[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Cygnus Source Navigator will be GPL'edYes! It is true! :

http://lwn.net/2000/0427/

http://www.redhat.com/products/edk/edk_faq.html

It seems that almost all parts of Cygnus GNUPro Toolkit are available under
GNU GPL or other free licences.

http://www.redhat.com/services/gnupro/gnupro_ets.html

http://www.redhat.com/services/gnupro/gnupro_ets_detailschart.html

http://www.redhat.com/services/gnupro/gnupro_plus.html

http://www.redhat.com/services/gnupro/gnupro_plus_detailschart.html


BTW, who was packaging debugger called Insight?


-- 
Juhapekka "naula" Tolvanen * * U of Jyväskylä * * * juhtolv@st.jyu.fi
http://www.cc.jyu.fi/~juhtolv/ * * * * " STRAIGHT BUT NOT NARROW !! " 
---------------------------------------------------------------------
"Mä vihaan kaksoisleukoja joista kasvaa kaksinaamaisia ohari-olleja.
En päästä sikaa pöytääni, en syömään enkä paistiksi."     Ismo Alanko


Reply to: