[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dual boot installering av slxOn Wed, Jul 28, 2004 at 12:36:18AM +0200, Keld Jørn Simonsen wrote:
> On Mon, Jul 12, 2004 at 12:29:47AM +0200, Keld Jørn Simonsen wrote:
> > jeg tenkte at det snart var tid å installere slx på min bærbare.
> > Hvilke partisjoner trenger jeg til dette til en hovedtjener og en
> > tynnklienttjener?

Jeg har forsøkt meg på en liten HowTo igjen. se 
 http://developer.skolelinux.no/dokumentasjon/install_without_autopartkit.txt
 
-- 
Finn-Arne Johansen 
faj@bzz.no
http://bzz.no/Reply to: