače, které nejsou součástí sítě "
#~ "Debian Edu (např. domácí počítače studentů a učitelů)."

#~ msgid ""
#~ "The 'Standalone-Extras' profile is complementary to the 'Standalone' "
#~ "profile, providing extra programs for it."
#~ msgstr ""
#~ "Profil 'Samostatný-Extra' doplňuje profil 'Samostatný' o dodatečné "
#~ "programy."

#~ msgid "Generating unique host identifier failed"
#~ msgstr "Vytváření jednoznačné identifikace počítače selhalo"

#~ msgid ""
#~ "The install script could not generate a unique host identifier. This is a "
#~ "fatal error, as all hosts submitting information need to have an unique "
#~ "identifier."
#~ msgstr ""
#~ "Instalační skript nemohl vytvořit jednoznačný identifikátor počítače. "
#~ "Toto je osudová chyba, protože každý počítač posílající informace musí "
#~ "mít jednoznačnou identifikaci."

#~ msgid ""
#~ "Please report this problem as a bug against the popularity-contest "
#~ "package, and include information about your configuration."
#~ msgstr ""
#~ "Nahlaste to prosím jako chybu proti balíku popularity-contest a uveďte "
#~ "informace o své konfiguraci."

#~ msgid "Use HTTP to submit reports?"
#~ msgstr "Použít pro odesílání HTTP?"

#~ msgid "If you do not want to use HTTP, email is used instead."
#~ msgstr "Nebudete-li chtít pro odesílání použít HTTP, použije se email."

--- End Message ---
--- Begin Message ---
Source: debian-edu-install
Source-Version: 0.669

We believe that the bug you reported is fixed in the latest version of
debian-edu-install, which is due to be installed in the Debian FTP archive:

debian-edu-install-udeb_0.669_all.udeb
 to pool/main/d/debian-edu-install/debian-edu-install-udeb_0.669_all.udeb
debian-edu-install_0.669.dsc
 to pool/main/d/debian-edu-install/debian-edu-install_0.669.dsc
debian-edu-install_0.669.tar.gz
 to pool/main/d/debian-edu-install/debian-edu-install_0.669.tar.gz
debian-edu-install_0.669_all.deb
 to pool/main/d/debian-edu-install/debian-edu-install_0.669_all.deb
debian-edu-profile-udeb_0.669_all.udeb
 to pool/main/d/debian-edu-install/debian-edu-profile-udeb_0.669_all.udebA summary of the changes between this version and the previous one is
attached.

Thank you for reporting the bug, which will now be closed. If you
have further comments please address them to 478806@bugs.debian.org,
and the maintainer will reopen the bug report if appropriate.

Debian distribution maintenance software
pp.
Holger Levsen <holger@debian.org> (supplier of updated debian-edu-install package)

(This message was generated automatically at their request; if you
believe that there is a problem with it please contact the archive
administrators by mailing ftpmaster@debian.org)


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Format: 1.8
Date: Sat, 10 May 2008 08:51:16 +0200
Source: debian-edu-install
Binary: debian-edu-install debian-edu-profile-udeb debian-edu-install-udeb
Architecture: source all
Version: 0.669
Distribution: unstable
Urgency: low
Maintainer: Debian Edu Developers <debian-edu@lists.debian.org>
Changed-By: Holger Levsen <holger@debian.org>
Description: 
 debian-edu-install - Set d-i values to install Debian Edu without questions
 debian-edu-install-udeb - Execute Debian Edu debian-installer profile (udeb)
 debian-edu-profile-udeb - Choose Debian Edu profile (udeb)
Closes: 434097 434098 434198 453676 478586 478730 478806 479006 479140 479421 479699 479700 479701 479753
Changes: 
 debian-edu-install (0.669) unstable; urgency=low
 .
  [ Ronny Aasen ]
  * Removed d-e-i-udeb's dependency on multiseat-udeb, since it's not in any of
   the repositories.
  * Place debian-edu-profile-udeb's menu item after clock-setup. Trying to
   make it be selected by the menu.
 .
  [ Petter Reinholdtsen ]
  * Add preseeding value to activate dependency based boot sequencing.
  * Add preseeding for libnss-ldapd.
  * Add partman recipe for barebone install, to allow a quicker installation
   of the barebone profile. Separate minimal /, /boot/, /var/ and /usr/,
   and the rest as unused LVM space.
  * Add code in debian/debian-edu-profile-udeb.prebaseconfig to remove the
   debianedufreespace logical volume.
 .
  [ Patrick Winnertz ]
  * Fix even more hardcoded releasenames to use lenny.
 .
  [ Christian Perrier ]
  * Consistent spelling of "Debian Edu" in debconf templates. Translations
   unfuzzied. Closes: #434098
  * Better wording of one template. Closes: #453676
 .
  [ Translations ]
  * Updated Catalan by Guillem Jover.
  * German. Closes: #434097, #478730
  * Russian. Closes: #434198, #479140
  * Updated Dutch by Bart Cornelis.
  * Galician. Closes: #478586
  * Czech. Closes: #478806
  * Vietnamese. Closes: #479006
  * Portuguese. Closes: #479421
  * Turkish. Closes: #479753
  * Indonesian. Closes: #479701, #479700, #479699
 .
  [ Holger Levsen ]
  * Suppress lintian warnings about no postrm script for
   /etc/init.d/xdebian-edu-firstboot, about it not being marked as a conffile
   and it not being included in the package
  * Correct spelling of Debian Edu in debian/control
  * Remove empty directories /usr/share/debconf/templates/ and add a lintian
   override for the empty dir /lib/debian-edu-install/
  * Add copyright notice in debian/copyright
  * Remove debian/po/id.po as it contained no translations at all
  * Added a dependency to debconf for the debian-edu-install and
   debian-edu-profile udebs
Checksums-Sha1: 
 763b7f860eb434ad5e32c80d8bd6f5e63268ba73 1190 debian-edu-install_0.669.dsc
 3bded0d60c214cdedcae820634da38c9c206df36 143927 debian-edu-install_0.669.tar.gz
 b616689c052ecb7ada52534651f992f9e990e859 91070 debian-edu-install_0.669_all.deb
 c2e6e3753a291e1b4462701fc76cc271ecb88c6f 2810 debian-edu-install-udeb_0.669_all.udeb
 ee882265b8c4ca7a3fdef977adaaebf484bbe20b 70960 debian-edu-profile-udeb_0.669_all.udeb
Checksums-Sha256: 
 9fa01871f9c44767e4f2709a4aa17d0f703d82700c6f6192876270fc768c5429 1190 debian-edu-install_0.669.dsc
 b4991a2e9684b07f94c2e14f678972bfb468377696ccca73a9c7e9c8b486be2b 143927 debian-edu-install_0.669.tar.gz
 704a37ab6324c0e15be87263226490ca81f5a466c172ab7e39cfa4d8a46c671e 91070 debian-edu-install_0.669_all.deb
 b50021c2931260a5bfebf56d9900925116725d0cc321eaf84bd7074cc1268f1a 2810 debian-edu-install-udeb_0.669_all.udeb
 add2ad0f46efeb41b318a1adde4fccb8390a17aeaf6dd0e62a13cf6782da6d4c 70960 debian-edu-profile-udeb_0.669_all.udeb
Files: 
 5ee6d749239b81300030741b84691aff 1190 misc optional debian-edu-install_0.669.dsc
 030d54690e8c5d9952097b62969ef9f2 143927 misc optional debian-edu-install_0.669.tar.gz
 9b325c89c25359879940ac7164f791c9 91070 misc optional debian-edu-install_0.669_all.deb
 cf7c5bead61b45fd858478b6c21b0632 2810 debian-installer optional debian-edu-install-udeb_0.669_all.udeb
 d772c2363f6fd5e85e8ca9cbd2975024 70960 debian-installer optional debian-edu-profile-udeb_0.669_all.udeb

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)

iD8DBQFIJWFdUHLQNqxYNSARAmA+AJ9RHSiYWQiT1c30IlFvBvdPvyBOEwCeNtmP
W29lnKzFSXL4/D86MuzuiJY=
=2p5G
-----END PGP SIGNATURE-------- End Message ---

Reply to: