[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#611521: [INTL:da] Danish translation of release-notesPackage: release-notes
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Hi

I attach a Danish translation of whats-new.po from the release-notes
package.

Regards,
Torben
# Danish translation of whats-new for Debian 6
# Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
# Torben Grøn Helligsø <torben-dansk@thel.dk>, 2011

# release -> udgave
# kernel flavour -> (undviget)
# unbranded -> uden varemærketilknytning
# package management -> pakkehåndtering
# tasks -> opgavepakker
# suspend/resume -> suspender/genoptag
# native mode
# authentication -> autentificering
# library -> (program)-bibliotek 
# point release -> punktopdatering
# removable -> ekstern

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes 6.0 whats-new.po\n"
"POT-Creation-Date: 2011-02-04 15:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-02-04 10:54+0100\n"
"Last-Translator: Torben Grøn Helligsø <torben-dansk@thel.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: da\n"

#. type: Attribute 'lang' of: <chapter>
#: en/whats-new.dbk:7
msgid "en"
msgstr "da"

#. type: Content of: <chapter><title>
#: en/whats-new.dbk:8
msgid "What's new in &debian; &release;"
msgstr "Nyt i &debian; &release;"

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/whats-new.dbk:10
msgid ""
"The <ulink url=\"&url-wiki-newinsqueeze;\">Wiki</ulink> has more information "
"about this topic."
msgstr ""
"Der er mere om dette emne på <ulink url=\"&url-wiki-newinsqueeze;\">wikien</"
"ulink>."

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/whats-new.dbk:20
msgid ""
"This release drops official support for the <ulink url=\"http://lists.debian.";
"org/debian-devel-announce/2010/09/msg00008.html\">HP PA-RISC ('hppa')</"
"ulink>, Alpha ('alpha') and ARM ('arm') architectures."
msgstr ""
"I denne udgave er den officielle understøttelse af arkitekturerne <ulink url="
"\"http://lists.debian.org/debian-devel-announce/2010/09/msg00008.html\";>HP "
"PA-RISC ('hppa')</ulink>, Alpha ('alpha') og ARM ('arm') stoppet."

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/whats-new.dbk:25
msgid ""
"The following are the officially supported architectures for &debian; "
"&releasename;:"
msgstr ""
"Følgende er de officielt understøttede arkitekturer i &debian; &releasename;:"

#. type: Content of: <chapter><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:31
msgid "32-bit PC ('i386')"
msgstr "32 bit PC ('i386')"

#. type: Content of: <chapter><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:36
msgid "SPARC ('sparc')"
msgstr "SPARC ('sparc')"

#. type: Content of: <chapter><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:41
msgid "PowerPC ('powerpc')"
msgstr "PowerPC ('powerpc')"

#. type: Content of: <chapter><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:46
msgid "MIPS ('mips' (big-endian) and 'mipsel' (little-endian))"
msgstr "MIPS ('mips' (big endian) og 'mipsel' (little endian))"

#. type: Content of: <chapter><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:51
msgid "Intel Itanium ('ia64')"
msgstr "Intel Itanium ('ia64')"

#. type: Content of: <chapter><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:56
msgid "S/390 ('s390')"
msgstr "S/390 ('s390')"

#. type: Content of: <chapter><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:61
msgid "64-bit PC ('amd64')"
msgstr "64 bit PC ('amd64')"

#. type: Content of: <chapter><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:66
msgid "ARM EABI ('armel')"
msgstr "ARM EABI ('armel')"

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/whats-new.dbk:72
msgid ""
"In addition to the officially supported architectures, &debian; squeeze "
"introduces the GNU/kFreeBSD ports ('kfreebsd-amd64' and 'kfreebsd-i386') as "
"a technology preview. These ports are the first ones included in a Debian "
"release which aren't based on the Linux kernel, but instead use the FreeBSD "
"kernel with a GNU userland. Users of these versions however should be warned "
"that the quality of these ports is still catching up with the outstanding "
"high quality of our Linux ports, and that some advanced desktop features are "
"not supported yet. However, the support of common server software is strong "
"and extends the features of Linux-based Debian versions by the unique "
"features known from the BSD world. This is the first time a Linux "
"distribution has been extended to also allow use of a non-Linux kernel."
msgstr ""
"Ud over de officelt understøttede arkitekturer introducer &debian; squeeze "
"GNU/kFreeBSD-porteringer ('kfreebsd-amd64' og 'kfreebsd-i386') som en "
"forsmag på ny teknologi. Det er første gang at porteringer, der ikke har "
"base i linux-kernen, er medtaget i en Debian-udgave. Porteringerne bruger i "
"stedet en FreeBSD-kerne sammen med et GNU-brugermiljø. Brugere af disse "
"versioner må advares om, at disse porteringer stadig er i gang med at nå op "
"på den uovertrufne kvalitet i vores Linux-porteringer, og at visse "
"avancerede skrivebordsfunktioner ikke understøttes endnu. Dog er "
"understøttelsen af almindelige serverprogrammer stærk, så egenskaberne fra "
"Linux-baserede Debian-versioner udvides med de unikke egenskaber, der kendes "
"fra BSD-verdenen. Det er første gang, at en Linux-distribution er blevet "
"udvidet til også at tillade brug af en kerne, der ikke er Linux."

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/whats-new.dbk:86
msgid ""
"You can read more about port status, and port-specific information for your "
"architecture at the <ulink url=\"&url-ports;\">Debian port web pages</ulink>."
msgstr ""
"Du kan læse mere om porteringsstatus og porteringsspecifik information om "
"din arkitektur på <ulink url=\"&url-ports;\">Debians websider om "
"porteringer</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/whats-new.dbk:93
msgid "What's new for ARM?"
msgstr "Nyt for ARM"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:96
msgid ""
"Support has also been added for Marvell's Orion platform. Specifically, "
"Debian GNU/Linux &release; supports the following devices based on the Orion "
"platform: QNAP Turbo Station (<ulink url=\"http://www.cyrius.com/debian/";
"orion/qnap/ts-109/\">TS-109</ulink>, <ulink url=\"http://www.cyrius.com/";
"debian/orion/qnap/ts-209/\">TS-209</ulink>, <ulink url=\"http://www.cyrius.";
"com/debian/orion/qnap/ts-409/\">TS-409</ulink>), <ulink url=\"http://www.";
"cyrius.com/debian/orion/hp/mv2120/\">HP mv2120</ulink>, and <ulink url="
"\"http://www.cyrius.com/debian/orion/buffalo/kuroboxpro/\";>Buffalo Kurobox "
"Pro</ulink>."
msgstr ""
"Der er også blevet tilføjet understøttelse af Marvells Orion-platform. "
"Specifikt understøtter Debian GNU/Linux &release; de følgende enheder, der "
"er baseret på Orion-platformen: QNAP Turbo Station (<ulink url=\"http://www.";
"cyrius.com/debian/orion/qnap/ts-109/\">TS-109</ulink>, <ulink url=\"http://";
"www.cyrius.com/debian/orion/qnap/ts-209/\">TS-209</ulink>, <ulink url="
"\"http://www.cyrius.com/debian/orion/qnap/ts-409/\";>TS-409</ulink>), <ulink "
"url=\"http://www.cyrius.com/debian/orion/hp/mv2120/\";>HP mv2120</ulink>, og "
"<ulink url=\"http://www.cyrius.com/debian/orion/buffalo/kuroboxpro/";
"\">Buffalo Kurobox Pro</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:110
msgid ""
"Support has been added for the Versatile platform which is emulated by QEMU."
msgstr ""
"Der er tilføjet understøttelse af Versatile-platformen, der emuleres i QEMU."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:114
msgid ""
"An Ethernet driver for the IXP4xx platform (e.g. Linksys NSLU2) has "
"recently been integrated into the mainline kernel, so the Debian kernel in "
"&releasename; uses this driver rather than the unofficial driver which the "
"previous release of Debian used."
msgstr ""
"En ethernet-netværksdriver for IXP4xx-platformen (for eksempel Linksys "
"NSLU2) er for nylig blevet integreret i standardkernen, så Debian-kernen i "
"&releasename; nu bruger denne i stedet for den uofficielle driver, "
"der blev brugt i tidligere udgaver af Debian."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:120
msgid ""
"The proprietary IXP4xx microcode needed to use the in-built Ethernet is now "
"available in the package <systemitem role=\"package\">ixp4xx-microcode</"
"systemitem> in non-free. Installer images for Debian which include this "
"microcode will continue to be made available from <ulink url=\"http://slug-";
"firmware.net\">slug-firmware.net</ulink>."
msgstr ""
"Den proprietære IXP4xx-mikrokode der er nødvendig for at bruge det "
"indbyggede ethernet, er nu tilgængelig i pakken <systemitem role=\"package"
"\">ixp4xx-microcode</systemitem> i sektionen non-free. Installeringsaftryk "
"til Debian, der indeholder denne mikrokode, vil fortsat gøres tilgængelig "
"fra <ulink url=\"http://slug-firmware.net\";>slug-firmware.net</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/whats-new.dbk:130
msgid "What's new for S390?"
msgstr "Nyt for S390"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:132
msgid ""
"The 32-bit <literal>s390</literal> kernel flavour is no longer provided. As "
"a consequence, only hardware with z/Architecture support will be supported "
"in Debian &release;, using the <literal>s390x</literal> kernel flavour."
msgstr ""
"32 bit <literal>s390</literal>-kernen leveres ikke længere. Derfor "
"understøttes kun maskinel med z/Architecture-understøttelse gennem "
"kernevarianten <literal>s390x</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/whats-new.dbk:140
msgid "What's new in the distribution?"
msgstr "Nyt i distributionen"

#. type: Content of: <chapter><section><programlisting>
#: en/whats-new.dbk:143
#, no-wrap
msgid ""
" TODO: Make sure you update the numbers in the .ent file \n"
"   using the changes-release.pl script found under ../\n"
msgstr ""

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:148
msgid ""
"This new release of Debian again comes with a lot more software than its "
"predecessor &oldreleasename;; the distribution includes over &packages-new; "
"new packages, for a total of over &packages-total; packages. Most of the "
"software in the distribution has been updated: over &packages-updated; "
"software packages (this is &packages-update-percent;% of all packages in "
"&oldreleasename;). Also, a significant number of packages (over &packages-"
"removed;, &packages-removed-percent;% of the packages in &oldreleasename;) "
"have for various reasons been removed from the distribution. You will not "
"see any updates for these packages and they will be marked as 'obsolete' in "
"package management front-ends."
msgstr ""
"Denne nye udgave af Debian leveres med meget mere software end dens "
"forgænger &oldreleasename;. Distributionen indeholder over &packages-new; "
"nye pakker, og i alt &packages-total; pakker. Det meste af softwaren i "
"distributionen er blevet opdateret: over &packages-updated; softwarepakker "
"(dette svarer til &packages-update-percent; % af alle pakker i "
"&oldreleasename;). Et betydeligt antal pakker (over &packages-removed;, "
"&packages-removed-percent; % af alle pakker i &oldreleasename;) er af "
"forskellige grunde blevet fjernet fra distributionen. Du vil ikke se "
"opdateringer for disse pakker, og de markeres 'forældet' i "
"pakkehåndteringsprogrammer."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:165
msgid "With this release, &debian; updates from X.Org 7.3 to X.Org 7.5."
msgstr "Med denne udgave skifter &debian; fra X.Org 7.3 til X.Org 7.5."

#. type: Content of: <chapter><section><para><footnote>
#: en/whats-new.dbk:168
msgid ""
"&debian; again ships with several desktop applications and environments. "
"Among others it now includes the desktop environments "
"GNOME<indexterm><primary>GNOME</primary></indexterm> 2.30<footnote>"
msgstr ""
"&debian; leveres igen med adskillige skrivebordsprogrammer og -miljøer. Bl."
"a. inkluderes nu GNOME<indexterm><primary>GNOME</primary></indexterm> "
"2.30<footnote>"

#. type: Content of: <chapter><section><para><footnote><para>
#: en/whats-new.dbk:171
msgid "With some modules from GNOME 2.32."
msgstr "Med visse moduler fra GNOME 2.32."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:172
msgid ""
"</footnote>, KDE<indexterm><primary>KDE</primary></indexterm> 4.4.5, "
"Xfce<indexterm><primary>Xfce</primary></indexterm> 4.6.2, and "
"LXDE<indexterm><primary>LXDE</primary></indexterm> 0.5.0. Productivity "
"applications have also been upgraded, including the office suites OpenOffice."
"org<indexterm><primary>OpenOffice.org</primary></indexterm> 3.2.1 and "
"KOffice<indexterm><primary>KOffice</primary></indexterm> 2.2.1 as well as "
"GNUcash<indexterm><primary>GNUcash</primary></indexterm> 2.2.9, "
"GNUmeric<indexterm><primary>GNUmeric</primary></indexterm> 1.10.8 and "
"Abiword<indexterm><primary>Abiword</primary></indexterm> 2.8.2."
msgstr ""
"</footnote>, KDE<indexterm><primary>KDE</primary></indexterm> 4.4.5, "
"Xfce<indexterm><primary>Xfce</primary></indexterm> 4.6.2 og "
"LXDE<indexterm><primary>LXDE</primary></indexterm> 0.5.0. "
"Produktivitetsprogrammer er også blevet fornyet, blandt andet "
"kontorprogramsamlingerne OpenOffice.org<indexterm><primary>OpenOffice.org</"
"primary></indexterm> 3.2.1 og KOffice<indexterm><primary>KOffice</primary></"
"indexterm> 2.2.1, samt GNUcash<indexterm><primary>GNUcash</primary></"
"indexterm> 2.2.9, GNUmeric<indexterm><primary>GNUmeric</primary></indexterm> "
"1.10.8 og Abiword<indexterm><primary>Abiword</primary></indexterm> 2.8.2."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:185
msgid ""
"Updates of other desktop applications include the upgrade to "
"Evolution<indexterm><primary>Evolution</primary></indexterm> 2.30.3 and "
"Pidgin<indexterm><primary>Pidgin</primary></indexterm> 2.7.3. The "
"Mozilla<indexterm><primary>Mozilla</primary></indexterm> suite has also been "
"updated: <systemitem role=\"package\">iceweasel</systemitem> (version "
"3.5.13) is the unbranded <application>Firefox<indexterm><primary>Firefox</"
"primary></indexterm></application> web browser and <systemitem role=\"package"
"\">icedove</systemitem> (version 3.0.7) is the unbranded "
"<application>Thunderbird<indexterm><primary>Thunderbird</primary></"
"indexterm></application> mail client."
msgstr ""
"Af opdateringer af andre skrivebordsprogrammer kan nævnes opgraderingen til "
"Evolution<indexterm><primary>Evolution</primary></indexterm> 2.30.3 og "
"Pidgin<indexterm><primary>Pidgin</primary></indexterm> 2.7.3. Mozilla-"
"programsamlingen<indexterm><primary>Mozilla</primary></indexterm> er også "
"blevet opdateret: <systemitem role=\"package\">iceweasel</systemitem> "
"(version 3.5.13) er webbrowseren <application>Firefox<indexterm><primary>Firefox</"
"primary></indexterm></application> uden varemærketilknytning, og "
"<systemitem role=\"package\">icedove</systemitem> (version 3.0.7) er e-mail-"
"klienten <application>Thunderbird<indexterm><primary>Thunderbird</primary></"
"indexterm></application> uden varemærketilknytning."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:205
msgid ""
"Among many others, this release also includes the following software updates:"
msgstr "Blandt meget andet inkluderer denne udgave følgende opdateringer:"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:215
msgid "Package"
msgstr "Pakker"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:216
msgid "Version in &oldrelease; (&oldreleasename;)"
msgstr "Version i &oldrelease; (&oldreleasename;)"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:217
msgid "Version in &release; (&releasename;)"
msgstr "Version i &release; (&releasename;)"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:222
msgid "Apache<indexterm><primary>Apache</primary></indexterm>"
msgstr "Apache<indexterm><primary>Apache</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:223
msgid "2.2.9"
msgstr "2.2.9"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:224
msgid "2.2.16"
msgstr "2.2.16"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:227
msgid ""
"BIND<indexterm><primary>BIND</primary></indexterm> <acronym>DNS</acronym> "
"Server"
msgstr ""
"BIND<indexterm><primary>BIND</primary></indexterm> <acronym>DNS</acronym>-"
"server"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:228
msgid "9.6.0"
msgstr "9.6.0"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:229
msgid "9.7.1"
msgstr "9.7.1"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:232
msgid "Cherokee<indexterm><primary>Cherokee</primary></indexterm> web server"
msgstr "Cherokee<indexterm><primary>Cherokee</primary></indexterm> - webserver"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:233
msgid "0.7.2"
msgstr "0.7.2"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:234
msgid "1.0.8"
msgstr "1.0.8"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:237
msgid ""
"Courier<indexterm><primary>Courier</primary></indexterm> <acronym>MTA</"
"acronym>"
msgstr ""
"Courier<indexterm><primary>Courier</primary></indexterm> - <acronym>MTA</"
"acronym>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:238
msgid "0.60.0"
msgstr "0.60.0"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:239
msgid "0.63.0"
msgstr "0.63.0"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:242
msgid "Dia<indexterm><primary>Dia</primary></indexterm>"
msgstr "Dia<indexterm><primary>Dia</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:243
msgid "0.96.1"
msgstr "0.96.1"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:244
msgid "0.97.1"
msgstr "0.97.1"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:247
msgid "Ekiga<indexterm><primary>Ekiga</primary></indexterm> VoIP Client"
msgstr "Ekiga<indexterm><primary>Ekiga</primary></indexterm> - VoIP-klient"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:248
msgid "2.0.12"
msgstr "2.0.12"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:249
msgid "3.2.7"
msgstr "3.2.7"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:252
msgid "Exim<indexterm><primary>Exim</primary></indexterm> default email server"
msgstr ""
"Exim<indexterm><primary>Exim</primary></indexterm> som standard-e-mail-server"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:253
msgid "4.69"
msgstr "4.69"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:254
msgid "4.72"
msgstr "4.72"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:257
msgid ""
"<acronym>GNU</acronym> Compiler Collection as default "
"compiler<indexterm><primary>GCC</primary></indexterm>"
msgstr ""
"<acronym>GNU</acronym> Compiler Collection som "
"standardcompiler<indexterm><primary>GCC</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:258
msgid "4.3.2"
msgstr "4.3.2"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:259
msgid "4.4.5"
msgstr "4.4.5"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:262
msgid "<acronym>GIMP</acronym><indexterm><primary>GIMP</primary></indexterm>"
msgstr "<acronym>GIMP</acronym><indexterm><primary>GIMP</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:263
msgid "2.4.7"
msgstr "2.4.7"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:264
msgid "2.6.10"
msgstr "2.6.10"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:267
msgid "the <acronym>GNU</acronym> C library"
msgstr "<acronym>GNU</acronym> C-programbiblioteket"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:268
msgid "2.7"
msgstr "2.7"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:269
msgid "2.11.2"
msgstr "2.11.2"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:272
msgid "lighttpd"
msgstr "lighttpd"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:273
msgid "1.4.19"
msgstr "1.4.19"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:274
msgid "1.4.28"
msgstr "1.4.28"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:277
msgid "maradns"
msgstr "maradns"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:278
msgid "1.3.07.09"
msgstr "1.3.07.09"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:279
msgid "1.4.03"
msgstr "1.4.03"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:282
msgid "MySQL<indexterm><primary>MySQL</primary></indexterm>"
msgstr "MySQL<indexterm><primary>MySQL</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:283
msgid "5.0.51a"
msgstr "5.0.51a"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:284
msgid "5.1.49"
msgstr "5.1.49"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:287
msgid "OpenLDAP"
msgstr "OpenLDAP"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:288
msgid "2.4.11"
msgstr "2.4.11"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:289
msgid "2.4.23"
msgstr "2.4.23"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:292
msgid "OpenSSH<indexterm><primary>OpenSSH</primary></indexterm>"
msgstr "OpenSSH<indexterm><primary>OpenSSH</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:293
msgid "5.1p1"
msgstr "5.1p1"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:294
msgid "5.5p1"
msgstr "5.5p1"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:297
msgid "PHP<indexterm><primary>PHP</primary></indexterm>"
msgstr "PHP<indexterm><primary>PHP</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:298
msgid "5.2.6"
msgstr "5.2.6"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:299
msgid "5.3.2"
msgstr "5.3.2"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:302
msgid ""
"Postfix<indexterm><primary>Postfix</primary></indexterm> <acronym>MTA</"
"acronym>"
msgstr ""
"Postfix<indexterm><primary>Postfix</primary></indexterm> <acronym>MTA</"
"acronym>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:303
msgid "2.5.5"
msgstr "2.5.5"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:304
msgid "2.7.1"
msgstr "2.7.1"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:307
msgid "PostgreSQL<indexterm><primary>PostgreSQL</primary></indexterm>"
msgstr "PostgreSQL<indexterm><primary>PostgreSQL</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:308
msgid "8.3.5"
msgstr "8.3.5"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:309
msgid "8.4.5"
msgstr "8.4.5"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:312
msgid "Python"
msgstr "Python"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:313
msgid "2.5.2"
msgstr "2.5.2"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:314
msgid "2.6.6"
msgstr "2.6.6"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:317
msgid "Samba"
msgstr "Samba"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:318
msgid "3.2.5"
msgstr "3.2.5"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:319
msgid "3.5.5"
msgstr "3.5.5"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:322
msgid "Tomcat<indexterm><primary>Tomcat</primary></indexterm>"
msgstr "Tomcat<indexterm><primary>Tomcat</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:323
msgid "5.5.26"
msgstr "5.5.26"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:324
msgid "6.0.28"
msgstr "6.0.28"

#. type: Content of: <chapter><section><programlisting>
#: en/whats-new.dbk:331
#, no-wrap
msgid " TODO: (JFS) List other server software? RADIUS? Streaming ?\n"
msgstr ""

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:335
msgid ""
"Debian still supports Linux Standard Base (<acronym>LSB</acronym>) version "
"3.2. <indexterm><primary>Linux Standard Base</primary></indexterm>"
msgstr ""
"Debian understøtter stadig Linux Standard Base (<acronym>LSB</acronym>) "
"version 3.2. <indexterm><primary>Linux Standard Base</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/whats-new.dbk:340
msgid "CDs, DVDs and BDs"
msgstr "Cd, dvd og Blu-ray"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:342
msgid ""
"The official &debian; distribution now ships on 7 to 8 binary <acronym>DVD</"
"acronym>s <indexterm><primary>DVD</primary></indexterm> or 44 to 53 binary "
"<acronym>CD</acronym>s <indexterm><primary>CD</primary></indexterm> "
"(depending on the architecture) and 6 source <acronym>DVD</acronym>s or 33 "
"source <acronym>CD</acronym>s. Additionally, there is a <emphasis>multi-"
"arch</emphasis> <acronym>DVD</acronym>, with a subset of the release for the "
"<literal>amd64</literal> and <literal>i386</literal> architectures, along "
"with the source code. &debian; is also released as Blu-ray "
"<indexterm><primary>Blu-ray</primary></indexterm> (<acronym>BD</acronym>) "
"images, 2 each for the <literal>amd64</literal> and <literal>i386</literal> "
"architectures, or one for the source code. For size reasons, some very large "
"packages are omitted from the <acronym>CD</acronym> builds; these packages "
"fit better in the <acronym>DVD</acronym> and <acronym>BD</acronym> builds, "
"so are still included there."
msgstr ""
"Den officielle &debian;-distribution leveres nu på 7-8 binære <acronym>dvd</"
"acronym>'er <indexterm><primary>dvd</primary></indexterm> eller 44-53 "
"binære <acronym>cd</acronym>'er <indexterm><primary>cd</primary></indexterm> "
"(afhængigt af arkitektur) og 6 <acronym>dvd</acronym>'er eller 33 <acronym>cd</"
"acronym>'er med kildekode. Herudover findes der en <acronym>dvd</acronym> "
"til <emphasis>flere arkitekturer</emphasis> med en begrænset del af "
"udgivelsen for arkitekturerne <literal>amd64</literal> og <literal>i386</"
"literal> sammen med kildekoden. &debian; udgives også som Blu-ray "
"diskaftryk på <indexterm><primary>Blu-ray</primary></indexterm> "
"(<acronym>BD</acronym>): 2 diskaftryk for hver af arkitekturerne <literal>amd64</literal> "
"og <literal>i386</literal>, eller ét med kildekoden. Af pladshensyn er visse "
"meget store pakker udeladt fra <acronym>cd</acronym>'erne, men de findes på "
"<acronym>dvd</acronym> og Blu-ray, da der er bedre plads til dem her."

# Linket kommer til at pege på (i hvert fald i html-versionen)
#	http://www.debian.org/releases/stable/installmanual
# hvor teksten kommer fra pakken "installation-guide"
#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:361
msgid ""
"A new feature with squeeze is the addition of "
"isohybrid<indexterm><primary>isohybrid</primary></indexterm> support to the "
"<literal>i386</literal> and <literal>amd64</literal> <acronym>CD</acronym>s, "
"<acronym>DVD</acronym>s and <acronym>BD</acronym>s. To make a USB stick "
"bootable with one of these images used to mean following some extra "
"procedures after downloading the image; instead, now all that is required is "
"to simply write the image directly to the USB stick. For more information "
"please see the <quote>Preparing Files for USB Memory Stick Booting</quote> "
"section in the <ulink url=\"&url-install-manual;\">Installation Guide</"
"ulink>."
msgstr ""
"En ny funktion i squeeze er understøttelse af "
"isohybrid<indexterm><primary>isohybrid</primary></indexterm> på <acronym>cd</"
"acronym>'erne, <acronym>dvd</acronym>'erne og <acronym>BD</acronym>'erne til "
"<literal>i386</literal>- og <literal>amd64</literal>-arkitekturerne. Før var "
"det nødvendigt at følge særlige procedurer for at kunne starte et system fra "
"en usb-nøgle - nu skal opstartsaftrykket blot skrives direkte til usb-nøglen. "
"Se afsnittet <quote>Sådan forberedes filer til opstart fra usb-nøgle</quote> "
"i <ulink url=\"&url-install-manual;\">Installeringsvejledningen</ulink> for "
"yderligere information."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/whats-new.dbk:375
msgid "Firmware moved to the non-free section"
msgstr "Firmware er flyttet til sektionen non-free"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:377
msgid ""
"Some drivers included in the Linux kernel used to contain non-free firmware "
"blobs. Starting from &releasename; this firmware has been moved to separate "
"packages in the non-free section of the archive, such as <systemitem role="
"\"package\">firmware-linux</systemitem>. If such packages are installed, "
"the firmware will be loaded automatically when required."
msgstr ""
"Visse drivere, der er inkluderet i Linux-kernen, indeholdt før firmware, der "
"ikke er fri. Med &releasename; er denne firmware blevet flyttet til separate "
"pakker i arkivets sektion non-free, f.eks. <systemitem role=\"package"
"\">firmware-linux</systemitem>. Hvis pakker af denne type installeres, "
"indlæses firmwaren automatisk, når det er nødvendigt."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/whats-new.dbk:387
msgid "Package management"
msgstr "Pakkehåndtering"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:389
msgid ""
"The preferred program for interactive package management from a terminal is "
"<command>aptitude</command>. For a non-interactive command line interface "
"for package management, it is recommended to use <command>apt-get</"
"command>. <command>apt-get</command> is also the preferred tool for "
"upgrades between major releases. If you are still using <command>dselect</"
"command>, you should switch to <systemitem role=\"package\">aptitude</"
"systemitem> as the official front-end for package management."
msgstr ""
"Det foretrukne program til interaktiv pakkehåndtering fra en terminal er "
"<command>aptitude</command>. Som ikke-interaktiv kommandolinjegrænseflade "
"til pakkehåndtering anbefales <command>apt-get</command>. <command>apt-get</"
"command> er også det foretrukne program til at opgradere mellem større "
"udgivelser. Hvis du stadig bruger <command>dselect</command>, bør du skifte "
"til <systemitem role=\"package\">aptitude</systemitem>, der er den "
"officielle brugerflade til pakkehåndtering."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><footnote>
#: en/whats-new.dbk:400
msgid ""
"For &releasename; APT automatically installs recommended packages by "
"default<footnote>"
msgstr ""
"I &releasename; installerer APT anbefalede pakker som standard<footnote>"


# Som en/whats-new.dbk:361 mht. link
#. type: Content of: <chapter><section><section><para><footnote><para>
#: en/whats-new.dbk:400
msgid ""
"This change implies that disk requirements for tasks selected through the "
"debian installer have increased too. For more information please see the "
"<quote>Disk Space Needed for Tasks</quote> chapter in the <ulink url=\"&url-"
"install-manual;\">Installation Guide</ulink>."
msgstr ""
"Denne ændring indebærer at kravene til diskplads til opgavepakker, der "
"vælges i installeringsprogrammet til debian også er blevet større. "
"Yderligere information kan findes i afsnittet <quote>Nødvendig diskplads til "
"opgavepakker</quote> i <ulink url=\"&url-install-manual;"
"\">Installeringsvejledningen</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:402
msgid ""
"</footnote>. This can be changed by adding the following line in <filename>/"
"etc/apt/apt.conf</filename>:"
msgstr ""
"</footnote>. Dette kan ændres ved at føje følgende linje til <filename>/etc/"
"apt/apt.conf</filename>:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
#: en/whats-new.dbk:405
#, no-wrap
msgid "APT::Install-Recommends \"false\";"
msgstr "APT::Install-Recommends \"false\";"

#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/whats-new.dbk:409
#, no-wrap
msgid "TODO: Do we have to mention dpkg triggers here or elsewhere?\n"
msgstr ""

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/whats-new.dbk:415
msgid "Dependency booting"
msgstr "Afhængighedsbestemt opstart"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:418
msgid ""
"An important improvement in the &debian; boot system is the introduction of "
"dependency-based boot sequencing and parallel boot. This feature is enabled "
"by default in new installs and it will be enabled for upgrades from "
"&oldreleasename;, if possible."
msgstr ""
"En vigtig forbedring i &debian;s opstart er introduktionen af "
"afhængighedsbaseret bestemmelse af opstartssekvens og parallel opstart. Denne "
"funktionalitet er aktiveret som standard ved nyinstalleringer, og den vil "
"blive aktiveret ved opgradering fra &oldreleasename;, når det er muligt."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><footnote>
#: en/whats-new.dbk:425
msgid ""
"This feature is enabled through the use of <systemitem role=\"package"
"\">insserv</systemitem> by sysv-rc to order init.d scripts based on their "
"declared dependencies<footnote>"
msgstr ""
"Denne funktion aktiveres ved at <systemitem role=\"package\">insserv</"
"systemitem> fra sysv-rc bliver brugt til at bestemme rækkefølgen for init.d-"
"scripts efter deres erklærede afhængigheder<footnote>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><footnote><para>
#: en/whats-new.dbk:427
msgid ""
"These dependences are declared through the use of the header format "
"specified in the Linux Standard Base (LSB)"
msgstr ""
"Afhængighederne erklæres med det teksthoved-format, der er specificeret i "
"Linux Standard Base (LSB)"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:428
msgid ""
"</footnote>. It has been possible after a sustained effort to adapt all the "
"boot scripts of packages provided in the distribution as well as the boot "
"system itself."
msgstr ""
"</footnote>. En vedvarende indsats for at tilpasse alle opstartsscriptene i "
"distributionens pakker og i selve opstartssystemet har gjort dette muligt."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:434
msgid ""
"With dependency-based boot sequencing it is also now possible to run the "
"boot system scripts in parallel which can, under most circumstances, improve "
"the speed of the boot process. This feature is enabled by default, in new "
"systems and upgrades, whenever possible. To disable it specify"
msgstr ""
"Med afhængighedsbaseret bestemmelse af opstartssekvens er det nu også muligt "
"at udføre systemopstartsscripts parallelt, og dette vil i de fleste tilfælde "
"gøre opstartsprocessen hurtigere. Denne funktionalitet er aktiveret som "
"standard i nyinstalleringer og opgraderinger, hvor det er muligt. Hvis du "
"vil deaktivere den, skal du angive"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
#: en/whats-new.dbk:438
#, no-wrap
msgid "CONCURRENCY=none"
msgstr "CONCURRENCY=none"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:439
msgid ""
"in <filename>/etc/default/rcS</filename>. For more information on this "
"feature refer to the information available in <filename>/usr/share/doc/"
"insserv/README.Debian</filename>."
msgstr ""
"i <filename>/etc/default/rcS</filename>. Yderligere information om "
"denne funktionalitet findes i <filename>/usr/share/doc/insserv/README.Debian</"
"filename>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/whats-new.dbk:447
msgid "Unified keyboard settings"
msgstr "Ensartede tastaturinstillinger"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:450
msgid ""
"In this new release, the settings for the keyboard have been unified so that "
"both the console and the Xorg server use the same settings. The keyboard "
"settings are now defined in the <filename>/etc/default/keyboard</filename> "
"configuration file which overrides the keyboard defined in Xorg's "
"configuration file."
msgstr ""
"I den nye udgave er tastaturindstillingerne blevet samlet, så både konsol og "
"Xorg-serveren bruger de samme indstillinger. Tastaturindstillingerne "
"defineres nu i konfigurationsfilen <filename>/etc/default/keyboard</"
"filename>, og disse indstillinger tilsidesætter tastaturindstillingerne fra "
"Xorgs konfigurationsfil."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:458
msgid ""
"The <systemitem role=\"package\">console-setup</systemitem> package now "
"handles the keyboard for both environments as well as the font configuration "
"for the console. You can reconfigure the keyboard layout and related "
"settings by executing <command>dpkg-reconfigure keyboard-configuration</"
"command> or by manually editing the <filename>/etc/default/keyboard</"
"filename> configuration file."
msgstr ""
"Pakken <systemitem role=\"package\">console-setup</systemitem> håndterer nu "
"tastaturet i begge miljøer og skrifttypeindstillingerne i konsollen. Du kan "
"ændre tastaturindstillinger med mere ved at udføre "
"<command>dpkg-reconfigure keyboard-configuration</command> eller ved at "
"redigere konfigurationsfilen <filename>/etc/default/keyboard</filename> "
"manuelt."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/whats-new.dbk:470
msgid "Kernel mode setting"
msgstr "Indstilling af grafiktilstand er flyttet til kernen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:472
msgid ""
"Graphics mode setting code for the most common desktop chipsets (from Intel, "
"ATI/AMD and NVIDIA) has moved from the respective Xorg drivers to the Linux "
"kernel. This provides a number of advantages, such as:"
msgstr ""
"Indstilling af grafiktilstand ('mode') for de mest gængse chipset til "
"skrivebordscomputere (fra Intel, ATI/AMD og NVIDIA) er blevet flyttet fra de "
"respektive Xorg-drivere til Linux-kernen. Dette har flere fordele, blandt "
"andet:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:476
msgid "More reliable suspend and resume"
msgstr "Skift til og fra hviletilstand er mere stabil"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:478
msgid "Ability to use graphics devices without X"
msgstr "Grafikenheder kan bruges uden X"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:480
msgid "Faster VT switch"
msgstr "Hurtigere skift mellem virtuelle terminaler"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:481
msgid "Native mode text console"
msgstr "Tekstkonsol i oprindelig tilstand"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:486
msgid ""
"More details are in <xref linkend=\"graphics\"/> and in <ulink url=\"&url-"
"wiki;KernelModesetting\">the Debian wiki</ulink>."
msgstr ""
"Yderligere oplysninger kan findes under <xref linkend=\"graphics\"/> og i "
"<ulink url=\"&url-wiki;KernelModesetting\">Debians wiki</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/whats-new.dbk:492
msgid "<acronym>LDAP</acronym> support"
msgstr "<acronym>LDAP</acronym>-understøttelse"

#. type: Content of: <chapter><section><section><indexterm><primary>
#: en/whats-new.dbk:493
msgid "LDAP"
msgstr "LDAP"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:495
msgid ""
"This Debian release comes with several options for implementing client-side "
"authentication using LDAP. Users of the <systemitem role=\"package\">libnss-"
"ldap</systemitem> and <systemitem role=\"package\">libpam-ldap</systemitem> "
"packages should consider upgrading to <systemitem role=\"package\">libnss-"
"ldapd</systemitem> and <systemitem role=\"package\">libpam-ldapd</"
"systemitem>."
msgstr ""
"Denne udgave af Debian indeholder flere muligheder til at implementere "
"autentificering med LDAP på klientsiden. Brugere af pakkerne <systemitem "
"role=\"package\">libnss-ldap</systemitem> og <systemitem role=\"package"
"\">libpam-ldap</systemitem> bør overveje at opgradere til <systemitem role="
"\"package\">libnss-ldapd</systemitem> og <systemitem role=\"package\">libpam-"
"ldapd</systemitem>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:504
msgid ""
"These newer packages delegate the <acronym>LDAP</acronym> queries to a "
"central unprivileged daemon (<command>nslcd</command>) that provides "
"separation between the process using the <acronym>LDAP</acronym> information "
"and the daemon performing <acronym>LDAP</acronym> queries. This simplifies "
"handling of secured <acronym>LDAP</acronym> connections, <acronym>LDAP</"
"acronym> authentication credentials, provides a simpler mechanism to perform "
"connection fail-over and debugging and avoids loading <acronym>LDAP</"
"acronym> and related libraries into most applications."
msgstr ""
"Disse nyere pakker uddelegerer <acronym>LDAP</acronym>-forespørgslerne til "
"en central, upriveligeret dæmon (<command>nslcd</command>) som sikrer "
"opdeling mellem processen, der bruger <acronym>LDAP</acronym>-oplysningerne, "
"og dæmonen, der udfører <acronym>LDAP</acronym>-forespørgslerne. Denne "
"opdeling gør håndtering af sikrede <acronym>LDAP</acronym>-forbindelser og "
"<acronym>LDAP</acronym>-autentificeringsinformation enklere, giver en enklere "
"mekanisme til at udføre skift til andre forbindelser ved fejl og "
"fejlsøgning, og gør det i de fleste programmer unødvendigt at indlæse "
"<acronym>LDAP</acronym>- og tilhørende programbiblioteker."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:514
msgid ""
"Upgrading to <systemitem role=\"package\">libnss-ldapd</systemitem> and "
"<systemitem role=\"package\">libpam-ldapd</systemitem> should be easy as "
"existing configuration information will be mostly reused. Only for advanced "
"configuration should any manual reconfiguration be necessary."
msgstr ""
"Opgradering til <systemitem role=\"package\">libnss-ldapd</systemitem> og "
"<systemitem role=\"package\">libpam-ldapd</systemitem> bør være let, da "
"eksisterende konfigurationer for det meste bliver genbrugt. Kun ved "
"avanceret konfiguration er manuel redigering nødvendig."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:521
msgid ""
"These packages however currently lack support for nested groups and only "
"support password change using the <acronym>LDAP</acronym> password modify "
"EXOP operation."
msgstr ""
"Disse pakker mangler i øjeblikket understøttelse for indlejrede grupper og "
"understøtter kun ændring af adgangskode ved hjælp af <acronym>LDAP</acronym> "
"password modify exended operation."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/whats-new.dbk:528
msgid "The stable-updates section"
msgstr "Sektionen stable-updates"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:530
msgid ""
"Some packages from <literal>proposed-updates</literal> may also be made "
"available via the <literal>&releasename;-updates</literal> mechanism. This "
"path will be used for updates which many users may wish to install on their "
"systems before the next point release is made, such as updates to virus "
"scanners and timezone data. All packages from <literal>&releasename;-"
"updates</literal> will be included in point releases."
msgstr ""
"Nogle pakker fra <literal>proposed-updates</literal> gøres også tilgængelige "
"gennem <literal>&releasename;-updates</literal>-mekanismen. Denne sti bruges "
"til opdateringer, som mange brugere vil installere på deres system, før den "
"næste punktopdatering laves. Det kan være opdateringer til virusskannere og "
"tidszonedata. Alle pakker fra <literal>&releasename;-updates</literal> "
"medtages senere i en punktopdatering."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:539
msgid ""
"Note that this replaces the functionality previously provided by the <ulink "
"url=\"http://volatile.debian.org/\";>volatile.debian.org archive</ulink>."
msgstr ""
"Bemærk at dette træder i stedet for den funktionalitet, som <ulink url="
"\"http://volatile.debian.org/\";>volatile.debian.org-arkivet</ulink> gav."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:543
msgid ""
"In order to use packages from <literal>&releasename;-updates</literal>, you "
"can add an entry to your <filename>sources.list</filename>:"
msgstr ""
"For at bruge pakker fra <literal>&releasename;-updates</literal> kan du føje "
"følgende linjer til filen <filename>sources.list</filename>:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/whats-new.dbk:546
#, no-wrap
msgid ""
"deb   &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename;-updates main contrib\n"
"deb-src &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename;-updates main contrib"
msgstr ""
"deb   &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename;-updates main contrib\n"
"deb-src &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename;-updates main contrib"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:549
msgid ""
"The next time you run <command>apt-get update</command>, the system will "
"become aware of the packages in the <literal>&releasename;-updates</literal> "
"section and will consider them when looking for packages to upgrade."
msgstr ""
"Næste gang, du udfører kommandoen <command>apt-get update</command>, vil "
"systemet opdage pakkerne i sektionen <literal>&releasename;-"
"updates</literal>, og de tages i betragtning, når der ledes efter pakker, der "
"skal opdateres."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:555
msgid ""
"When a new package is made available via <literal>&releasename;-updates</"
"literal>, this will be announced on the <ulink url=\"http://lists.debian.org/";
"debian-stable-announce/\">debian-stable-announce</ulink> mailing list."
msgstr ""
"Når en ny pakke gøres tilgængelig i <literal>&releasename;-updates</"
"literal>, bliver det offentliggjort på postlisten <ulink url=\"http://lists.";
"debian.org/debian-stable-announce/\">debian-stable-announce</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/whats-new.dbk:562
msgid "backports.org/backports.debian.org"
msgstr "backports.org/backports.debian.org"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:565
msgid ""
"The service provided by the backports.org repositories has been integrated "
"in Debian infrastructure and <ulink url=\"http://www.debian.org/";
"News/2010/20100905\">is now an official Debian service</ulink>, hosted at "
"<ulink url=\"&url-debian-backports;\">backports.debian.org</ulink>."
msgstr ""
"Tjenesten, der gives i backports.org-arkiverne er blevet integreret i "
"Debians infrastruktur, og <ulink url=\"http://www.debian.org/";
"News/2010/20100905\"> er nu en officiel Debian-tjeneste</ulink>, der udbydes "
"på <ulink url=\"&url-debian-backports;\">backports.debian.org</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/whats-new.dbk:578
msgid "Debian Live"
msgstr "Debian Live"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:580
msgid ""
"With &releasename; Debian provides official Live systems for the amd64 and "
"i386 architectures. <indexterm><primary>Live system</primary></indexterm> "
"<indexterm><primary>Debian Live</primary></indexterm>"
msgstr ""
"Med &releasename; giver Debian officielle Live-systemer til arkitekturerne "
"amd64 og i386. <indexterm><primary>Live-system</primary></indexterm> "
"<indexterm><primary>Debian Live</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:586
msgid ""
"A Debian Live system is a Debian system that can be booted directly from "
"removable media (CD-ROMs, DVDs, USB keys) or from another computer over the "
"network without the need of installation. The images are produced by a tool "
"named <systemitem role=\"package\">live-build</systemitem>, which can easily "
"be used to create custom live images. More information about the Debian Live "
"project can be found at <ulink url=\"http://live.debian.net/\"; />."
msgstr ""
"Et Debian Live-system er et Debian-system, der kan startes direkte fra "
"eksterne medier som cd-rom'er, dvd'er og usb-nøgler eller fra en anden "
"computer på netværket uden at en installering er nødvendig. Liveaftrykkene "
"laves med værktøjet <systemitem role=\"package\">live-build</systemitem>, "
"som også kan bruges til at lave tilpassede liveaftryk. Yderligere "
"oplysninger om Debian Live-projektet findes på <ulink url=\"http://live.";
"debian.net/\" />."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/whats-new.dbk:597
msgid "Comprehensive support for neuroimaging research"
msgstr "Omfattende understøttelse af neuroradiologisk forskning"

#. type: Content of: <chapter><section><para><indexterm>
#: en/whats-new.dbk:599
msgid ""
"&debian; &release; is the first GNU/Linux distribution release ever to offer "
"comprehensive support for magnetic resonance imaging (MRI) based "
"neuroimaging research. It comes with up-to-date software for structural "
"image analysis (e.g. <systemitem role=\"package\">ants</systemitem>), "
"diffusion imaging and tractography (e.g. <systemitem role=\"package"
"\">mrtrix</systemitem>), stimulus delivery (e.g. <systemitem role=\"package"
"\">psychopy</systemitem>), MRI sequence development (e.g. <systemitem role="
"\"package\">odin</systemitem>), as well as a number of versatile data "
"processing and analysis suites (e.g. <systemitem role=\"package\">nipype</"
"systemitem>). Moreover, this release has built-in support for all major "
"neuroimaging data formats. See the <ulink url=\"http://blends.alioth.debian.";
"org/science/tasks/neuroscience-cognitive\">Debian Science</ulink> and <ulink "
"url=\"http://debian-med.alioth.debian.org/tasks/imaging\";>Debian Med</ulink> "
"task pages for a comprehensive list of included software and the <ulink url="
"\"http://neuro.debian.net\";>NeuroDebian webpage</ulink> for further "
"information. <indexterm><primary>neuroimaging research</primary></"
"indexterm> <indexterm><primary>Debian Med</primary></indexterm> "
"<indexterm><primary>Debian Science</primary></indexterm> "
"<indexterm><primary>NeuroDebian</primary></indexterm> "
"<indexterm><primary>packages</primary>"
msgstr ""
"&debian; &release; er den første GNU/Linux-distribution nogensinde, der "
"tilbyder omfattende understøttelse af MRI-baseret neuroradiologisk "
"forskning. Distributionen kommer med opdateret software til strukturel "
"billedanalyse (for eksempel <systemitem role=\"package\">ants</systemitem>), "
"diffusion imaging og traktografi (for eksempel <systemitem role=\"package"
"\">mrtrix</systemitem>), stimuluslevering (for eksempel <systemitem role="
"\"package\">psychopy</systemitem>), MRI-sekvensudvikling (for eksempel "
"<systemitem role=\"package\">odin</systemitem>),lige som det også kommer med "
"et antal alsidige programsamlinger til databehandling og -anayse (for "
"eksempel <systemitem role=\"package\">nipype</systemitem>). Herudover "
"understøtter denne udgave alle væsentlige neuroradiologiske billedformater. Se "
"opgavepakkesiderne <ulink url=\"http://blends.alioth.debian.org/science/";
"tasks/neuroscience-cognitive\">Debian Science</ulink> og <ulink url=\"http://";
"debian-med.alioth.debian.org/tasks/imaging\">Debian Med</ulink> "
"for en udtømmende liste over software, der er medtaget og "
"<ulink url=\"http://neuro.debian.net\";>NeuroDebians</ulink> webside for "
"yderligere oplysninger. <indexterm><primary>neuroimaging research</primary></"
"indexterm><indexterm><primary>Debian Med</primary></"
"indexterm><indexterm><primary>Debian Science</primary></indexterm> "
"<indexterm><primary>NeuroDebian</primary></indexterm> "
"<indexterm><primary>packages</primary>"

#. type: Content of: <chapter><section><para><indexterm>
#: en/whats-new.dbk:619 en/whats-new.dbk:620 en/whats-new.dbk:621
#: en/whats-new.dbk:622
msgid "</indexterm> <indexterm><primary>packages</primary>"
msgstr "</indexterm> <indexterm><primary>packages</primary>"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:623
msgid "</indexterm>"
msgstr "</indexterm>"

#~ msgid "The proposed-updates section"
#~ msgstr "Sektionen proposed-update"

#~ msgid ""
#~ "All changes to the released stable distribution (and to oldstable) go "
#~ "through an extended testing period before they are accepted into the "
#~ "archives. Each such update of the stable (or oldstable) release is "
#~ "called a point release. Preparation of point releases is done through the "
#~ "<literal>proposed-updates</literal> mechanism."
#~ msgstr ""
#~ "Alle ændringer i den stabile udgave (og i den tidligere stabile udgave) "
#~ "gennemgår en periode med omfattende afprøvning før de godkendes og lægges "
#~ "ind i arkiverne. En sådan opdatering kaldes en punktopdatering. "
#~ "Punktopdateringer forberedes med <literal>proposed-updates</literal>-"
#~ "mekanismen."

#~ msgid ""
#~ "Packages can enter <literal>proposed-updates</literal> in two ways. "
#~ "Firstly, security-patched packages added to security.debian.org are "
#~ "automatically added to <literal>proposed-updates</literal> as well. "
#~ "Secondly, &debian; developers may upload new packages to "
#~ "<literal>proposed-updates</literal>, where they get added after review by "
#~ "the Stable Release Managers. The current list of packages can be seen at "
#~ "<ulink url=\"&url-ftpmaster;/proposed-updates.html\">&url-ftpmaster;/"
#~ "proposed-updates.html</ulink>."
#~ msgstr ""
#~ "Pakker introduceres i <literal>proposed-updates</literal> på to måder. "
#~ "Sikkerhedsopdaterede pakker, der er føjet til security.debian.org, føjes "
#~ "ligeledes til </literal>proposed-updates</literal>. &debian;-udviklere "
#~ "kan herudover registrere nye pakker i <literal>proposed-updates</"
#~ "literal>, hvor de tilføjes efter de er blevet gennemset af et "
#~ "overvågningshold. Den aktuelle pakkeliste kan ses på <ulink url=\"&url-"
#~ "ftpmaster;/proposed-updates.html\">&url-ftpmaster;/proposed-updates.html</"
#~ "ulink>."

#~ msgid ""
#~ "If you wish to help test updates to packages before they are formally "
#~ "added to a point release, you can do this by adding the <literal>proposed-"
#~ "updates</literal> section to your <filename>sources.list</filename>:"
#~ msgstr ""
#~ "Hvis du vil hjælpe med at teste pakker før de formelt føjes til en "
#~ "punktopdatering, så kan du føje sektionen <literal>proposed-updates</"
#~ "literal> til filen <filename>sources.list</filename>:"

#~ msgid ""
#~ "deb   &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename;-proposed-updates main "
#~ "contrib\n"
#~ "deb-src &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename;-proposed-updates main "
#~ "contrib"
#~ msgstr ""
#~ "deb   &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename;-proposed-updates main "
#~ "contrib\n"
#~ "deb-src &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename;-proposed-updates main "
#~ "contrib"

#~ msgid ""
#~ "The next time you run <command>apt-get update</command>, the system will "
#~ "become aware of the packages in the <literal>proposed-updates</literal> "
#~ "section and will consider them when looking for packages to upgrade."
#~ msgstr ""
#~ "Næste gang, du udfører kommandoen <command>apt-get update</command>, vil "
#~ "systemet blive opmærksom på pakkerne i sektionen <literal>proposed-"
#~ "updates</literal> og de tages i betragtning, når der ledes efter pakker, "
#~ "der skal opdateres."

#~ msgid ""
#~ "This is not strictly a new feature of Debian, but one that has not been "
#~ "given much exposure before."
#~ msgstr ""
#~ "Dette er ikke en egentlig ny funktionalitet i Debian, men der er ikke "
#~ "blevet gjort meget opmærksom på den før."

Reply to: