[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bug#nnnn: Message displayed 'Insert CD 1'On Saturday 05 April 2008, you wrote:
> In the Debian Bug Tracking System is bugreport created for
> the "Insert the CD 1 ..." issue.

Waarom moet je je hier nu weer tegenaan bemoeien?

Ik heb het nieuwe BR gecreëerd, maar was met ander dingen bezig en heb dus 
nog niet de submitter kunnen mailen met een follow-up.

Zoals we van je gewent zijn is de toegevoegde waarde van jouw mails weer 
0,0. Het enige wat je produceert is lawaai op de lijst.

Hou godverdomme toch gewoon een keer op met die onzin!

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: