[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#248301: Dselect - resize windowPackage: dpkg
Version: 1.9.21
Linux neptun 2.2.25 #2 Tue Apr 6 08:23:29 CEST 2004 i686 unknown
libc-2.2.5.so

When trying to resize window with runing dselect - main window (ssh
connection to server - putty) program crash with :

dselect: nie można wywołać `getch' w głównym menu: Sukces

 

-- 
Best regards,
Przemyslaw Dymarkowski           mailto:P.Dymarkowski@alatek.com.pl
ALATEK Sp. z o.o.
tel/fax. +48 (58) 348-54-84
Reply to: