[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#587105: [INTL:kk] Kazakh translation update (tasks)Package: tasksel
Version: N/A
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please find attached the Kazakh translation of the tasks descriptions.

Timur
#
# $Id: tasksel_tasks_po_kk.po 49 2009-01-26 16:21:44Z taem $
#
# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2008
# Dauren Sarsenov <daur88@inbox.ru>, 2009
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-30 23:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-06-24 14:31+0600\n"
"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
msgid "SQL database"
msgstr "SQL дерекқоры"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
msgid "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr "Бұл тапсырма PostgreSQL дерекқоры үшін клиент пен сервер дестелерін таңдайды."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
msgid "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 compliance and some SQL3 features.  It is suitable for use with multi-user database access, through its facilities for transactions and fine-grained locking."
msgstr "PostgreSQL - SQL реляциялық дерекқоры. Ол SQL92 толығымен және SQL3 кейбір қасиеттерін қолдайды. Ол көп пайдаланушысы бар дерекқоры ретінде қолданылады."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:2001
msgid "Graphical desktop environment"
msgstr "Графикалық жұмыс үстел ортасы"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:2001
msgid "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the GNOME and KDE desktop tasks."
msgstr "Бұл тапсырма GNOME мен KDE жұмыс үстелі орталарының негізі болатын бағдарламаларды ұсынады."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3001
msgid "DNS server"
msgstr "DNS сервері"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3001
msgid "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr "Бұл тапсырма BIND DNS сервері мен оған қатысты құжаттама мен утилиттерді ұсынады."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4001
msgid "File server"
msgstr "Файлдық сервер"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4001
msgid "This task sets up your system to be a file server, supporting both CIFS and NFS."
msgstr "Бұл тапсырма жүйеңізді CIFS пен NFS қолдайтын файл сервер ретінде баптайды."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:5001
msgid "GNOME desktop environment"
msgstr "GNOME жұмыс үстелінің ортасы"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:5001
msgid "This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop environment."
msgstr "Бұл тапсырма жұмыс үстелі ретінде GNOME ортасын ұсынады."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:6001
msgid "KDE desktop environment"
msgstr "KDE жұмыс үстелінің ортасы"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:6001
msgid "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop Environment."
msgstr "Бұл тапсырма жұмыс үстелі ретінде KDE ортасын ұсынады."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:7001
msgid "Laptop"
msgstr "Ноутбук"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:7001
msgid "This task installs software useful for a laptop."
msgstr "Бұл тапсырма ноутбук үшін дестелер жинағын орнатады."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:8001
msgid "LXDE desktop environment"
msgstr "LXDE жұмыс үстелінің ортасы"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:8001
msgid "This task provides basic \"desktop\" software using the LXDE desktop environment."
msgstr "Бұл тапсырма жұмыс үстелі ретінде LXDE ортасын ұсынады."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:9001
msgid "Mail server"
msgstr "Пошта сервері"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:9001
msgid "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail server system."
msgstr "Бұл жинақ электронды пошта сервері қолданатын бағдарламаларды ұсынады."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
msgid "manual package selection"
msgstr "дестелерді қолдан таңдау"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr "Aptitude бағдарламасында орнатылатын дестелер жинағын қолдан көрсету."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:11001
msgid "Print server"
msgstr "Баспа сервері"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:11001
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "Бұл тапсырма жүйеңізді принт сервер ретінде баптайды."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:12001
msgid "SSH server"
msgstr "SSH сервері"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:12001
msgid "This task sets up your system to be remotely accessed through SSH connections."
msgstr "Бұл тапсырма жүйеңізді қашықтан сервер SSH байланыстарын қабылдайтындай баптайды."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
msgid "Standard system utilities"
msgstr "Жүйенің қалыпты утилиталары"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
msgid "This task sets up a basic user environment, providing a reasonably small selection of services and tools usable on the command line."
msgstr "Бұл тапсырма негізгі пайдаланушы ортасын орнатады, онда қызметтердің аз таңдауы мен командалық жолда қолданылатын құралдар болады."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14001
msgid "Web server"
msgstr "Web сервер"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14001
msgid "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr "Бұл жинақ веб-сервер қолданатын бағдарламаларды ұсынады."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:15001
msgid "Xfce desktop environment"
msgstr "Xfce жұмыс үстелінің ортасы"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:15001
msgid "This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop environment."
msgstr "Бұл тапсырма жұмыс үстелі ретінде Xfce ортасын ұсынады."

#~ msgid "Desktop environment"
#~ msgstr "Жұмыс үстелінің ортасы"

#~ msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
#~ msgstr ""
#~ "Бұл жинақ негізгі мәтіндік режимде жұмыс істейтін жүйе қолданатын "
#~ "бағдарламаларды ұсынады."

Reply to: