[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#289416: general: Typo's in dutch messages for dpkg and cat(libc?)reassign 289416 coreutils
tags 289416 l10n
thanks

Quoting Rene van Valkenburg (renevv+reportbug@xs4all.nl):
> Package: general
> Severity: minor
> 
> 
> Running: su -c "apt-get --purge remove hello"
> Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
> Boom van vereisten wordt opgebouwd... Klaar
> De volgende pakketten zullen VERWIJDERD worden:
>   hello*
> 0 pakketten opgewaardeerd, 0 nieuwe paketten geïnstalleerd, 1
> verwijderen en 0 niet opgewaardeerd.
> Er moeten 0B aan archieven opgehaald worden.
> Na het uitpakken zal er 483kB schijfruimte vrijkomen.
> Wilt u doorgaan? [J/n] 
> (Database inlezen ... 92866 bestanden en mappen geïnstalleerd.)
> hello wordt verwijderdt...

The fix for this is pending for dpkg... I remember the translator
mentioning this is a very common error in Dutch.

> 
> 
> 'wordt verwijderdt' should be 'wordt verwijderd'.
> 
> $ for n in $(seq 0 9); do ln -s $n $(( n + 1 )); done
> $ cat 6
> cat: 6: Te veel niveaus van symbolische verwijzingen
> 
> Should be: 'Teveel niveaus...'


I can't check this immediately but probably some people in the
-10n-dutch team will and, if needed, will fix the bug by sending a new
translation file to the coreutils package maintainer (cat belongs to
coreutils and the translation error is obviously in cat).

Then, the package maintainer will forward this upstream as the error
is certainly in upstream's translation.

I suggest you don't report such bugs as "general" but try to find the
relevant package and report the translation bug against it.

If you need help for this you should get in touch with the
debian-l10n-dutch mailing list.....Even better, you can integrate the
team and bring all these nice people very valuable help....:-)

Reply to: