[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#605927: [l10n] Updated Czech translation of Debian RefcardPackage: refcard
Severity: wishlist
Tags: l10n, patch

Hi,

in attachement there is updated Czech (cs.po) translation of Debian
Refcard. Please include it with the package.

Thanks
-- 
Miroslav Kure
# Czech translation of the Debian reference card
# Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the refcard package.
# Miroslav Kure <kurem@upcase.inf.upol.cz>, 2005, 2008, 2010
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: refcard 5.0\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-29 23:27+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-04 18:30+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@upcase.inf.upol.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

# type: Attribute 'lang' of: <article>
#. type: Attribute 'lang' of: <article>
#: entries.dbk:4
msgid "en-GB"
msgstr "cs"

# type: Content of: <article><title>
#. type: Content of: <article><title>
#: entries.dbk:7
msgid "Debian&#x00A0;GNU/Linux Reference Card"
msgstr "Debian&#x00A0;GNU/Linux referenční karta"

# type: Content of: <article><subtitle>
#. type: Content of: <article><subtitle>
#: entries.dbk:10
msgid "The 101 most important things when using Debian GNU/Linux"
msgstr "101 nejdůležitějších věcí při používání Debian GNU/Linuxu"

#. type: Content of: <article><articleinfo>
#: entries.dbk:13
msgid ""
"<copyright> <year>2004</year> <year>2010</year> <holder>W. Martin Borgert</"
"holder> </copyright> <copyright> <year>2004</year> <year>2010</year> "
"<holder>Your Name (\"Language\")</holder> </copyright>"
msgstr ""
"<copyright> <year>2004</year> <year>2010</year> <holder>W. Martin Borgert</"
"holder> </copyright> <copyright> <year>2004</year> <year>2010</year> "
"<holder>Miroslav Kuře (český překlad)</holder> </copyright>"

# type: Content of: <article><articleinfo><legalnotice><para>
#. type: Content of: <article><articleinfo><legalnotice><para>
#: entries.dbk:24
msgid ""
"This document may be used under the terms the GNU General Public License "
"version 3 or higher. Conditions for copying and translations can be found at "
"<ulink url=\"http://tangosoft.com/refcard/\";> <literal>http://tangosoft.com/";
"refcard/</literal></ulink>, where you can always get the latest version of "
"the reference card."
msgstr ""
"Tento dokument smí být používán v souladu s podmínkami GNU General Public "
"License verze 3 nebo vyšší. Podmínky pro kopírování a překlady naleznete na "
"<ulink url=\"http://tangosoft.com/refcard/\";> <literal>http://tangosoft.com/";
"refcard/</literal></ulink>, kde také naleznete nejnovější verzi této "
"referenční karty."

# type: Content of: <article><section><title>
#. type: Content of: <article><section><title>
#: entries.dbk:33 entries.dbk:369
msgid "APT"
msgstr "APT"

# type: Content of: <article><articleinfo><keywordset><keyword>
#. type: Content of: <article><articleinfo><keywordset><keyword>
#: entries.dbk:34
msgid "Debian"
msgstr "Debian"

# type: Content of: <article><section><title>
#. type: Content of: <article><articleinfo><keywordset><keyword>
#: entries.dbk:35
msgid "dpkg"
msgstr "dpkg"

# type: Content of: <article><articleinfo><keywordset><keyword>
#. type: Content of: <article><articleinfo><keywordset><keyword>
#: entries.dbk:36
msgid "reference card"
msgstr "referenční karta"

# type: Content of: <article><articleinfo><keywordset><keyword>
#. type: Content of: <article><articleinfo><keywordset><keyword>
#: entries.dbk:37
msgid "basic commands"
msgstr "základní příkazy"

# type: Content of: <article><articleinfo><keywordset><keyword>
#. type: Content of: <article><articleinfo><keywordset><keyword>
#: entries.dbk:38
msgid "Version"
msgstr "Verze"

# type: Content of: <article><articleinfo><keywordset><keyword>
#. type: Content of: <article><articleinfo><keywordset><keyword>
#: entries.dbk:39
msgid "Made by"
msgstr "Made by"

# type: Content of: <article><section><title>
#. type: Content of: <article><section><title>
#: entries.dbk:43
msgid "Getting Help"
msgstr "Získání nápovědy"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:46
msgid "man <replaceable>page</replaceable> or man bash"
msgstr "man <replaceable>stránka</replaceable> nebo man bash"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:48
msgid "Read online help for every command and many configuration files."
msgstr "Okamžitá nápověda ke každému příkazu a mnoha konfiguračním souborům."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:52
msgid ""
"<replaceable>command</replaceable> <literal> </literal> <optional><literal>--"
"</literal>help, <literal>-</literal>h</optional>"
msgstr ""
"<replaceable>příkaz</replaceable> <literal> </literal> <optional><literal>--"
"</literal>help, <literal>-</literal>h</optional>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:55
msgid "Brief help for most commands."
msgstr "Stručná nápověda k většině příkazů."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:59
msgid ""
"<filename>/usr/share/doc/<optional><replaceable>package-name</replaceable>/</"
"optional></filename>"
msgstr ""
"<filename>/usr/share/doc/<optional><replaceable>název_balíku</replaceable>/</"
"optional></filename>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:60
msgid ""
"Find all documentation here, optional file <filename>README.Debian</"
"filename> contains specifics."
msgstr ""
"Zde naleznete veškerou dokumentaci, volitelný soubor <filename>README."
"Debian</filename> obsahuje poznámky správce balíku."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:65
msgid "<ulink url=\"http://www.debian.org/doc/\";>Web documentation</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"http://www.debian.org/doc/\";>Dokumentace na webu</ulink>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:67
msgid ""
"Reference, manuals, FAQs, HOWTOs, etc. at <literal>http://www.debian.org/doc/";
"</literal>"
msgstr ""
"Příručky, návody, FAQ, HOWTO, atd. na <literal>http://www.debian.org/doc/</"
"literal>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:71
msgid ""
"<ulink url=\"http://lists.debian.org/\";>Mailing lists</ulink> at "
"<literal>http://lists.debian.org/</literal>"
msgstr ""
"<ulink url=\"http://lists.debian.org/\";>Poštovní konference</ulink> na "
"<literal>http://lists.debian.org/</literal>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:74
msgid "The community is always helpful, search for <literal>users</literal>."
msgstr "Komunita je vždy nápomocna, hledejte skupinu <literal>users</literal>."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:78
msgid ""
"<ulink url=\"http://wiki.debian.org/\";>The Wiki</ulink> at <literal>http://";
"wiki.debian.org/</literal>"
msgstr ""
"<ulink url=\"http://bugs.debian.org/\";>Sledování chyb</ulink> na "
"<literal>http://bugs.debian.org/</literal>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:80
msgid "Contains all kind of useful information."
msgstr "Obsahuje nejrůznější užitečné informace."

# type: Content of: <article><section><title>
#. type: Content of: <article><section><title>
#: entries.dbk:86
msgid "Installation"
msgstr "Instalace"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:89
msgid ""
"<ulink url=\"http://www.debian.org/devel/debian-installer/\";>Installer</"
"ulink>"
msgstr ""
"<ulink url=\"http://www.debian.org/devel/debian-installer/\";>Instalační "
"systém</ulink>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:91
msgid ""
"All information about it at <literal>http://www.debian.org/devel/debian-";
"installer/</literal>"
msgstr ""
"Veškeré informace na <literal>http://www.debian.org/devel/debian-installer/</"
"literal>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:95
msgid "<ulink url=\"http://www.debian.org/distrib/\";>CD images</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"http://www.debian.org/distrib/\";>obrazy CD</ulink>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:98
msgid "Download from <literal>http://www.debian.org/distrib/</literal>"
msgstr "Ke stažení na <literal>http://www.debian.org/distrib/</literal>"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:102
msgid "<literal>boot: expert</literal>"
msgstr "<literal>boot: expert</literal>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:103
msgid "E.g. to set up the network w/o DHCP or using LILO instead of GRUB."
msgstr ""
"Např. pro nastavení sítě bez DHCP nebo chcete-li místo GRUBu použít LILO."

# type: Content of: <article><section><title>
#. type: Content of: <article><section><title>
#: entries.dbk:109
msgid "Bugs"
msgstr "Chyby"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:112
msgid ""
"<ulink url=\"http://bugs.debian.org/\";>Bug Tracking</ulink> at "
"<literal>http://bugs.debian.org/</literal>"
msgstr ""
"<ulink url=\"http://bugs.debian.org/\";>Sledování chyb</ulink> na "
"<literal>http://bugs.debian.org/</literal>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:115
msgid "All about existing and fixed bugs."
msgstr "Vše o stávajících i opravených chybách."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:119
msgid "Package specific"
msgstr "V konkrétním balíku"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:120
msgid ""
"See <literal>http://bugs.debian.org/<replaceable>package-name</replaceable>/"
"</literal>, use <literal>wnpp</literal> to ask for new packages."
msgstr ""
"Viz <literal>http://bugs.debian.org/<replaceable>název_balíku</replaceable>/"
"</literal>, návrh na nové balíky zadávejte přes <literal>wnpp</literal>."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:126
msgid "reportbug"
msgstr "reportbug"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:127
msgid "Report a bug by e-mail."
msgstr "Nahlášení chyby e-mailem."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:130
msgid "<ulink url=\"http://www.debian.org/Bugs/Reporting\";>Reporting</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"http://www.debian.org/Bugs/Reporting\";>Hlášení</ulink>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:132
msgid "Instructions at <literal>http://www.debian.org/Bugs/Reporting</literal>"
msgstr "Návod na <literal>http://www.debian.org/Bugs/Reporting</literal>"

# type: Content of: <article><section><title>
#. type: Content of: <article><section><title>
#: entries.dbk:138
msgid "Configuration"
msgstr "Nastavení"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:141
msgid "<filename>/etc/</filename>"
msgstr "<filename>/etc/</filename>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:142
msgid ""
"All system configuration files are under directory <filename>/etc/</"
"filename>."
msgstr ""
"Všechny systémové konfigurační soubory se nachází v adresáři <filename>/etc/"
"</filename>."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:146
msgid "editor <replaceable>files</replaceable>"
msgstr "rm <replaceable>soubory</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:147
msgid ""
"Default text editor.  May be <command>nano</command>, <command>emacs</"
"command>, <command>vi</command>, <command>joe</command>."
msgstr ""
"Výchozí textový editor. Může být <command>nano</command>, <command>emacs</"
"command>, <command>vi</command>, <command>joe</command>."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:153
msgid ""
"<ulink url=\"http://localhost:631\";>CUPS</ulink> at <literal>http://";
"hostname:631</literal>"
msgstr ""
"<ulink url=\"http://localhost:631\";>CUPS</ulink> na <literal>http://";
"hostname:631</literal>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:155
msgid "Browser interface to printing system."
msgstr "Webové rozhraní k tiskovému systému."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:159
msgid "dpkg-reconfigure <replaceable>package-name</replaceable>"
msgstr "dpkg-reconfigure <replaceable>název_balíku</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:161
msgid ""
"Reconfigure a package, e.g. console-common (keyboard), locales "
"(localisation)."
msgstr ""
"Překonfiguruje balík, např. console-common (klávesnice), locales (místní "
"nastavení)."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:165
msgid "update-alternatives <replaceable>options</replaceable>"
msgstr "update-alternatives <replaceable>volby</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:167
msgid "Manage command alternatives."
msgstr "Spravuje alternativy příkazů."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:170
msgid "update-grub"
msgstr "update-grub"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:171
msgid "After changing <filename>/boot/grub/menu.lst</filename>."
msgstr "Po úpravách <filename>/boot/grub/menu.lst</filename>."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:175
msgid ""
"make-kpkg <literal>--</literal>initrd <literal>--</literal>revision=2:my.1.0 "
"<literal>--</literal>rootcmd fakeroot <literal>--</literal>uc <literal>--</"
"literal>us <literal>kernel_image</literal>"
msgstr ""
"make-kpkg <literal>--</literal>initrd <literal>--</literal>revision=2:"
"moje.1.0 <literal>--</literal>rootcmd fakeroot <literal>--</literal>uc "
"<literal>--</literal>us <literal>kernel_image</literal>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:180
msgid ""
"Build a kernel packages from sources, if a customised kernel is really "
"needed, needs <literal>kernel-package</literal>."
msgstr ""
"Pokud potřebujete použít vlastní upravené jádro, tímto jej sestavíte. "
"Vyžaduje balík <literal>kernel-package</literal>."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:185
msgid "m-a a-i module <literal>kernel_image</literal>"
msgstr "m-a a-i module <literal>kernel_image</literal>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:187
msgid ""
"Create and install third-party modules (gspca, ...), needs <literal>module-"
"assistant</literal>."
msgstr ""
"Vytvoří a nainstaluje moduly třetích stran (gspca, ...), vyžaduje "
"<literal>module-assistant</literal>."

# type: Content of: <article><section><title>
#. type: Content of: <article><section><title>
#: entries.dbk:194
msgid "Daemons and System"
msgstr "Daemoni a systém"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:197
msgid ""
"<filename>/etc/init.d/<replaceable>file</replaceable></filename> restart"
msgstr ""
"<filename>/etc/init.d/<replaceable>soubor</replaceable> stop</filename>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:199
msgid "Restart a service, system daemon."
msgstr "Restartuje službu, systémového daemona."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:203
msgid "<filename>/etc/init.d/<replaceable>file</replaceable></filename> stop"
msgstr ""
"<filename>/etc/init.d/<replaceable>soubor</replaceable> stop</filename>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:205
msgid "Stop a service, system daemon."
msgstr "Zastaví službu, systémového daemona."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:209
msgid "<filename>/etc/init.d/<replaceable>file</replaceable></filename> start"
msgstr ""
"<filename>/etc/init.d/<replaceable>soubor</replaceable> stop</filename>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:211
msgid "Start a service, system daemon."
msgstr "Spustí službu, systémového daemona."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:215
msgid "halt, reboot, poweroff"
msgstr "halt, reboot, poweroff"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:216
msgid "Halts, reboots, shuts down system."
msgstr "Zastaví, restartuje, vypne systém."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:220
msgid "<filename>/var/log/</filename>"
msgstr "<filename>/var/log/</filename>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:221
msgid "All log files are under this directory."
msgstr "V tomto adresáři se nachází veškeré logovací záznamy."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:225
msgid "<filename>/etc/default/</filename>"
msgstr "<filename>/etc/default/</filename>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:226
msgid "Default values for many daemons and services."
msgstr "Výchozí hodnoty pro mnoho daemonů a služeb."

# type: Content of: <article><section><title>
#. type: Content of: <article><section><title>
#: entries.dbk:232
msgid "Important Shell Commands"
msgstr "Důležité shellové příkazy"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:235
msgid "cat <replaceable>files</replaceable>"
msgstr "cat <replaceable>soubory</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:236
msgid "Print files to screen."
msgstr "Vytiskne soubory na obrazovku."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:239
msgid "cd <replaceable>directory</replaceable>"
msgstr "cd <replaceable>adresář</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:240
msgid "Change to directory."
msgstr "Přejde do adresáře."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:243
msgid "cp <replaceable>files</replaceable> <replaceable>dest</replaceable>"
msgstr "cp <replaceable>soubory</replaceable> <replaceable>cíl</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:245
msgid "Copy files and directories."
msgstr "Kopíruje soubory a adresáře."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:248
msgid "echo <replaceable>string</replaceable>"
msgstr "echo <replaceable>řetězec</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:249
msgid "Echo string to screen."
msgstr "Opíše řetězec na obrazovku."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:252
msgid ""
"gzip, bzip2 <optional><literal>-d</literal></optional> <replaceable>files</"
"replaceable>"
msgstr ""
"gzip, bzip2 <optional><literal>-d</literal></optional> <replaceable>soubory</"
"replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:255
msgid "Compress, uncompress files."
msgstr "Komprimuje, dekomprimuje soubory."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:258
msgid "pager <replaceable>files</replaceable>"
msgstr "rm <replaceable>soubory</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:259
msgid "Show contents of files."
msgstr "Zobrazí obsah souborů."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:262
msgid "ls <optional><replaceable>files</replaceable></optional>"
msgstr "ls <optional><replaceable>soubory</replaceable></optional>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:264
msgid "List files."
msgstr "Vypíše soubory."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:267
msgid "mkdir <replaceable>directory-names</replaceable>"
msgstr "mkdir <replaceable>jména_adresářů</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:269
msgid "Create directories."
msgstr "Vytvoří adresáře."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:272
msgid ""
"mv <replaceable>file1</replaceable> <literal> </literal> <replaceable>file2</"
"replaceable>"
msgstr ""
"mv <replaceable>soubor1</replaceable> <literal> </literal> "
"<replaceable>soubor2</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:274
msgid "Move, rename files."
msgstr "Přesune, přejmenuje soubor."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:277
msgid "rm <replaceable>files</replaceable>"
msgstr "rm <replaceable>soubory</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:278
msgid "Remove files."
msgstr "Odstraní soubory."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:281
msgid "rmdir <replaceable>dirs</replaceable>"
msgstr "rmdir <replaceable>adresáře</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:282
msgid "Remove empty directories."
msgstr "Odstraní prázdné adresáře."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:285
msgid ""
"tar <optional>c</optional><optional>x</optional><optional>t</"
"optional><optional>z</optional><optional>j</optional> -f <replaceable>file</"
"replaceable>.tar <literal> </literal> <optional><replaceable>files</"
"replaceable></optional>"
msgstr ""
"tar <optional>c</optional><optional>x</optional><optional>t</"
"optional><optional>z</optional><optional>j</optional> -f "
"<replaceable>soubor</replaceable>.tar <literal> </literal> "
"<optional><replaceable>soubory</replaceable></optional>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:289
msgid ""
"<emphasis>C</emphasis>reate, e<emphasis>X</emphasis>tract, list <emphasis>T</"
"emphasis>able of archive file, <emphasis>z</emphasis>, <emphasis>j</"
"emphasis> for <filename>.gz</filename>, <filename>.bz2</filename>."
msgstr ""
"Vytvoří (<emphasis>c</emphasis>), rozbalí (<emphasis>x</emphasis>), vypíše "
"(<emphasis>t</emphasis>) obsah archivu. <emphasis>z</emphasis>, <emphasis>j</"
"emphasis> pro <filename>.gz</filename>, <filename>.bz2</filename>."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:296
msgid "find <replaceable>directories expressions</replaceable>"
msgstr "find <replaceable>adresáře výrazy</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:298
msgid ""
"Find files like <literal>-name <replaceable>name</replaceable></literal> or "
"<literal>-size <replaceable>+1000</replaceable></literal>, etc."
msgstr ""
"Hledá soubory např. <literal>-name <replaceable>jméno</replaceable></"
"literal> nebo <literal>-size <replaceable>+1000</replaceable></literal>, atd."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:304
msgid ""
"grep <replaceable>search-string</replaceable> <replaceable>files</"
"replaceable>"
msgstr ""
"grep <replaceable>hledaný_řetězec</replaceable> <replaceable>soubory</"
"replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:306
msgid "Find search-string in files."
msgstr "V souborech hledá zadaný řetězec."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:309
msgid ""
"kill <optional><replaceable>-9</replaceable></optional> <replaceable>number</"
"replaceable>"
msgstr ""
"kill <optional><replaceable>-9</replaceable></optional> <replaceable>číslo</"
"replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:312
msgid "Send signal to process (e.g. terminate it)."
msgstr "Zašle procesu signál (např. pro ukončení procesu)."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:316
msgid "ln -s <replaceable>file</replaceable> <replaceable>link</replaceable>"
msgstr ""
"ln -s <replaceable>soubor</replaceable> <replaceable>odkaz</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:318
msgid "Create a symbolic link to a file."
msgstr "Vytvoří symbolický odkaz na soubor."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:322
msgid "ps <optional><replaceable>options</replaceable></optional>"
msgstr "ps <optional><replaceable>volby</replaceable></optional>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:324
msgid "Show current processes."
msgstr "Zobrazí aktuální procesy."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:327
msgid "su - <optional><replaceable>username</replaceable></optional>"
msgstr "su - <optional><replaceable>uživatel</replaceable></optional>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:329
msgid "Become another user, e.g. <literal>root</literal>."
msgstr "Přepne se na jiného uživatele, např. <literal>root</literal>."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:333
msgid "sudo <replaceable>command</replaceable>"
msgstr "sudo <replaceable>příkaz</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:334
msgid ""
"Execute a command as <literal>root</literal> as normal user, see <filename>/"
"etc/sudoers</filename>"
msgstr ""
"Běžný uživatel spustí příkaz jako <literal>root</literal>, viz <filename>/"
"etc/sudoers</filename>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:339
msgid ""
"<replaceable>command</replaceable> <literal>&gt;</literal> "
"<replaceable>file</replaceable>"
msgstr ""
"<replaceable>příkaz</replaceable> <literal>&gt;</literal> "
"<replaceable>soubor</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:342
msgid "Overwrite file with output of command."
msgstr "Přepíše soubor výstupem příkazu."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:346
msgid ""
"<replaceable>command</replaceable> <literal>&gt;&gt;</literal> "
"<replaceable>file</replaceable>"
msgstr ""
"<replaceable>příkaz</replaceable> <literal>&gt;&gt;</literal> "
"<replaceable>soubor</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:349
msgid "Append output of command to file."
msgstr "Připojí výstup příkazu na konec souboru."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:353
msgid ""
"<replaceable>cmd1</replaceable> <literal>|</literal> <replaceable>cmd2</"
"replaceable>"
msgstr ""
"<replaceable>příkaz1</replaceable> <literal>|</literal> "
"<replaceable>příkaz2</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:356
msgid "Use output of command 1 as input of command 2."
msgstr "Použije výstup 1. příkazu jako vstup pro 2. příkaz."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:360
msgid ""
"<replaceable>command</replaceable> <literal>&lt;</literal> "
"<replaceable>file</replaceable>"
msgstr ""
"<replaceable>příkaz</replaceable> <literal>&lt;</literal> "
"<replaceable>soubor</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:363
msgid "Use file as input for command."
msgstr "Použije soubor jako vstup pro příkaz."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:372
msgid "apt-get update"
msgstr "apt-get update"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:373
msgid ""
"Update packages listings from package repositories as listed in <filename>/"
"etc/apt/sources.list</filename>. Required whenever that file or the contents "
"of the repositories change."
msgstr ""
"Aktualizuje seznam dostupných balíků v archivech zadaných v <filename>/etc/"
"apt/sources.list</filename>. Spouštějte, když se změnil obsah souboru, nebo "
"některého archivu."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:380
msgid "apt-cache search <replaceable>search-string</replaceable>"
msgstr "apt-cache search <replaceable>hledaný_řetězec</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:382
msgid ""
"Search packages and descriptions for <replaceable>search-string</"
"replaceable>."
msgstr ""
"V názvech balíků a jejich popisech hledá <replaceable>hledaný_řetězec</"
"replaceable>."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:386
msgid "apt-cache policy <replaceable>package-names</replaceable>"
msgstr "apt-cache policy <replaceable>balíky</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:388
msgid "Show versions and priorities of available packages."
msgstr "Zobrazí verze a priority dostupných balíků."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:392
msgid "apt-cache show <replaceable>package-names</replaceable>"
msgstr "apt-cache show <replaceable>balíky</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:394
msgid "Show package information incl. description."
msgstr "Zobrazí informace o balíku včetně popisu."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:398
msgid "apt-cache showpkg <replaceable>package-names</replaceable>"
msgstr "apt-cache showpkg <replaceable>balíky</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:400
msgid "Show package dependencies (needed packages)."
msgstr "Zobrazí závislosti balíků (vyžadované balíky)."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:404
msgid "apt-get install <replaceable>package-names</replaceable>"
msgstr "apt-get install <replaceable>balíky</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:406
msgid "Install packages from repositories with all dependencies."
msgstr "Nainstaluje balíky z archivů včetně jejich závislostí."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:410
msgid "apt-get upgrade"
msgstr "apt-get upgrade"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:411
msgid "Install newest versions of all packages currently installed."
msgstr "Nainstaluje nejnovější verze aktuálně instalovaných balíků."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:415
msgid "apt-get dist-upgrade"
msgstr "apt-get dist-upgrade"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:416
msgid ""
"Like <command>apt-get upgrade</command>, but with advanced conflict "
"resolution."
msgstr ""
"Jako <command>apt-get upgrade</command>, ale s pokročilejším řešením "
"závislostí."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:420
msgid "apt-get remove <replaceable>package-names</replaceable>"
msgstr "apt-get remove <replaceable>balíky</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:422
msgid "Remove packages with all needed packages."
msgstr "Odstraní zadané balíky včetně balíků na nich závisejících."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:426
msgid "apt-get autoremove"
msgstr "apt-get autoremove"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:427
msgid "Remove packages that no other packages depend on."
msgstr "Odstraní balíky, na kterých nezávisí žádné jiné balíky."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:431
msgid "apt-cache depends <replaceable>package-names</replaceable>"
msgstr "apt-cache depends <replaceable>balíky</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:433
msgid "List all packages needed by the one given."
msgstr "Vypíše všechny balíky vyžadované těmi zadanými."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:437
msgid "apt-cache rdepends <replaceable>package-names</replaceable>"
msgstr "apt-cache rdepends <replaceable>balíky</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:439
msgid "List all packages that need the one given."
msgstr "Vypíše všechny balíky závisející těch zadaných."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:443
msgid "apt-file update"
msgstr "apt-file update"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:444
msgid ""
"Update content listings from package repositories, see <command>apt-get "
"update</command>"
msgstr ""
"Aktualizuje obsahy balíků podle repositářů, viz <command>apt-get update</"
"command>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:449
msgid "apt-file search <replaceable>file-name</replaceable>"
msgstr "apt-file search <replaceable>soubor</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:451
msgid "Search packages for file."
msgstr "Vyhledá balík, kterému patří soubor."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:454
msgid "apt-file list <replaceable>package-name</replaceable>"
msgstr "apt-file list <replaceable>balík</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:456
msgid "List contents of a package."
msgstr "Vypíše obsah balíku."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:459
msgid "auto-apt"
msgstr "auto-apt"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:460
msgid ""
"Installs packages automatically if needed, can replace <command>apt-file</"
"command>, needs <literal>auto-apt</literal>."
msgstr ""
"Automaticky instaluje potřebné balíky, může nahradit <command>apt-file</"
"command>, vyžaduje <literal>auto-apt</literal>."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:465
msgid "aptitude"
msgstr "aptitude"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:466
msgid "Console interface to APT, needs <literal>aptitude</literal>."
msgstr "Konzolové rozhraní pro APT, vyžaduje <literal>aptitude</literal>."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:470
msgid "synaptic"
msgstr "synaptic"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:471
msgid "GUI interface to APT, needs <literal>synaptic</literal>."
msgstr "Grafické rozhraní pro APT, vyžaduje <literal>synaptic</literal>."

# type: Content of: <article><section><title>
#. type: Content of: <article><section><title>
#: entries.dbk:477
msgid "Dpkg"
msgstr "Dpkg"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:480
msgid "dpkg -l <optional><replaceable>names</replaceable></optional>"
msgstr "dpkg -l <optional><replaceable>názvy</replaceable></optional>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:482
msgid "List packages."
msgstr "Vypíše balíky."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:485
msgid "dpkg -I <replaceable>pkg</replaceable>.deb"
msgstr "dpkg -I <replaceable>balík</replaceable>.deb"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:487
msgid "Show package information."
msgstr "Zobrazí informace o balíku."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:490
msgid "dpkg -c <replaceable>pkg</replaceable>.deb"
msgstr "dpkg -c <replaceable>balík</replaceable>.deb"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:492
msgid "List contents of package file."
msgstr "Vypíše obsah balíku."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:496
msgid "dpkg -S <replaceable>filename</replaceable>"
msgstr "dpkg -S <replaceable>názevsouboru</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:498
msgid "Show which package a file belongs to."
msgstr "Zobrazí balík, kterému patří soubor."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:502
msgid "dpkg -i <replaceable>pkg</replaceable>.deb"
msgstr "dpkg -i <replaceable>balík</replaceable>.deb"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:504
msgid "Install package files."
msgstr "Nainstaluje balíky."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:507
msgid "debsums"
msgstr "debsums"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:508
msgid ""
"Audit check sums of installed packages, needs <literal>debsums</literal>."
msgstr ""
"Prověří kontrolní součty instalovaných balíků, vyžaduje <literal>debsums</"
"literal>."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:512
msgid ""
"dpkg-divert <optional>options</optional> <replaceable>file</replaceable>"
msgstr ""
"dpkg-divert <optional>volby</optional> <replaceable>soubor</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:514
msgid "Override a package&apos;s version of a file."
msgstr "Přepíše verzi souboru patřící balíku."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:518
msgid ""
"dpkg <literal>--compare-versions </literal> <literal> </literal> "
"<replaceable>v1</replaceable> gt <replaceable>v2</replaceable>"
msgstr ""
"dpkg <literal>--compare-versions </literal> <literal> </literal> "
"<replaceable>v1</replaceable> gt <replaceable>v2</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:521
msgid "Compare version numbers, check with <command>echo $?</command>."
msgstr "Porovná čísla verzí, zkontrolujte příkazem <command>echo $?</command>."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:525
msgid ""
"dpkg-query -W <literal>--showformat</literal>=<replaceable>format</"
"replaceable>"
msgstr ""
"dpkg-query -W <literal>--showformat</literal>=<replaceable>formát</"
"replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:527
msgid ""
"Query installed packages, format e.g. '${Package} ${Version} ${Installed-"
"Size}\\n'."
msgstr ""
"Dotazy na instalované balíky, kde formát je např. '${Package} ${Version} "
"${Installed-Size}\\n'."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:532
msgid ""
"dpkg <literal>--get-selections</literal> &gt; <replaceable>file</replaceable>"
msgstr ""
"dpkg <literal>--get-selections</literal> &gt; <replaceable>soubor</"
"replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:534
msgid "Write package selections to file."
msgstr "Zapíše výběr balíků do souboru."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:538
msgid ""
"dpkg <literal>--set-selections</literal> &lt; <replaceable>file</replaceable>"
msgstr ""
"dpkg <literal>--set-selections</literal> &lt; <replaceable>soubor</"
"replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:540
msgid "Set package selections from file."
msgstr "Ze souboru nastaví výběr balíků."

# type: Content of: <article><section><title>
#. type: Content of: <article><section><title>
#: entries.dbk:546
msgid "The Network"
msgstr "Síť"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:549
msgid "<filename>/etc/network/interfaces</filename>"
msgstr "<filename>/etc/network/interfaces</filename>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:550
msgid "Network interface configuration."
msgstr "Nastavení síťového rozhraní."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:553
msgid "ifup, ifdown <optional><replaceable>device</replaceable></optional>"
msgstr "ifup, ifdown <optional><replaceable>zařízení</replaceable></optional>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:555
msgid "Start, stop network interfaces according to files above."
msgstr "Spustí, zastaví síťová rozhraní podle zmíněných souborů."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:559
msgid "/sbin/ip"
msgstr "/sbin/ip"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:560
msgid ""
"Show and manipulate network interfaces and routing, needs <literal>iproute</"
"literal>."
msgstr ""
"Zobrazí informace a manipuluje se síťovými rozhraními a směrováním, vyžaduje "
"<literal>iproute</literal>."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:564
msgid "ssh -X <replaceable>user@host</replaceable>"
msgstr "ssh -X <replaceable>uživatel@počítač</replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:566
msgid "Login at other machine."
msgstr "Přihlášení na jiný počítač."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:569
msgid ""
"scp <replaceable>files</replaceable> <replaceable>user@host:path</"
"replaceable>"
msgstr ""
"scp <replaceable>soubory</replaceable> <replaceable>uživatel@ počítač:cesta</"
"replaceable>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:571
msgid "Copy files to other machine (and vice versa)."
msgstr "Kopíruje soubory na jiný počítač (a naopak)."

# type: Content of: <article><section><title>
#. type: Content of: <article><section><title>
#: entries.dbk:577
msgid "Web Server (Apache2)"
msgstr "Webový server (Apache2)"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:580
msgid "<filename>/etc/apache2/</filename>"
msgstr "<filename>/etc/apache2/</filename>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:581
msgid "Configuration files."
msgstr "Konfigurační soubory."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:584
msgid "<filename>/etc/apache2/sites-available/</filename>"
msgstr "<filename>/etc/apache2/sites-available/</filename>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:585
msgid ""
"Contains virtual hosts.  To enable a virtual host, use <command>a2ensite</"
"command>."
msgstr ""
"Obsahuje virtuální servery. Pro povolení virtuálního serveru použijte "
"<filename>a2ensite</filename>."

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:589
msgid "<filename>/etc/apache2/mods-available/</filename>"
msgstr "<filename>/etc/apache2/mods-available/</filename>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:590
msgid ""
"Contains available modules files.  To enable a module, use <command>a2enmod</"
"command>."
msgstr ""
"Obsahuje dostupné moduly. Pro povolení modulu použijte <command>a2enmod</"
"command>."

# type: Content of: <article><section><title>
#. type: Content of: <article><section><title>
#: entries.dbk:596
msgid "File and Print Server (Samba)"
msgstr "Souborový a tiskový server (Samba)"

#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:599
msgid "<filename>/etc/samba/smb.conf</filename>"
msgstr "<filename>/etc/samba/smb.conf</filename>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:600
msgid "Main configuration file."
msgstr "Hlavní konfigurační soubor."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossterm>
#: entries.dbk:603
msgid "smbclient"
msgstr "smbclient"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#. type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#: entries.dbk:604
msgid "Browse SMB network resources, e.g. download, upload files."
msgstr "Prochází síťové SMB zdroje, např. stáhne, nahraje soubory."

# type: Content of: <article><articleinfo><copyright><holder>
#~ msgid "W. Martin Borgert"
#~ msgstr "W. Martin Borgert"

# type: Content of: <article><articleinfo><copyright><holder>
#~ msgid "Your Name (\"Language\")"
#~ msgstr "Miroslav Kuře (český překlad)"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#~ msgid "After installing a new kernel."
#~ msgstr "Po instalaci nového jádra."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#~ msgid ""
#~ "Show packages, on that no other packages depend (<emphasis>orphans</"
#~ "emphasis>), needs <literal>deborphan</literal>."
#~ msgstr ""
#~ "Zobrazí balíky, na nichž nic nezávisí (<emphasis>sirotci</emphasis>), "
#~ "vyžaduje <literal>deborphan</literal>."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#~ msgid "Configure network interfaces."
#~ msgstr "Nastaví síťová rozhraní."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#~ msgid ""
#~ "Network configuration files, most relevant are <filename>interfaces</"
#~ "filename> and <filename>options</filename>."
#~ msgstr ""
#~ "Síťové konfigurační soubory, nejdůležitější jsou <filename>interfaces</"
#~ "filename> a <filename>options</filename>."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#~ msgid "Defines default virtual host."
#~ msgstr "Definuje výchozího virtuálního hostitele."

# type: Content of: <article><section><title>
#~ msgid "Database (PostgreSQL)"
#~ msgstr "Databáze (PostgreSQL)"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#~ msgid "Create a new database."
#~ msgstr "Vytvoří novou databázi."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#~ msgid "Remove a database."
#~ msgstr "Odstraní databázi."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#~ msgid "Create a new database user."
#~ msgstr "Vytvoří nového databázového uživatele."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#~ msgid "Remove a database user."
#~ msgstr "Odstraní databázového uživatele."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#~ msgid "Change the password in the SQL console <command>psql</command>."
#~ msgstr "Změní heslo z SQL konzole <command>psql</command>."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#~ msgid ""
#~ "<glossterm><literal>boot: linux26</literal> or <literal>boot: expert26</"
#~ "literal></glossterm>"
#~ msgstr ""
#~ "<glossterm><literal>boot: linux26</literal> nebo <literal>boot: expert26</"
#~ "literal></glossterm>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#~ msgid "Use Linux kernel 2.6 for installation."
#~ msgstr "Pro instalaci použije jádro řady 2.6."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#~ msgid "<glossterm>Package specific</glossterm>"
#~ msgstr "<glossterm>Konkrétního balíku</glossterm>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#~ msgid "<glossterm>reportbug</glossterm>"
#~ msgstr "<glossterm>reportbug</glossterm>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#~ msgid "<glossterm>nano <replaceable>files</replaceable></glossterm>"
#~ msgstr "<glossterm>nano <replaceable>soubory</replaceable></glossterm>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#~ msgid ""
#~ "<glossterm><ulink url=\"https://localhost:10000\";>webmin</ulink> at "
#~ "<literal>https://hostname:10000</literal></glossterm>"
#~ msgstr ""
#~ "<glossterm><ulink url=\"https://localhost:10000\";>webmin</ulink> na "
#~ "<literal>https://hostname:10000</literal></glossterm>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry><glossdef><para>
#~ msgid ""
#~ "Browser interface to system configuration, access is defined in "
#~ "<filename>/etc/webmin/miniserv.conf</filename>."
#~ msgstr ""
#~ "Webové rozhraní k nastavení systému, přístupová práva se nastavují v "
#~ "<filename>/etc/webmin/miniserv.conf</filename>."

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#~ msgid "<glossterm>update-grub</glossterm>"
#~ msgstr "<glossterm>update-grub</glossterm>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#~ msgid ""
#~ "<glossterm><filename>/etc/init.d/<replaceable>file</replaceable> restart</"
#~ "filename></glossterm>"
#~ msgstr ""
#~ "<glossterm><filename>/etc/init.d/<replaceable>soubor</replaceable> "
#~ "restart</filename></glossterm>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#~ msgid ""
#~ "<glossterm><filename>/etc/init.d/<replaceable>file</replaceable> start</"
#~ "filename></glossterm>"
#~ msgstr ""
#~ "<glossterm><filename>/etc/init.d/<replaceable>soubor</replaceable> start</"
#~ "filename></glossterm>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#~ msgid "<glossterm>less <replaceable>files</replaceable></glossterm>"
#~ msgstr "<glossterm>less <replaceable>soubory</replaceable></glossterm>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#~ msgid "<glossterm>apt-get update</glossterm>"
#~ msgstr "<glossterm>apt-get update</glossterm>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#~ msgid "<glossterm>apt-get upgrade</glossterm>"
#~ msgstr "<glossterm>apt-get upgrade</glossterm>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#~ msgid "<glossterm>apt-file update</glossterm>"
#~ msgstr "<glossterm>apt-file update</glossterm>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#~ msgid "<glossterm>auto-apt</glossterm>"
#~ msgstr "<glossterm>auto-apt</glossterm>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#~ msgid "<glossterm>aptitude</glossterm>"
#~ msgstr "<glossterm>aptitude</glossterm>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#~ msgid "<glossterm>synaptic</glossterm>"
#~ msgstr "<glossterm>synaptic</glossterm>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#~ msgid "<glossterm>deborphan</glossterm>"
#~ msgstr "<glossterm>deborphan</glossterm>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#~ msgid "<glossterm>debsums</glossterm>"
#~ msgstr "<glossterm>debsums</glossterm>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#~ msgid "<glossterm>/sbin/ifconfig</glossterm>"
#~ msgstr "<glossterm>/sbin/ifconfig</glossterm>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#~ msgid "<glossterm>createdb</glossterm>"
#~ msgstr "<glossterm>createdb</glossterm>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#~ msgid "<glossterm>dropdb</glossterm>"
#~ msgstr "<glossterm>dropdb</glossterm>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#~ msgid "<glossterm>createuser</glossterm>"
#~ msgstr "<glossterm>createuser</glossterm>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#~ msgid "<glossterm>dropuser</glossterm>"
#~ msgstr "<glossterm>dropuser</glossterm>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#~ msgid "<glossterm>ALTER USER name WITH PASSWORD 'password';</glossterm>"
#~ msgstr "<glossterm>ALTER USER jméno WITH PASSWORD 'heslo';</glossterm>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#~ msgid "<glossterm>smbclient</glossterm>"
#~ msgstr "<glossterm>smbclient</glossterm>"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#~ msgid "deborphan"
#~ msgstr "deborphan"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#~ msgid "/sbin/ifconfig"
#~ msgstr "/sbin/ifconfig"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#~ msgid "createdb"
#~ msgstr "createdb"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#~ msgid "dropdb"
#~ msgstr "dropdb"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#~ msgid "createuser"
#~ msgstr "createuser"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#~ msgid "dropuser"
#~ msgstr "dropuser"

# type: Content of: <article><section><glosslist><glossentry>
#~ msgid "ALTER USER name WITH PASSWORD 'password';"
#~ msgstr "ALTER USER name WITH PASSWORD 'password';"

Reply to: