[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Can a polish speaker please translate this?I got a bug report in what seems to be Polish.  Unfortunately, babelfish
can't handle it.  Although I have a good idea of what it might be saying,
just to make sure can someone translate it for me?

-- 
Jaldhar H. Vyas <jaldhar@debian.org>
La Salle Debain - http://www.braincells.com/debian/

---------- Forwarded message ----------
From: maciek@cafeqba.one.pl
Resent-From: maciek@cafeqba.one.pl
To: submit@bugs.debian.org
Resent-cc: jaldhar@debian.org (Jaldhar H. Vyas)
Date: Sat, 21 Jun 2003 10:58:40 +0200
Resent-Date: Sat, 21 Jun 2003 09:03:05 UTC
Subject: Bug#198276: Blad przy instalacji pakietu webmin_094woody1

Package: webmin
Version: 0.94-7woody1

Wystepuje blad przy instalacji pakietu. Pakiet nie jest instalowany w calosci
Powoduje to ze zaden pakiet dodatkowy nie jest instalowany
Brakuje plikow webmin.acl, update.conf i innych
Zapis sesji :

root@qba:~/webmin# dpkg -i webmin_0.94-7woody1_all.deb
Zaznaczenie poprzednio nieznaznaczonego pakietu webmin.
(Odczytywanie bazy danych ... 60487 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Rozpakowanie webmin (z webmin_0.94-7woody1_all.deb) ...
Konfigurowanie webmin (0.94-7woody1) ...

root@qba:~/webmin# dpkg -i webmin-core_0.94-7woody1_all.deb
Zaznaczenie poprzednio nieznaznaczonego pakietu webmin-core.
(Odczytywanie bazy danych ... 61146 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Rozpakowanie webmin-core (z webmin-core_0.94-7woody1_all.deb) ...
Konfigurowanie webmin-core (0.94-7woody1) ...
/etc/webmin/webmin.acl: Nie ma takiego pliku ani katalogu
dpkg: błąd przetwarzania webmin-core (--install):
 podproces post-installation script zwrócił kod błędu 2
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
 webmin-core

Używam Debiana GNU/Linux 3.0, jądra 2.4.20 (wlasna kompilacja)Reply to: