[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

minor patch for release-notes.nl.sgmlHi,

Attached is a small patch for
cvs/cvs.debian.org/debian-doc/ddp/manuals.sgml/release-notes/nl/release-notes.nl.sgml
. I am not quite sure wether it's still useful to update that document,
but well... :)

Thanks for maintaining this documentation!

Bye,

Joost

PS: please CC me on replies, I'm not subscribed to this list.
--- release-notes.nl.sgml.orig	2005-07-08 12:17:11.000000000 +0200
+++ release-notes.nl.sgml	2005-08-31 16:55:22.322669979 +0200
@@ -104,7 +104,7 @@
     
 
 	 <p>U kunt aanvullende informatie over de status van 'ports', en
-	 specifieke informatie over de 'port' voor uw platform op de <url
+	 specifieke informatie over de 'port' voor uw platform vinden op de <url
 	 id="&url-ports;" name="Debian port webpagina's">.</p>
 
 <![ %i386-amd64 [
@@ -405,7 +405,7 @@
 	&releasename;. Dit zal waarschijnlijk voor toekomstige releases worden
 	hersteld.</p>
 
-	<p><package>popularity-contest</package> verschaft Debian met waardevolle
+	<p><package>popularity-contest</package> verschaft Debian waardevolle
 	informatie over welke pakketten in de distributie daadwerkelijk
 	gebruikt worden. Deze informatie wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het
 	bepalen van de volgorde waarin pakketten worden opgenomen op
@@ -899,7 +899,7 @@
 	 <p>Het logbestand stelt u ook in staat om informatie die al van het
 	 scherm af is gerold alsnog te bekijken. Schakel hiervoor naar VT2
 	 (met <tt>alt-F2</tt>) en gebruik, nadat u bent aangelogd, <tt>less
-	 ~root/~/&releasename;-migratie.log</tt> om het bestand te bekijken.</p>
+	 ~root/&releasename;-migratie.log</tt> om het bestand te bekijken.</p>
 
 	 <p>Nadat de migratie is voltooid, kunt u <prgn>script</prgn>
 	 stoppen met het commando <tt>exit</tt>.</p>
@@ -1463,7 +1463,7 @@
 
 	 <p>Zorg ervoor dat, nadat u de 2.6-kernel heeft ge�talleerd, maar
 	 voordat u het systeem opnieuw opstart, u ergens op kunt terugvallen.
-     Zorg er allereerst voor dat de uw opstartlader geconfigureerd is voor
+     Zorg er allereerst voor dat uw opstartlader geconfigureerd is voor
      zowel de nieuwe als de oude, werkende kernel.
 	 Het verdient aanbeveling om ook een "rescue" diskette of CD bij de
 	 hand te hebben voor het geval uw systeem niet kan worden opgestart
@@ -1683,7 +1683,7 @@
     
 	<p>Debian heeft een IRC-kanaal dat gewijd is aan de ondersteuning van
 	gebruikers van Debian. Dit kanaal bevindt zich op het IRC-netwerk van
-	Freenodedat tot doel heeft om interactieve diensten beschikbaar te
+	Freenode dat tot doel heeft om interactieve diensten beschikbaar te
 	stellen aan gemeenschappen die op collaboratieve basis werken aan
 	projecten. Stel om toegang te krijgen tot het kanaal uw favoriete
 	IRC-programma in op &debian-irc-server; en meldt u aan voor
@@ -1994,7 +1994,7 @@
 	 ge�talleerd, dan heeft het waarschijnlijk weinig zin om nog
 	 pakketten uit &oldreleasename; te installeren. In dat geval zult u
 	 zelf moeten beslissen of u wilt doorgaan of niet. Het is mogelijk om
-	 pakketten terug te zetten naar hun &oldreleasename;, maar dat valt
+	 pakketten terug te zetten naar hun &oldreleasename; versie, maar dat valt
 	 buiten de scope van dit document.</p>
      
 	 <p>Open (als root) het bestand <file>/etc/apt/sources.list</file> met

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: