[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#390317: debian-edu-install: [INTL:da] Updated Danish debconf translationPackage: debian-edu-install
Severity: wishlist
Tags: patch l10n

Please include the attached updated debconf translation
(debian/po/da.po)

Claus

-- System Information:
Debian Release: testing/unstable
 APT prefers unstable
 APT policy: (500, 'unstable')
Architecture: i386 (i686)
Shell: /bin/sh linked to /bin/bash
Kernel: Linux 2.6.16-2-486
Locale: LANG=da_DK, LC_CTYPE=da_DK (charmap=ISO-8859-1) (ignored: LC_ALL set to da_DK)
# translation of debian-edu-install_0.616_da.po to Danish
# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
# this format, e.g. by running:
# info -n '(gettext)PO Files'
# info -n '(gettext)Header Entry'
# Some information specific to po-debconf are available at
# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2004, 2005, 2006.
# Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-edu-install_0.623_da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-24 10:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-30 14:02+0200\n"
"Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:1001
msgid "Choose Debian-Edu profile"
msgstr "Vælg Debian-Edu profil"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:1001 ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Main-Server"
msgstr "Hovedserver"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:1001 ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Workstation"
msgstr "Arbejdsstation"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:1001 ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Thin-Client-Server"
msgstr "Tyndklient-server"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:1001 ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Standalone"
msgstr "Enkeltstående"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid "Please choose which profiles will apply to this machine."
msgstr "Vælg hvilke profiler du vil anvende på denne maskine."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"The profiles you choose determine how the machine can be used out-of-the-"
"box. You can choose several profiles, but you have to choose at least one."
msgstr ""
"De profiler du vælger afgør hvordan maskinen kan anvendes uden yderligere "
"tilretning. Du kan vælge flere profiler, men du er nødt til at vælge mindst "
"ét."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"Every Debian-Edu network needs one, and only one machine running the 'Main-"
"Server' profile. This machine provides the (network) services (mainly file/"
"network and LDAP), so without this machine the network does not work. Since "
"this machine will hold all data files it will need a lot of harddisk space. "
"Installing this option solely results in a machine without a Graphical User "
"Interface(=GUI), if you want a GUI you'll need to include the workstation "
"profile or 'Thin-Client-Server'."
msgstr ""
"Alle Debian-Edu netværk skal bruge én og kun én maskine med profilen "
"'Hovedserver'. Denne maskine vil tilbyde netværkstjenester (primært "
"arkivadgang og LDAP), så uden denne maskine vil netværket ikke fungere. Da "
"denne maskine opbevarer alle brugeres dokumenter kræver den stor lagerplads. "
"Hvis du installerer med kun denne profil, fås en maskine uden grafisk "
"brugerflade. For at få installeret grafisk brugerflade skal du yderligere "
"vælge enten 'Arbejdstation' eller 'Tyndklient-server'."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"Machines running the 'Workstation' profile are normal machines. Users "
"logging on a workstation are authenticated by the machine running the 'Main-"
"Server' profile, and have their documents and personal settings stored in "
"home directories on the machine running the 'Main-Server' profile."
msgstr ""
"Maskiner med profilen 'Arbejdsstation' fungerer som helt normale maskiner. "
"Brugere som logger på en arbejdsstation bliver autoriseret op imod "
"hovedserveren. Dokumenter og personlige indstillinger ligger i "
"hjemmemapperne på hovedserveren."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"Machines running the 'Thin-Client-Server' profile are able to accept thin "
"client connections. This profile includes the 'Workstation' profile to "
"provide the applications also installed on a regular workstation. To prevent "
"network congestion, machines running this profile need to have two network "
"cards. All three profiles named so far can be installed on the same machine."
msgstr ""
"Maskiner med profilen 'Tyndklient-server' kan håndtere forbindelser fra "
"tynde klienter. Denne profil inkluderer profilen 'Arbejdsstation' for at "
"kunne tilbyde de samme programmer, der installeres på en almindelig "
"arbejdsstation. Servere med denne profil skal være udstyret med to netkort "
"for at hindre sammenstød på netværket. Alle de tre nævnte profiler kan "
"installeres på samme maskine."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"The profile 'Standalone' cannot be installed on the same machine together "
"with any of the profiles 'Main-Server', 'Thin-Client-Server' or "
"'Workstation'."
msgstr ""
"Profilen 'Enkeltstående' kan ikke installeres på samme maskine som "
"profilerne 'Hovedserver', 'Tyndklient-server'' eller 'Arbejdsstation'."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:1002 ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"Machines running the 'Standalone' profile are meant to be run outside the "
"Debian-Edu network (e.g. in the homes of pupils and teachers) as a "
"standalone machine."
msgstr ""
"Maskiner, der kører profilen 'Enkeltstående' er beregnet til at blive kørt "
"udenfor Debian-Edu netværket (f.eks. hjemme hos elever og lærere) på en "
"enkeltstående maskine."

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
#: ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "Barebone"
msgstr "Skrabet"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
#: ../debian-edu-install.templates:2002
msgid ""
"The 'Barebone' profile is a poor installation for admins, so that they can "
"choose what they want to install. It has network connection and is "
"integrated into the debian-edu network."
msgstr ""
"Den 'Skrabede' profil er en utilstrækkelig installation for administratorer, "
"så de kan vælge, hvad de vil installere. Den har netværksforbindelse og er "
"integreret i 'debian-edu'-netværket."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid "Standalone installation is partly manual."
msgstr "Den enkeltstående installation er delvist manuel."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid ""
"The Standalone install is currently not as automatic as the other profiles, "
"to make it easier to do manual partitioning. You are now sent to the debian-"
"installer main menu. Select \"Change debconf priority\", and choose "
"priority \"high\" to enable the automatic installation again."
msgstr ""
"For at gøre manuel partitionering lettere, er de enkeltstående "
"installationer ikke lige så automatiske som andre profiler. Du bliver nu "
"sendt videre til hovedmenuen i Debians installationsprogram. Vælg \"Skift "
"debconf-prioritet\" og vælg prioriteten \"Høj\" for at aktivere den "
"automatiske installation igen."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-install-udeb.templates:1001
msgid "Install Debian-Edu profile (enforce menu order)"
msgstr "Installér Debian-Edu profil (gennemtving menurækkefølge)"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:3001
msgid "Make sure the Installation CD is in the CD tray"
msgstr "Tjek at installations-CD'en ligger i CD-drevet"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:3001
msgid ""
"The installation is mostly automatic and will use the CD if it is available "
"in the CD tray, but will fail if the CD is missing. Please make sure the CD "
"is in the CD tray now."
msgstr ""
"Installationen er stort set automatisk og vil bruge CD'en hvis den ligger i "
"CD-drevet, men mislykkes hvis den mangler. Undersøg venligst at CD'en ligger "
"i CD-drevet nu."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4001
msgid "Something went wrong during the Debian-Edu install process."
msgstr "Noget gik galt under installationen af Debian-Edu."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4001
msgid ""
"Please report the error using <URL:http://bugs.skolelinux.no/>, and remember "
"to attach the content of /var/log/installer.log to the bug report."
msgstr ""
"Meld venligst fejlen til <URL:http://bugs.skolelinux.no/>, og husk at "
"vedlægge indholdet af filen /var/log/installer.log sammen med fejlmeldingen."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4001
msgid "These are the reported errors:"
msgstr "Følgende fejl blev rapporteret:"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4001
msgid "${errorlist}"
msgstr "${errorlist}"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:5001
msgid "The machine will now reboot"
msgstr "Maskinen vil genstarte nu"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:5001
msgid ""
"To ensure that all services and applications start correctly, the machine "
"now needs to reboot."
msgstr ""
"Maskinen genstartes nu for at sikre at alle services og programmer starter "
"korrekt."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:6001
msgid "Some errors were found during installation:"
msgstr "Der blev fundet fejl under installationen:"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:6001
msgid "${ERRORS}"
msgstr "${ERRORS}"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:6001
msgid "Consider reporting them to the Debian Edu developers."
msgstr "Overvej at rapportere dem til Debian-Edu-udviklerne."

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:8001
msgid "Skip questions until package install (debian-edu)"
msgstr "Spring over spørgsmål indtil pakkeinstallationen (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:9001
msgid "Skip questions until password (debian-edu)"
msgstr "Spring over spørgsmål indtil adgangskoder debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:10001
msgid "Skip manual package selection (debian-edu)"
msgstr "Spring over manuelt valg af pakker (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:11001
msgid "Check installed system (debian-edu)"
msgstr "Tjek det installerede system (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:12001
msgid "Set up packages (debian-edu)"
msgstr "Sæt pakker op (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:13001
msgid "Finish install (debian-edu)"
msgstr "Afslut installationen (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:14001
msgid "Ask for a CD (debian-edu)"
msgstr "Bed om en CD (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:15001
msgid "Select packages to install (debian-edu)"
msgstr "Udvælg pakker at installere (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:16001
msgid "Re-enter interactive mode for password prompt (debian-edu)"
msgstr "Gå tilbage til adgangskode-promptens interaktive tilstand (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:17001
msgid "Get installation profile (debian-edu)"
msgstr "Hent installationsprofil (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:18001
msgid "Check for and report installation errors (debian-edu)"
msgstr "Tjek for og meld installationsfejl (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:19001
msgid "Override defaults with profile (debian-edu)"
msgstr "Omgå standardindstillinger med profil (debian-edu)"

#~ msgid "Should the installation run on automatic?"
#~ msgstr "Skal installationen køres automatisk?"

#~ msgid ""
#~ "Select yes to avoid any further questions during the second stage "
#~ "installation. Select no to get all the questions asked."
#~ msgstr ""
#~ "Vælg ja for at undgå yderligere spørgsmål under anden del af "
#~ "installationen. Vælg nej hvis du vil svare på alle spørgsmål selv."

#~ msgid "Debian-Edu Main-Server"
#~ msgstr "Debian-Edu Hovedserver"

#~ msgid "Debian-Edu Thin-Client-Server "
#~ msgstr "Debian-Edu Tyndklientserver "

#~ msgid "Debian-Edu Workstation "
#~ msgstr "Debian-Edu Arbejdsstation "

#~ msgid "Debian-Edu Main-Server and Thin-Client-Server"
#~ msgstr "Debian-Edu Hovedserver og Tyndklientserver"

#~ msgid "Debian-Edu Main-Server and Workstation"
#~ msgstr "Debian-Edu Hovedserver og Arbejdsstation"

#~ msgid "Debian-Edu Main-Server and Thin-Client-Server and Workstation"
#~ msgstr "Debian-Edu Hovedserver, Tyndklientserver og Arbejdsstation"

#~ msgid ""
#~ "The 'Standalone' profile is experimental and not yet functioning. "
#~ "Machines running the 'Standalone' profile are meant to be run outside the "
#~ "Debian-Edu network (e.g. in the homes of pupils and teachers) as a "
#~ "standalone machine."
#~ msgstr ""
#~ "Profilen 'Enkeltstående' er eksperimentel og fungerer ikke endnu. "
#~ "Maskiner som kører profilen 'Enkeltstående' er beregnet til at køre "
#~ "udenfor Debian-Edu netværket (f.eks. hjemme hos elever og lærere) som "
#~ "enkeltstående maskiner."

#~ msgid ""
#~ "The 'Standalone-Extras' profile is complementary to the 'Standalone' "
#~ "profile, providing extra programs for it."
#~ msgstr ""
#~ "Profilen 'Enkeltstående-ekstra' er et tillæg til profilen "
#~ "'Enkeltstående', med en del ekstra programmer."

#~ msgid "Install selected packages (debian-edu)"
#~ msgstr "Installér valgte pakker (debian-edu)"


Reply to: