[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Please update debconf PO translation for the package debian-edu-install 0.667.1+svn39278On Thu, Nov 29, 2007 at 11:27:19PM +0000, Debian Edu Developers wrote:

> You are noted as the last translator of the debconf translation for
> debian-edu-install. The English template has been changed, and now some messages
> are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
> I would be grateful if you could take the time and update it.
> Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
> against debian-edu-install.
> 
> It would be great if you could reply real fast as we are currently preparing
> our etch based 3.0 r1 point release, in which we would like to include as many as possible
> updated translations. Also most of you only need to translate or update a few strings.

Attached is an updated Polish translation.

regards
fEnIo


-- 
 ,''`. Bartosz Fenski | mailto:fenio@debian.org | pgp:0x13fefc40 | irc:fEnIo
 : :' :    32-050 Skawina - Glowackiego 3/15 - malopolskie v. - Poland
 `. `'      phone:+48602383548 | proud Debian maintainer and user
  `-      http://fenski.pl | xmpp:fenio@jabber.org | rlu:172001
# #-#-#-#-# pl.po (debian-installer) #-#-#-#-#
# #-#-#-#-# pl.po (nn) #-#-#-#-#
# #-#-#-#-# pl.po (0.0.1) #-#-#-#-#
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# #-#-#-#-# pl.po.newstring (nn) #-#-#-#-#
# THIS FILE IS AUTOMATICALLY GENERATED FROM THE MASTER FILE
# packages/po/nn.po
#
# DO NOT MODIFY IT DIRECTLY : SUCH CHANGES WILL BE LOST
# 
# translation of nn.po to Norwegian Nynorsk
# translation of debian-installer.po to Norwegian nynorsk
# Norwegian Nynorsk messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
# HĂĽvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>, 2004, 2005, 2006.
#
# #-#-#-#-# pl.po.newstring (debian-installer) #-#-#-#-#
# THIS FILE IS AUTOMATICALLY GENERATED FROM THE MASTER FILE
# packages/po/pl.po
#
# DO NOT MODIFY IT DIRECTLY : SUCH CHANGES WILL BE LOST
# 
# Polish messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
# Copyright (C) 2004-2006 Bartosz FeĹ?ski <fenio@debian.org>
#
# #-#-#-#-# pl.po (popularity-contest) #-#-#-#-#
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: popularity-contest\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-05-18 10:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-11-30 11:43+0100\n"
"Last-Translator: Bartosz Fenski <fenio@debian.org>\n"
"Language-Team: Polish <pddp@debian.linux.org.pl>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"#-#-#-#-# pl.po (debian-installer) #-#-#-#-#\n"
"#-#-#-#-# pl.po (nn) #-#-#-#-#\n"
"#-#-#-#-# pl.po (0.0.1) #-#-#-#-#\n"
"#-#-#-#-# pl.po.newstring (nn) #-#-#-#-#\n"
"nynorsk@lists.debian.org>\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; \
				plural=n==1 ? 0 : \
					n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"#-#-#-#-# pl.po.newstring (debian-installer) #-#-#-#-#\n"
"#-#-#-#-# pl.po (popularity-contest) #-#-#-#-#\n"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:1001
msgid "Choose Debian-Edu profile"
msgstr "Wybierz profil Debian-Edu"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:1001 ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Main-Server"
msgstr "Serwer gĹ?Ăłwny"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:1001 ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Workstation"
msgstr "Stacja robocza"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:1001 ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Thin-Client-Server"
msgstr "Serwer klientĂłw"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:1001 ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Standalone"
msgstr "Samodzielna stacja"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid "Please choose which profiles will apply to this machine."
msgstr "ProszÄ? wybraÄ? profile, ktĂłre pasujÄ? do tego komputera."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"The profiles you choose determine how the machine can be used out-of-the-"
"box. You can choose several profiles, but you have to choose at least one."
msgstr ""
"Wybrane profile okreĹ?lajÄ? jak komputer bÄ?dzie wykorzystywany po instalacji. "
"MoĹźesz wybraÄ? wiele profili, ale minimum jeden."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"Every Debian-Edu network needs one, and only one machine running the 'Main-"
"Server' profile. This machine provides the (network) services (mainly file/"
"network and LDAP), so without this machine the network does not work. Since "
"this machine will hold all data files it will need a lot of harddisk space. "
"Installing this option solely results in a machine without a Graphical User "
"Interface(=GUI), if you want a GUI you'll need to include the workstation "
"profile or 'Thin-Client-Server'."
msgstr ""
"KaĹźda sieÄ? Debian-Edu wymaga jednego i tylko jednego komputera uruchomionego "
"z profilem 'Serwer gĹ?Ăłwny'. Ten komputer dostarcza róşnych usĹ?ug (gĹ?Ăłwnie "
"plikĂłw/sieci i LDAP), wiÄ?c bez niego sieÄ? nie bÄ?dzie dziaĹ?aÄ?. PoniewaĹź "
"bÄ?dzie on przetrzymywaĹ? wszystkie pliki danych, wymaga sporej iloĹ?ci "
"przestrzeni dyskowej. InstalujÄ?c ten profil otrzymasz system bez graficznego "
"interfejsu uĹźytkownika (GUI). JeĹ?li chcesz jednak mieÄ? dostÄ?p do takiego "
"interfejsu, uĹźyj profilu 'Stacja robocza' lub 'Serwer klientĂłw'."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"Machines running the 'Workstation' profile are normal machines. Users "
"logging on a workstation are authenticated by the machine running the 'Main-"
"Server' profile, and have their documents and personal settings stored in "
"home directories on the machine running the 'Main-Server' profile."
msgstr ""
"Komputery uruchamiane z profilem 'Stacja robocza' sÄ? przeznaczone do "
"normalnej pracy. UĹźytkownicy logujÄ?cy siÄ? na stacji roboczej sÄ? "
"uwierzytelniani przez komputer uruchomiony z profilem 'Serwer gĹ?Ăłwny'. Ich "
"dokumenty i ustawienia osobiste rĂłwnieĹź znajdujÄ? siÄ? w katalogach domowych "
"komputera pracujÄ?cego jako 'Serwer gĹ?Ăłwny'."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"Machines running the 'Thin-Client-Server' profile are able to accept thin "
"client connections. This profile includes the 'Workstation' profile to "
"provide the applications also installed on a regular workstation. To prevent "
"network congestion, machines running this profile need to have two network "
"cards. All three profiles named so far can be installed on the same machine."
msgstr ""
"Komputery uruchomione z profilem 'Serwer klientĂłw' sÄ? w stanie akceptowaÄ? "
"poĹ?Ä?czenia od klientĂłw. Ten profil zawiera rĂłwnieĹź profil 'Stacja robocza' "
"tak by dostarczaÄ? aplikacji wykorzystywanych na normalnych komputerach. By "
"zapobiec przeciÄ?Ĺźeniu sieci komputer z tym profilem powinien byÄ? wyposaĹźony "
"w dwie karty sieciowe. Wszystkie wspomniane dotychczas profile mogÄ? byÄ? "
"zainstalowane na jednym komputerze."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"The profile 'Standalone' cannot be installed on the same machine together "
"with any of the profiles 'Main-Server', 'Thin-Client-Server' or "
"'Workstation'."
msgstr ""
"Profil 'Samodzielna stacja' nie moĹźe zostaÄ? zainstalowany wraz z profilami "
"'Serwer gĹ?Ăłwny', 'Serwer klientĂłw' lub 'Stacja robocza'."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"Machines running the 'Standalone' profile are meant to be run outside the "
"Debian-Edu network (e.g. in the homes of pupils and teachers) as a "
"standalone machine."
msgstr ""
"Komputery uruchomione z profilem 'Samodzielna stacja' sÄ? przeznaczone do "
"pracy poza sieciÄ? Debian-Edu (np. w domach uczniĂłw i nauczycieli)."

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Barebone"
msgstr "Podstawowy"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"The 'Barebone' profile is a poor installation for admins, so that they can "
"choose what they want to install. It has network connection and is "
"integrated into the debian-edu network."
msgstr ""
"Profil 'Podstawowy' jest przeznaczony dla administratorĂłw tak, by mogli sami "
"zdecydowaÄ? co na nim zainstalowaÄ?. Posiada poĹ?Ä?czenie sieciowe i jest "
"przygotowany do pracy w sieci debian-edu."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid "Standalone profile can only be used alone"
msgstr "Profil Samodzielnej stacji nie moĹźe byÄ? uĹźyty z innym profilem."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid ""
"The Standalone profile cannot be installed together with any other profile "
"on the same machine. Please either only choose Standalone or any other "
"combination excluding Standalone."
msgstr ""
"Profil Samodzielnej stacji nie moĹźe zostaÄ? zainstalowany z Ĺźadnym innym "
"profilem na tej samej maszynie. ProszÄ? albo wybraÄ? profil Samodzielnej "
"stacji albo jakÄ?Ĺ? innÄ? kombinacjÄ? bez tego profilu."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:5001
msgid "Standalone installation is partly manual."
msgstr "Instalacja Samodzielnej stacji jest czÄ?Ĺ?ciowo rÄ?czna."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:5001
msgid ""
"The Standalone install is currently not as automatic as the other profiles, "
"to make it easier to do manual partitioning. You are now sent to the debian-"
"installer main menu. Select \"Change debconf priority\", and choose "
"priority \"high\" to enable the automatic installation again."
msgstr ""
"Instalacja Samodzielnej stacji nie jest jeszcze tak zautomatyzowana jak inne "
"profile, by umoĹźliwiÄ? rÄ?czne partycjonowanie. Zostaniesz teraz przeniesiony "
"do gĹ?Ăłwnego menu instalatora. Wybierz \"Zmiana priorytetu debconf\", a "
"nastÄ?pnie priorytet \"wysoki\" by ponownie wĹ?Ä?czyÄ? instalacjÄ? automatycznÄ?."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
msgid "Really use the automatic partitioning tool?"
msgstr "NaprawdÄ? uĹźyÄ? automatycznego partycjonowania?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
msgid ""
"This will destroy the partition table on all disks in the machine. REPEAT: "
"THIS WILL WIPE CLEAN ALL HARD DISKS IN THE MACHINE! If you have important "
"data that are not backed up, you may want to stop now in order to do a "
"backup. In that case, you'll have to restart the installation later."
msgstr ""
"To zniszczy tablice partycji na wszystkich dyskach w komputerze. POWTARZAM: "
"TO WYCZYĹ?CI WSZYSTKIE DYSKI W KOMPUTERZE! JeĹ?li posiadasz niezarchiwizowane, "
"waĹźne dane, to przerwij dziaĹ?anie i zrĂłb kopiÄ? zapasowÄ?. W takim przypadku "
"trzeba później ponownie rozpoczÄ?Ä? instalacjÄ?."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "Participate in the package usage survey?"
msgstr "Chcesz wziÄ?Ä? udziaĹ? w konkursie na najpopularniejszy pakiet?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid ""
"The system may anonymously supply the distribution developers with "
"statistics about the most used packages on this system. This information "
"influences decisions such as which packages should go on the first "
"distribution CD."
msgstr ""
"MoĹźesz sprawiÄ?, Ĺźe TwĂłj system bÄ?dzie anonimowo przesyĹ?aĹ? deweloperom "
"informacje o najczÄ?Ĺ?ciej uĹźywanych przez Ciebie pakietach. Te informacje "
"majÄ? wpĹ?yw na decyzjÄ? o tym jakie pakiety zostanÄ? umieszczona na pierwszej "
"pĹ?ycie instalacyjnej."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid ""
"If you choose to participate, the automatic submission script will run once "
"every week, sending statistics to the distribution developers. The collected "
"statistics can be viewed on http://popcon.debian.org/.";
msgstr ""
"JeĹ?li zgodzisz siÄ? na udziaĹ? w tym konkursie, skrypt uruchamiany "
"automatycznie raz w tygodniu bÄ?dzie przesyĹ?aĹ? statystyki do deweloperĂłw "
"dystybucji. Zebrane statystyki oglÄ?daÄ? moĹźna pod adresem http://popcon.";
"debian.org/."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid ""
"This choice can be later modified by running \"dpkg-reconfigure popularity-"
"contest\"."
msgstr ""
"MoĹźesz w kaĹźdej chwili zmieniÄ? swoje zdanie uruchamiajÄ?c później: \"dpkg-"
"reconfigure popularity-contest\""

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-install-udeb.templates:1001
msgid "Install Debian-Edu profile (enforce menu order)"
msgstr "Instaluj profil Debian-Edu (wymuĹ? kolejnoĹ?Ä? menu)"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:3001
msgid "Make sure the Installation CD is in the CD tray"
msgstr "Upewnij siÄ?, Ĺźe pĹ?yta instalacyjna znajduje siÄ? w napÄ?dzie"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:3001
msgid ""
"The installation is mostly automatic and will use the CD if it is available "
"in the CD tray, but will fail if the CD is missing. Please make sure the CD "
"is in the CD tray now."
msgstr ""
"Instalacja jest w wiÄ?kszoĹ?ci automatyczna i uĹźyje pĹ?yty jeĹ?li bÄ?dzie siÄ? "
"znajdowaÄ? w napÄ?dzie oraz zostanie przerwana w przypadku jej braku. ProszÄ? "
"siÄ? upewniÄ?, Ĺźe pĹ?yta znajduje siÄ? w napÄ?dzie."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4001
msgid "Something went wrong during the Debian-Edu install process."
msgstr "CoĹ? poszĹ?o nie tak podczas instalacji Debian-Edu."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4001
msgid ""
"Please report the error using <URL:http://bugs.skolelinux.no/>, and remember "
"to attach the content of /var/log/installer.log to the bug report."
msgstr ""
"ProszÄ? przesĹ?aÄ? raport uĹźywajÄ?c <URL:http://bugs.skolelinux.no/>, pamiÄ?tajÄ?c "
"o zaĹ?Ä?czeniu /var/log/installer.log w zgĹ?oszeniu."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4001
msgid "These are the reported errors:"
msgstr "Oto zwrĂłcone bĹ?Ä?dy:"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4001
msgid "${errorlist}"
msgstr "${errorlist}"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:5001
msgid "The machine will now reboot"
msgstr "Komputer zostanie teraz ponownie uruchomiony"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:5001
msgid ""
"To ensure that all services and applications start correctly, the machine "
"now needs to reboot."
msgstr ""
"By upewniÄ? siÄ?, Ĺźe wszystkie usĹ?ugi i aplikacje startujÄ? prawidĹ?owo, "
"komputer musi zostaÄ? ponownie uruchomiony."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:6001
msgid "Some errors were found during installation:"
msgstr "Podczas instalacji wystÄ?piĹ?y bĹ?Ä?dy:"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:6001
msgid "${ERRORS}"
msgstr "${ERRORS}"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:6001
msgid "Consider reporting them to the Debian Edu developers."
msgstr "RozwaĹź przesĹ?anie ich do deweloperĂłw Debian Edu."

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:8001
msgid "Skip questions until package install (debian-edu)"
msgstr "PomiĹ? pytania do momentu instalacji pakietĂłw (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:9001
msgid "Skip questions until password (debian-edu)"
msgstr "PomiĹ? pytania do momentu wyboru hasĹ?a (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:10001
msgid "Skip manual package selection (debian-edu)"
msgstr "PomiĹ? rÄ?czny wybĂłr pakietĂłw (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:11001
msgid "Check installed system (debian-edu)"
msgstr "SprawdĹş zainstalowany system (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:12001
msgid "Set up packages (debian-edu)"
msgstr "Skonfiguruj pakiety (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:13001
msgid "Finish install (debian-edu)"
msgstr "ZakoĹ?cz instalacjÄ? (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:14001
msgid "Ask for a CD (debian-edu)"
msgstr "Zapytaj o CD (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:15001
msgid "Select packages to install (debian-edu)"
msgstr "Wybierz pakiety do instalacji (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:16001
msgid "Re-enter interactive mode for password prompt (debian-edu)"
msgstr "PowrĂłÄ? do trybu interaktywnego z pytaniem o hasĹ?o (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:17001
msgid "Get installation profile (debian-edu)"
msgstr "Pobierz profil instalacji (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:18001
msgid "Check for and report installation errors (debian-edu)"
msgstr "SprawdĹş i raportuj bĹ?Ä?dy instalacyjne (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:19001
msgid "Override defaults with profile (debian-edu)"
msgstr "Nadpisz profilem domyĹ?lne ustawienia (debian-edu)"

#~ msgid "Should the installation run on automatic?"
#~ msgstr "Czy instalacja powinna byÄ? automatyczna?"

#~ msgid ""
#~ "Select yes to avoid any further questions during the second stage "
#~ "installation. Select no to get all the questions asked."
#~ msgstr ""
#~ "Wybierz tak, by uniknÄ?Ä? dalszych pytaĹ? podczas drugiego etapu instalacji. "
#~ "Wybierz nie, by zobaczyÄ? wszystkie pytania."

#~ msgid ""
#~ "The 'Standalone' profile is experimental and not yet functioning. "
#~ "Machines running the 'Standalone' profile are meant to be run outside the "
#~ "Debian-Edu network (e.g. in the homes of pupils and teachers) as a "
#~ "standalone machine."
#~ msgstr ""
#~ "Profil 'niezaleĹźna stacja robocza' jest eksperymentalny i jeszcze nie do "
#~ "koĹ?ca funkcjonalny. Komputery uruchomione z tym profilem sÄ? przeznaczone "
#~ "do pracy poza sieciÄ? Debian-Edu (np. w domach uczniĂłw i nauczycieli)."

#, fuzzy
#~ msgid "Main-Server, Workstation, Thin-Client-Server, Standalone"
#~ msgstr ""
#~ "serwer gĹ?Ăłwny, stacja robocza, serwer klientĂłw, niezaleĹźna stacja, "
#~ "niezaleĹźna stacja z dodatkami"

#~ msgid ""
#~ "The 'Standalone-Extras' profile is complementary to the 'Standalone' "
#~ "profile, providing extra programs for it."
#~ msgstr ""
#~ "Profil 'niezaleĹźna stacja z dodatkami' jest uzupeĹ?nieniem profilu "
#~ "'niezaleĹźna stacja' o dodatkowe oprogramowanie."

#~ msgid "Generating unique host identifier failed"
#~ msgstr "Generowanie unikalnego identyfikatora komputera nie powiodĹ?o siÄ?"

#~ msgid ""
#~ "The install script could not generate a unique host identifier. This is a "
#~ "fatal error, as all hosts submitting information need to have an unique "
#~ "identifier."
#~ msgstr ""
#~ "Skrypt instalacyjny nie mĂłgĹ? wygenerowaÄ? unikalnego identyfikatora "
#~ "komputera. To bĹ?Ä?d krytyczny, poniewaĹź wszystkie komputery przesyĹ?ajÄ?ce "
#~ "informacje muszÄ? posiadaÄ? unikalny identyfikator."

#~ msgid ""
#~ "Please report this problem as a bug against the popularity-contest "
#~ "package, and include information about your configuration."
#~ msgstr ""
#~ "ProszÄ? zgĹ?osiÄ? ten problem wypeĹ?niajÄ?c zgĹ?oszenie przeciwko pakietowi "
#~ "popularity-contest. ZaĹ?Ä?cz informacje o swojej konfiguracji."

#~ msgid "Use HTTP to submit reports?"
#~ msgstr "UĹźyÄ? HTTP do przesyĹ?ania raportĂłw?"

#~ msgid "If you do not want to use HTTP, email is used instead."
#~ msgstr ""
#~ "JeĹ?li nie chcesz uĹźyÄ? HTTP, wzamian zostanie uĹźyta poczta elektroniczna."

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: