[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bug#226417: ITP: kernel-patch-2.4-fasttraks150 -- PROMISE FastTrak S150 TX Series Linux Drivers (for Linux 2.4)



Scripsit Raphael Bossek <bossekr@debian.org>

> * License     : GPL, closed source

Huh?

-- 
Henning Makholm     "Jeg har tydeligt gjort opmærksom på, at man ved at
          følge den vej kun bliver gennemsnitligt ca. 48 år gammel,
        og at man sætter sin sociale situation ganske overstyr og, så
      vidt jeg kan overskue, dør i dybeste ulykkelighed og elendighed."



Reply to: