[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#192972: dselect: Danish translation of dselectPackage: dselect
Version: 1.10.10
Severity: minor

The following in danish:

Jeg har lige bemærket at der er kommet oversættelse af dselect
opdateringsprocedure, der står nu "Havde" og "Henter" istedet for "Get"
og "Hit".
Jeg foreslår at der istedet skal stå "Har" og "Ny", da havde og henter
ligner hinanden meget, og gør listen sværere at læse. Desuden er har og
ny kortere ord.

Rune

-- System Information:
Debian Release: testing/unstable
Architecture: i386
Kernel: Linux ip10.kmk.kollegie.dk 2.4.18 #1 tor apr 24 15:41:26 CEST 2003 i586
Locale: LANG=da_DK, LC_CTYPE=da_DK

Versions of packages dselect depends on:
ii libc6           2.3.1-17    GNU C Library: Shared libraries an
ii libgcc1          1:3.3-0pre8  GCC support library
ii libncurses5        5.3.20021109-2 Shared libraries for terminal hand
ii libstdc++5        1:3.3-0pre8  The GNU Standard C++ Library v3

-- no debconf information
Reply to: