[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#601391: [INTL:da] Danish translation of taskselPackage: tasksel
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include the attached Danish translation

joe@joe-desktop:~/over/debian/tasksel$ msgfmt --statistics -c -v -o /dev/null da.po
31 oversatte tekster.

bye
Joe

# Danish translation tasksel.
# This file is distributed under the same license as the tasksel package.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2003, 2004, 2005, 2006.
# Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2006, 2007.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
# task -> opgavepakke
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-07-31 21:35-0300\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-24 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
msgid "SQL database"
msgstr "SQL-database"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr ""
"Denne opgavepakke omfatter klient- og serverpakker til PostgreSQL-databasen."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
msgid ""
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features.  It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL er en SQL-relationsdatabase, der i højere og højere grad "
"overholder SQL92 og har nogle SQL3-funktioner. Det vil passe til flerbruger "
"databaseadgang på grund af dets transaktionsfaciliteter og finkornede "
"fillåsning."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:2001
msgid "Graphical desktop environment"
msgstr "Grafisk skrivebordsmiljø"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:2001
msgid ""
"This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
"GNOME and KDE desktop tasks."
msgstr ""
"Denne opgavepakke indeholder grundlæggende skrivebordsprogrammer, og "
"fungerer som fundament for skrivebordsmiljø-opgavepakkerne GNOME og KDE."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3001
msgid "DNS server"
msgstr "DNS-server"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3001
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr ""
"Vælger DNS-serveren BIND samt tilhørende dokumentation og værktøjsprogrammer."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4001
msgid "File server"
msgstr "Filserver"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4001
msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both CIFS and "
"NFS."
msgstr ""
"Denne opgavepakke sætter dit system op som filserver, der både understøtter "
"CIFS og NFS."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:5001
msgid "GNOME desktop environment"
msgstr "Skrivebordsmiljøet GNOME"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:5001
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
"environment."
msgstr ""
"Denne opgavepakke giver de grundlæggende skrivebordsprogrammer med "
"skrivebordsmiljøet GNOME."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:6001
msgid "KDE desktop environment"
msgstr "Skrivebordsmiljøet KDE"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:6001
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
"Environment."
msgstr ""
"Denne opgavepakke giver de grundlæggende skrivebordsprogrammer med "
"skrivebordsmiljøet KDE."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:7001
msgid "Laptop"
msgstr "Bærbar"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:7001
msgid "This task installs software useful for a laptop."
msgstr "Denne opgavepakke installerer nyttige programmer for en bærbar."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:8001
msgid "LXDE desktop environment"
msgstr "Skrivebordsmiljøet LXDE"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:8001
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the LXDE desktop "
"environment."
msgstr ""
"Denne opgavepakke giver de grundlæggende skrivebordsprogrammer med "
"skrivebordsmiljøet LXDE."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:9001
msgid "Mail server"
msgstr "Postserver"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:9001
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr ""
"Denne opgavepakke omfatter et udvalg af pakker, der er nyttige på et "
"almindeligt postserversystem."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
msgid "manual package selection"
msgstr "manuelt valg af pakker"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr "Vælg selv pakker, der skal installeres, i aptitude."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:11001
msgid "Print server"
msgstr "Printerserver"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:11001
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "Denne opgavepakke sætter dit system op til at være printerserver."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:12001
msgid "SSH server"
msgstr "SSH-server"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:12001
msgid ""
"This task sets up your system to be remotely accessed through SSH "
"connections."
msgstr ""
"Denne opgavepakke sætter dit system op så det kan tilgås eksternt "
"via SSH-forbindelser."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
msgid "Standard system utilities"
msgstr "Redskaber for standardsystemet"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
msgid ""
"This task sets up a basic user environment, providing a reasonably small "
"selection of services and tools usable on the command line."
msgstr ""
"Denne opgavepakke sætter et grundlæggende brugermiljø op, og tilbyder "
"et forholdsvis lille udvalg af tjenester og værktøjer, der kan bruges "
"via kommandolinjen."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14001
msgid "Web server"
msgstr "Webserver"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14001
msgid ""
"This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
"Denne opgavepakke vælger pakker, der er nyttige på et almindeligt webserver-"
"system."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:15001
msgid "Xfce desktop environment"
msgstr "Skrivebordsmiljøet Xfce"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:15001
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
"environment."
msgstr ""
"Denne opgavepakke giver de grundlæggende skrivebordsprogrammer med "
"skrivebordsmiljøet Xfce."Reply to: