[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#460331: Blahop?ání ??astný vít?z

To je oficiáln? oznámit, ?e výsledkem na?í po?íta?ové ?erpání 844 tohoto dne zvolený Va?e jméno a e-mailovou adresu p?ipojena k Vstupenka ?.: 034-22478556 s po?adovým ?íslem 129, které následn? vyhrál Microsoft loterie Velkou cenu ud?luje v 2. category.You byla potvrzena jako vít?z kategorie B Microsoft loterie Spojeného království tajné volby po?íta? remíz. Va?e tvrzení soubor byl ?ádn? p?edána do této funkce s pokyny, ?e jsme se manipulace p?evod va?eho cenu £ 1,000000.00 GBP. (Jeden milion Velká Británie libra) na va?em ú?tu nominován. Laskav? po?lete ní?e informace o nároky.

Celé jméno
Adresa dom?
Telefonní ?íslo
V?k
Pohlaví
Národnost
Povolání
Zem? trvalého pobytu

S pozdravem
Pan Dave Walker
?ekn?te: +447045704155
Email: deskclaim@live.comReply to: