[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Bug 629] Grub doesn't boothttp://bugs.skolelinux.no/show_bug.cgi?id=629

------- Additional Comments From marius@kotsbak.com  2004-03-06 13:10 -------
The workaround described in norwegian:

Har vært borti maskiner med sær hardware hvor GRUB ikke lot seg
installere, LILO derimot gikk rett inn. For å bytte ut GRUB med LILO så
starter du installasjonen  med denne besvergelsen, istedenfor å bare
trykke [ENTER]:
boot:linux DEBCONF_PRIORITY=medium

då får du opp en litt mer omfattende installasjonsmeny, bare svar
bekreftene på alle spm, og velg tilslutt LILO istedenfor GRUB.

Burde funke.------- You are receiving this mail because: -------
You are the assignee for the bug, or are watching the assignee.Reply to: