[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#333815: tasksel: [INTL:sv] Swedish PO-template translationPackage: tasksel
Version: 2.28
Severity: wishlist
Tags: patch l10n-- System Information:
Debian Release: testing/unstable
 APT prefers unstable
 APT policy: (500, 'unstable'), (500, 'stable')
Architecture: i386 (i686)
Shell: /bin/sh linked to /bin/bash
Kernel: Linux 2.6.13.2
Locale: LANG=sv_SE, LC_CTYPE=sv_SE (charmap=ISO-8859-1)

Versions of packages tasksel depends on:
pn aptitude           <none>   (no description available)
ii debconf [debconf-2.0]     1.4.58   Debian configuration management sy
ii laptop-detect         0.12.1   attempt to detect a laptop
ii liblocale-gettext-perl    1.05-1   Using libc functions for internati

tasksel recommends no packages.
# Swedish translation of tasksel's tasks.
# Copyright (C) 2004
# This file is distributed under the same license as the tasksel package.
# André Dahlqvist <andre.dahlqvist@telia.com>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel tasks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-08-24 21:41-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2005-10-14 21:45+0200\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-boot@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Arabic speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar program, datafiler, teckensnitt och dokumentation "
"för att göra det lättare för människor som talar arabiska språk att använda "
"Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
msgid "Arabic environment"
msgstr "Arabisk miljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
msgid "This task localises the desktop in Arabic."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för arabiska."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
msgid "Brazilian Portuguese environment"
msgstr "Miljö för brasiliansk portugisiska"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that make it "
"easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar program, datafiler och dokumentation som gör det "
"lättare för människor som talar brasiliansk portugisiska att använda Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32
msgid "Brazilian Portuguese desktop"
msgstr "Skrivbordsmiljö för brasiliansk portugisiska"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32
msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för brasiliansk portugisiska."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:39
msgid "Bulgarian environment"
msgstr "Bulgarisk miljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:39
msgid ""
"This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
"speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och datafiler som gör det lättare för människor som talar "
"bulgariska att använda Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:48
msgid "Bulgarian desktop"
msgstr "Bulgarisk skrivbordsmiljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:48
msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för bulgariska."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55
msgid "Catalan environment"
msgstr "Katalansk miljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på katalanska för att "
"hjälpa människor som talar katalanska att använda Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:65
msgid "Catalan desktop"
msgstr "Katalansk skrivbordsmiljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:65
msgid "This task localises the desktop in Catalan."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för katalanska."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:72
msgid "Simplified Chinese environment"
msgstr "Miljö för förenklad kinesiska"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:72
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Denna funktion installerar program, datafiler, teckensnitt och dokumentation "
"som gör det lättare för människor som talar kinesiska att använda Debian via "
"den förenklade kinesiska kodningen."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:84
msgid "Simplified Chinese desktop"
msgstr "Skrivbordsmiljö för förenklad kinesiska"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:84
msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för förenklad kinesiska."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:91
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Denna funktion installerar program, datafiler, teckensnitt och dokumentation "
"som gör det lättare för människor som talar kinesiska att använda Debian via "
"den traditionella kinesiska kodningen."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:103
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr "Miljö för traditionell kinesiska"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:103
msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för traditionell kinesiska."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:110
msgid "Cyrillic environment"
msgstr "Kyrillisk miljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:110
msgid ""
"This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Denna funktion tillhandahåller kyrilliska teckensnitt och annan programvara "
"som du behöver för att använda kyrilliska. Den innehåller stöd för vitryska, "
"bulgariska, makedonska, ryska, serbiska och ukrainska."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:121
msgid "Cyrillic desktop"
msgstr "Kyrillisk skrivbordsmiljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:121
msgid ""
"This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
"Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för kyrilliska. Den innehåller stöd "
"för vitryska, bulgariska, makedonska, ryska, serbiska och ukrainska."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:131
msgid "Czech environment"
msgstr "Tjeckisk miljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:131
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på tjeckiska för att hjälpa "
"människor som talar tjeckiska att använda Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:139
msgid "Czech desktop"
msgstr "Tjeckisk skrivbordsmiljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:139
msgid "This task localises the desktop in Czech."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för tjeckiska."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:146
msgid "Danish environment"
msgstr "Dansk miljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:146
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på danska för att hjälpa "
"människor som talar danska att använda Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:156
msgid "Danish desktop"
msgstr "Dansk skrivbordsmiljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:156
msgid "This task localises the desktop in Danish."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för danska."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:163
msgid "SQL database"
msgstr "SQL-databas"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:163
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr ""
"Denna funktion väljer klient- och serverpaket för PostgreSQL-databasen."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:163
msgid ""
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL är en SQL-relationsdatabas som erbjuder tilltagande stöd för "
"SQL92 och vissa SQL3-funktioner. Den är lämplig att använda vid "
"fleranvändaråtkomst till databasen på grund av sina faciliteter för "
"transaktioner och finkornig låsning."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:177
msgid "Desktop environment"
msgstr "Skrivbordsmiljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:177
msgid ""
"This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
"Gnome and KDE desktop tasks."
msgstr ""
"Denna funktion ger programvara för en standard skrivbordsmiljö som fungerar som en "
"grund för Gnome och KDE skrivbordsfunktioner."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:187
msgid "DNS server"
msgstr "DNS-server"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:187
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr ""
"Väljer DNS-servern BIND och relaterade dokumentations- och verktygspaket."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:195
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Dutch speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar program, datafiler, teckensnitt och dokumentation "
"för att göra det lättare för människor som talar holländska att använda "
"Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:204
msgid "Dutch environment"
msgstr "Holländsk miljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:204
msgid "This task makes the desktop be localised in Dutch"
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för holländska."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:211
msgid "File server"
msgstr "Filserver"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:211
msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
"and NFS."
msgstr ""
"Denna funktion konfigurerar ditt system för att vara en filserver med stöd "
"för både NetBIOS och NFS."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:221
msgid "French environment"
msgstr "Fransk miljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:221
msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på franska för att hjälpa "
"människor som talar franska att använda Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:232
msgid "French desktop"
msgstr "Fransk skrivbordsmiljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:232
msgid "This task localises the desktop in French."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för franska."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:239
msgid "German environment"
msgstr "Tysk miljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:239
msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på tyska för att hjälpa "
"människor som talar tyska att använda Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:250
msgid "German desktop"
msgstr "Tysk skrivbordsmiljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:250
msgid "This task localises the desktop in German."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för tyska."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:258
msgid "Gnome desktop environment"
msgstr "Gnome skrivbordsmiljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:258
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
"environment."
msgstr ""
"Denna funktion ger programvara för en standard \"desktop\" med Gnome skrivbordsmiljö."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:269
msgid "Greek environment"
msgstr "Grekisk miljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:269
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på grekiska för att "
"hjälpa människor som talar grekiska att använda Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:279
msgid "Greek desktop"
msgstr "Grekisk skrivbordsmiljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:279
msgid "This task localises the desktop in Greek."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för grekiska."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:286
msgid "Hebrew environment"
msgstr "Hebreisk miljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:286
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på hebreiska för att "
"hjälpa människor som talar hebreiska att använda Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:294
msgid "Hebrew desktop"
msgstr "Hebreisk skrivbordsmiljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:294
msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för hebreiska."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:301
msgid "Italian environment"
msgstr "Italiensk miljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:301
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på italienska för att "
"hjälpa människor som talar italienska att använda Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:312
msgid "Italian desktop"
msgstr "Italiensk skrivbordsmiljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:312
msgid "This task localises the desktop in Italian."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för italienska."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:319
msgid "Japanese environment"
msgstr "Japansk miljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:319
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket som gör det lättare för människor som talar "
"japanska att använda Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:331
msgid "Japanese desktop environment"
msgstr "Japansk skrivbordsmiljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:331
msgid "This task localises the desktop in Japanese."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för japanska."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:339
msgid "KDE desktop environment"
msgstr "KDE skrivbordsmiljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:339
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
"Environment."
msgstr ""
"Denna funktion ger programvara för en standard \"desktop\" med KDE skrivbordsmiljö."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:357
msgid "Korean environment"
msgstr "Koreansk miljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:357
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket som gör det lättare för människor som talar "
"koreanska att använda Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:369
msgid "Korean desktop"
msgstr "Koreansk skrivbordsmiljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:369
msgid "This task localises the desktop in Korean."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för koreanska."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:376
msgid "Laptop"
msgstr "Bärbar dator"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:376
msgid "This task installs software useful for a laptop."
msgstr "Denna funktion installerar programvara som användbar för en bärbar dator."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:383
msgid "Lithuanian environment"
msgstr "Litauisk miljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:383
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
"Lithuanian speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på litauiska för att "
"hjälpa människor som talar litauiska att använda Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:393
msgid "Lithuanian desktop"
msgstr "Litauisk skrivbordsmiljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:393
msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för litauiska."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:400
msgid "Mail server"
msgstr "E-postserver"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:400
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr ""
"Denna funktion väljer en mängd paket som är användbara för ett e-"
"postserversystem för allmänt bruk."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:409
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "Norsk (bokmål och nynorsk) miljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:409
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på norska för att hjälpa "
"människor som talar norska att använda Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:420
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
msgstr "Norsk (bokmål och nynorsk) skrivbordsmiljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:420
msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för norska."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:427
msgid "Polish environment"
msgstr "Polsk miljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:427
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på polska för att hjälpa "
"människor som talar polska att använda Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:438
msgid "Polish desktop"
msgstr "Polsk skrivbordsmiljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:438
msgid "This task localises the desktop in Polish."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för polska."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:446
msgid "Print server"
msgstr "Utskriftsserver"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:446
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "Denna funktion konfigurerar ditt system för att vara utskriftsserver."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:456
msgid "Romanian environment"
msgstr "Rumänsk miljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:456
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på rumänska för att "
"hjälpa människor som talar rumänska att använda Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:467
msgid "Romanian desktop"
msgstr "Rumänsk skrivbordsmiljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:467
msgid "This task localises the desktop in Romanian."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för rumänska."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:474
msgid "Russian environment"
msgstr "Rysk miljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:474
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på ryska för att hjälpa "
"människor som talar ryska att använda Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:485
msgid "Russian desktop"
msgstr "Rysk skrivbordsmiljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:485
msgid "This task localises the desktop in Russian."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för ryska."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:492
msgid "Slovak environment"
msgstr "Slovakisk miljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:492
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på slovakiska för att "
"hjälpa människor som talar slovakiska att använda Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:500
msgid "Slovak desktop"
msgstr "Slovakisk skrivbordsmiljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:500
msgid "This task localises the desktop in Slovak."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för slovakiska."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:507
msgid "Spanish environment"
msgstr "Spansk miljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:507
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that make it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på spanska för att hjälpa "
"människor som talar spanska att använda Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:518
msgid "Spanish desktop"
msgstr "Spansk skrivbordsmiljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:518
msgid "This task localises the desktop in Spanish."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för spanska."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:525
msgid "Standard system"
msgstr "Standard system"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:525
msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
msgstr "Denna funktion installerar en rimligt litet text-baserat system."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:532
msgid "Swedish environment"
msgstr "Svensk miljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:532
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på svenska för att hjälpa "
"människor som talar svenska att använda Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:542
msgid "Swedish desktop"
msgstr "Svensk skrivbordsmiljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:542
msgid "This task localises the desktop in Swedish."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för svenska."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:549
msgid "Thai environment"
msgstr "Thailändsk miljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:549
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
"use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket som gör det lättare för thailändare att "
"använda Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:561
msgid "Thai desktop"
msgstr "Thailändsk skrivbordsmiljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:561
msgid "This task localises the desktop in Thai."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för thailändska."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:568
msgid "Turkish environment"
msgstr "Turkisk miljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:568
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på turkiska för att "
"hjälpa människor som talar turkiska att använda Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:580
msgid "Turkish desktop"
msgstr "Turkisk skrivbordsmiljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:580
msgid "This task localises the desktop in Turkish."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för turkiska."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:587
msgid "Ukrainian environment"
msgstr "Ukrainsk miljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:587
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denna funktion installerar paket och dokumentation på ukrainska för att "
"hjälpa människor som talar ukrainska att använda Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:597
msgid "Ukrainian desktop"
msgstr "Ukrainsk skrivbordsmiljö"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:597
msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för ukrainska."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:605
msgid "Web server"
msgstr "Webbserver"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:605
msgid ""
"This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
"Denna funktion väljer paket som är användbara för ett webbserversystem för "
"allmänt bruk."

#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
#~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
#~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
#~ "user choose between the two."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion tillhandahåller grundläggande skrivbordsprogramvara, "
#~ "inklusive en mängd sessionshanterare, filhanterare och webbläsare. Den "
#~ "innehåller båda skrivbordsmiljöerna GNOME och KDE och tillhandahåller en "
#~ "inloggningshanterare som låter användaren välja bland de två."

#, fuzzy
#~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
#~ msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för italienska"

#, fuzzy
#~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion konfigurerar ditt system för att vara utskriftsserver."

#~ msgid "Office environment"
#~ msgstr "Kontorsmiljö"

#~ msgid ""
#~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
#~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
#~ "a rather large collection of software."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion tillhandahåller en uppsättning kontorsprogramvaror, "
#~ "inklusive en ordbehandlare, ett kalkylprogram, ett presentationsprogram "
#~ "med mera. Detta en rätt stor samling program."

#~ msgid "X window system"
#~ msgstr "X Window-systemet"

#~ msgid ""
#~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
#~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
#~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion tillhandahåller de nödvändiga komponenterna för en "
#~ "fristående arbetsstation med X Window-systemet. Den tillhandahåller x-"
#~ "biblioteken, en x-server, en uppsättning teckensnitt och en grupp av "
#~ "grundläggande x-klienter och verktyg."

#~ msgid "Broadband internet connection"
#~ msgstr "Bredbandsanslutning till internet"

#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
#~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion väljer paket som tillgodoser de speciella behov som finns "
#~ "hos datorer som ansluter till internet via DSL, kabel eller liknande."

#~ msgid "C and C++"
#~ msgstr "C och C++"

#~ msgid ""
#~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
#~ "programming languages."
#~ msgstr ""
#~ "En komplett miljö för utveckling av program i programmeringspråken C och C"
#~ "++."

#~ msgid "Dialup internet"
#~ msgstr "Uppringd internet"

#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
#~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion väljer paket som tillgodoser de speciella behov som finns "
#~ "hos datorer som ansluter till internet via en långsam och tillfällig "
#~ "anslutning (som modem, ISDN eller liknande)."

#~ msgid "Games"
#~ msgstr "Spel"

#~ msgid ""
#~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
#~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
#~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
#~ msgstr ""
#~ "Väljs den här funktionen kommer ett brett val av spel att installeras, "
#~ "från traditionella textbaserade unixspel, till kortspel och snabba "
#~ "arkadspel. Den kommer inte att installera alla spel som finns i Debian, "
#~ "men det är en bra början."

#~ msgid "Java"
#~ msgstr "Java"

#~ msgid "A java development environment."
#~ msgstr "En utvecklingsmiljö för java"

#~ msgid "Debian Jr."
#~ msgstr "Debian Junior"

#~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
#~ msgstr "Debian Junior är en samling Debianpaket som är lämpliga för barn."

#~ msgid "Custom kernel compilation"
#~ msgstr "Egen kärnkompilering"

#~ msgid ""
#~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
#~ "kernel."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion innehåller allt du kan behöva för att bygga din egen kärna."

#~ msgid ""
#~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
#~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
#~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
#~ msgstr ""
#~ "Detta är en samling verktyg som användare av bärbara datorer förväntar "
#~ "sig att finna på ett system. Den inkluderar vissa speciella verktyg för "
#~ "bärbara datorer, däribland IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba och Dell "
#~ "Inspiron."

#~ msgid ""
#~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
#~ "allowing you to install and use LSB packages."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion gör att systemet följer Linux Standard Base, vilket låter "
#~ "dig installera och använda LSB-paket."

#~ msgid "Usenet news server"
#~ msgstr "Diskussionsgruppsserver"

#~ msgid ""
#~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
#~ "for new Debian installations."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion väljer den föredragna versionen av "
#~ "diskussionsgruppsservern INN för nya Debianinstallationer."

#~ msgid ""
#~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
#~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
#~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
#~ "operate a server."
#~ msgstr ""
#~ "Du behöver inte detta paket om du enbart vill läsa diskussionsgrupper "
#~ "från en befintlig server. Välj då bara ditt önskade "
#~ "diskussionsgruppsläsarprogram så kommer det att hämta eventuella krävda "
#~ "delar. Använd bara denna funktion om du har tänkt att driva en server."

#~ msgid "Python"
#~ msgstr "Python"

#~ msgid ""
#~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
#~ "complex applications in Python."
#~ msgstr ""
#~ "Många pythonverktyg och tillägg för utveckling av skript och enkla eller "
#~ "komplexa program i Python."

#~ msgid "Scientific applications"
#~ msgstr "Vetenskapliga program"

#~ msgid ""
#~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
#~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
#~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
#~ "visualization."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion väljer paket som är lämpliga för vetenskapligt arbetet. "
#~ "Under en ganska lös definition av \"vetenskapligt\" inkluderar detta "
#~ "numerisk analys och datalogi, statistisk dataanalys såväl som "
#~ "visualisering."

#~ msgid "TeX/LaTeX environment"
#~ msgstr "TeX/LaTeX-miljö"

#~ msgid ""
#~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
#~ "LaTeX."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion tillhandahåller paket som är nödvändiga för att typsätta "
#~ "dokument i TeX/LaTeX."

#~ msgid "Conventional Unix server"
#~ msgstr "Traditionell Unix-server"

#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that would typically be found on a "
#~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
#~ "this includes a number of daemons."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion väljer paket som normalt hittas på en traditionell "
#~ "fleranvändar-unixserver med fjärranvändare. Var uppmärksam på att detta "
#~ "innefattar ett antal bakgrundsprocesser."

#~ msgid "Tcl/Tk"
#~ msgstr "Tcl/TK"

#~ msgid ""
#~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
#~ "and Tk Toolkit."
#~ msgstr ""
#~ "Paket som ofta används för utveckling av program med Tcl-språket och TK-"
#~ "verktygssamlingen."

Reply to: