[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[custserv #245898]: Mail Delivery (failure office@nl.demon.net)-English translation below-

Bedankt voor uw e-mail. Uw bericht is door ons ontvangen, en is verder
bij Demon Internet bekend onder referentienummer 245898. Wij
verzoeken u dit nummer te vermelden in eventuele verdere
correspondentie met Demon Internet over dit onderwerp. Uw e-mail zal
zo spoedig mogelijk behandeld worden.

-English translation-

Thanks you for your e-mail. Your message has been received and has
been assigned reference number 245898. Please Quote this number
in any future correspondence with Demon Internet concerning this
matter. We will treat your e-mail as soon as possible.

Demon InternetReply to: