[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Produkty bankowe na oświadczenie-zapytanie?Czy wyraża Pan/Pani zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczących produktów bankowych(kredyty firmowe, gotówkowe, factoring itd.)za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Niniejsza zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do powyższego maila stosownego żądania.?

Jeżeli Pan/Pani się zgadza uprzejmie proszę o odpisanie ?tak? inaczej powyższy adres zostanie usunięty z bazy.

Serdecznie dziękuję.Pozdrawiam,
Mirosław Marciniak | Prywatna Bankowość
m.marciniak@prywatna-bankowosc.pl
T: 517777783


Reply to: