[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: copyright vs. licenseScripsit Justin Pryzby <justinpryzby@users.sourceforge.net>

> 	Copyright:
> 	GPL 2.0

> 	Copyright: Most recent version of the GPL.

> 	Copyright:
> 	[GPL follows]

http://lintian.debian.org/reports/Tcopyright-should-refer-to-common-license-file-for-gpl.html
lists 264 packages. Some of them may be false positives, though.

-- 
Henning Makholm     "Jeg har tydeligt gjort opmærksom på, at man ved at
          følge den vej kun bliver gennemsnitligt ca. 48 år gammel,
        og at man sætter sin sociale situation ganske overstyr og, så
      vidt jeg kan overskue, dør i dybeste ulykkelighed og elendighed."Reply to: