[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Người truy cập nhiều...Chào bạn listn, hôm bữa mình có liên hệ đến bạn mà ko thấy bạn trả lời.. mình thấy trang web của bạn có nhiều lượt người truy cập, nhưng trang web chưa có gắn hộp chat uhchat .net

Hộp chát sẽ giúp khách truy cập nhắn tin với bạn ngay tại trang web và bạn còn biết được số điện thoại của họ để liên lạc với họ sau này.

Nên có gì bạn hãy vào trang uhchat .net xem hộp chat và mình gắn cho bạn dùng thử luôn bạn nhé.Reply to: