[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Opgehaalde jigdo i386Hi,

please use English when writing to this list.

On Sat, Feb 15, 2003 at 11:47:48AM +0100, Herbaru wrote:
> Heb opgehaald de JIGDO TEMPLATE 1 t/m 7 Alles wat te vinden was over
> JIGDO gelezen maar snap er nu helemaal geen bal meer van. De vraag is nu
> "Hoe maak ik van die opgehaalde TEMPLATES -ISO-bestanden?" om ze naar
> CD's te branden zodat ik deze kan gebruiken voor installatie e.d.

Have a look at the jigdo HOWTO, it contains a detailed description of how 
to use jigdo to generate .iso files from the .jigdo/.template files. 
<http://www.dirac.org/linux/debian/jigdo/>

Cheers,

 Richard

-- 
 __  _
 |_) /| Richard Atterer   | CS student at the Technische | GnuPG key:
 | \/¯| http://atterer.net | Universität München, Germany | 0x888354F7
 ¯ '` ¯Reply to: