[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#591502: [l10n:cs] Initial Czech translation of PO debconf template for package debian-installer-launcher 1Package: debian-installer-launcher
Version: 1
Severity: wishlist
Tags: l10n, patch

In attachment there is initial Czech translation of PO debconf template
(cs.po) for package debian-installer-launcher, please include it.

-- 
Michal Šimůnek
# Czech translation of PO debconf template for package debian-installer-launcher.
# Copyright (C) 2010 Michal Simunek
# This file is distributed under the same license as the debian-installer-launcher package.
# Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer-launcher 1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-installer-launcher@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-08-01 08:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-03 17:31+0200\n"
"Last-Translator: Michal Simunek <michal.simunek@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: title
#. Description
#: ../debian-installer-launcher.templates:1001
msgid "Installer interface"
msgstr "Rozhraní instalátoru"

#. Type: select
#. Choices
#: ../debian-installer-launcher.templates:2001
msgid "Text, Text (expert mode), Graphical, Graphical (expert mode)"
msgstr "Textové, Textové (expertní režim), Grafické, Grafické (expertní režim)"

#. Type: select
#. Description
#: ../debian-installer-launcher.templates:2002
msgid ""
"\"Text\" and \"Graphical\" refer to the type of user interface - \"Text\" is "
"character-based and operated using a keyboard, while \"Graphical\" allows "
"the use of a mouse and supports more languages. Otherwise the two front ends "
"offer what is essentially the same functionality, provided via the same "
"programs."
msgstr ""
"\"Textové\" a \"Grafické\" odkazují na typ uživatelského rozhraní - "
"\"Textové\" je založeno na textu a ovládá se pomocí klávesnice, zatímco "
"\"Grafické\" umožňuje používat myš a podporuje více jazyků. Obě rozhraní "
"nabízí v podstatě ty samé funkce, poskytované stejnými programy."

#. Type: select
#. Description
#: ../debian-installer-launcher.templates:2002
msgid ""
"\"Expert\" mode gives full control over the installation process. For "
"example, if the hardware requires passing options to kernel modules as they "
"are installed, you will need to start the installer in expert mode."
msgstr ""
"\"Expertní\" režim vám dává plnou kontrolu nad instalačním procesem. "
"Instalátor v expertním režimu budete muset spustit například, pokud váš "
"hardware vyžaduje provést volby instalovaných jaderných modulů."

#. Type: title
#. Description
#: ../debian-installer-launcher.templates:3001
msgid "Kernel version mismatch"
msgstr "Verze jádra nejsou stejné"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-installer-launcher.templates:4001
msgid "Live system kernel and installer kernel don't match"
msgstr "Jádro živého systému a jádro instalátoru není stejné"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-installer-launcher.templates:4001
msgid ""
"The installer can only be used if the kernel versions of the live system "
"(${LIVE_KERNEL}) and of the installer (${DI_KERNEL}) are the same."
msgstr ""
"Instalátor lze použít pouze tehdy, jsou-li verze jádra živého systému "
"(${LIVE_KERNEL}) a instalátoru (${DI_KERNEL}) stejné."

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-installer-launcher.templates:4001
msgid "Please reboot with the correct kernel (${DI_KERNEL})."
msgstr "Restartujte prosím systém a zaveďte správné jádro (${DI_KERNEL})."

Reply to: