[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#289416: general: Typo's in dutch messages for dpkg and cat(libc?)Package: general
Severity: minor


Running: su -c "apt-get --purge remove hello"
Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
Boom van vereisten wordt opgebouwd... Klaar
De volgende pakketten zullen VERWIJDERD worden:
  hello*
0 pakketten opgewaardeerd, 0 nieuwe paketten geïnstalleerd, 1
verwijderen en 0 niet opgewaardeerd.
Er moeten 0B aan archieven opgehaald worden.
Na het uitpakken zal er 483kB schijfruimte vrijkomen.
Wilt u doorgaan? [J/n] 
(Database inlezen ... 92866 bestanden en mappen geïnstalleerd.)
hello wordt verwijderdt...


'wordt verwijderdt' should be 'wordt verwijderd'.

$ for n in $(seq 0 9); do ln -s $n $(( n + 1 )); done
$ cat 6
cat: 6: Te veel niveaus van symbolische verwijzingen

Should be: 'Teveel niveaus...'

-- System Information:
Debian Release: 3.1
  APT prefers testing
  APT policy: (500, 'testing')
Architecture: i386 (i686)
Kernel: Linux 2.6.9
Locale: LANG=nl_NL.UTF-8, LC_CTYPE=nl_NL.UTF-8 (charmap=UTF-8)Reply to: