[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#291978: base-config: Updated Finnish translationPackage: base-config
Version: 2.53.5
Severity: wishlist
Tags: patch l10n

Updated Finnish translation attached.

-- System Information:
Debian Release: 3.1
 APT prefers testing
 APT policy: (500, 'testing')
Architecture: i386 (i686)
Kernel: Linux 2.6.8-2-k7
Locale: LANG=fi_FI@euro, LC_CTYPE=fi_FI@euro (charmap=ISO-8859-15)

Versions of packages base-config depends on:
ii adduser         3.59       Add and remove users and groups
ii apt           0.5.28.1     Advanced front-end for dpkg
ii bsdutils        1:2.12-10    Basic utilities from 4.4BSD-Lite
ii console-data      2002.12.04dbs-46 Keymaps, fonts, charset maps, fall
ii console-tools      1:0.2.3dbs-55  Linux console and font utilities
ii debconf         1.4.30.11    Debian configuration management sy
ii debianutils       2.8.4      Miscellaneous utilities specific t
ii gettext-base      0.14.1-7     GNU Internationalization utilities
ii passwd         1:4.0.3-30.7   Change and administer password and

-- debconf information excluded
# translation of fi.po to Finnish
# translation of base-config to Finnish
# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
# this format, e.g. by running:
# info -n '(gettext)PO Files'
# info -n '(gettext)Header Entry'
# Some information specific to po-debconf are available at
# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# Tommi Vainikainen <thv+debian@iki.fi>, 2003-2004.
# Tapio Lehtonen <tale@debian.org>, 2004.
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: base-config 1.70\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-01 03:16-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-24 14:00+0200\n"
"Last-Translator: Tapio Lehtonen <tale@debian.org>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Type: title
#. Description
#: ../templates:3
msgid "Debian base system configuration"
msgstr "Debianin peruskokoonpanon asetukset"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8
msgid "Choose the next step in the install process:"
msgstr "Valitse asennuksen seuraava vaihe:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8
msgid "This is the base system configuration menu."
msgstr "Tämä valikko on peruskokoonpanon asetuksille."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:13
msgid "Welcome to your new Debian system!"
msgstr "Tervetuloa uuteen Debian-järjestelmääsi!"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:13
msgid ""
"This program will now walk you through the process of setting up your newly "
"installed system. It will start with the basics -- time zone selection, "
"setting a root password and adding a user, and then progress to installing "
"additional software to tune this new Debian system to your needs."
msgstr ""
"Tämä ohjelma käy nyt kanssasi läpi vasta asennetun järjestelmäsi asetukset. "
"Alussa on perusasetukset -- aikavyöhykkeen valinta, pääkäyttäjän salasanan "
"asettaminen ja käyttäjän lisääminen, sitten edetään lisäohjelmistojen "
"asentamiseen jotta Debian-järjestelmä sovitetaan tarpeisiisi."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:23
msgid "Use a PPP connection to install the system?"
msgstr "Käytetäänkö PPP-yhteyttä järjestelmän asennuksessa?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:23
msgid ""
"This system does not seem to be currently connected to the internet. Even if "
"you plan to install from CD, it is wise to download at least security "
"updates from the internet."
msgstr ""
"Tämä laitteisto ei nähtävästi ole juuri nyt yhteydessä Internetiin. Vaikka "
"aikoisitkin asentaa CD:ltä, on syytä hakea ainakin tietoturvapäivitykset "
"Internetistä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:23
msgid ""
"If you have an account on an Internet Services Provider (ISP), and you want "
"to use it during the install, you may configure the PPP service now, and "
"open a PPP connection to your ISP."
msgstr ""
"Jos sinulla on käyttäjätunnus palveluntarjoajalla ja haluat noutaa sitä "
"käyttäen Internetistä järjestelmääsi asennettavat paketit, voit tehdä PPP:n "
"asetukset nyt ja avata PPP-yhteyden Internet-palveluntarjoajallesi."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:35
msgid "There was a problem installing the selected software"
msgstr "Valittuja ohjelmia asennettaessa ilmeni ongelmia"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:35
msgid ""
"One or more packages failed to install. This may be due to bugs in the "
"packages, or you may be out of disk space or experiencing some other problem."
msgstr ""
"Yhden tai useamman paketin asennus epäonnistui. Tämä voi johtua vioista "
"paketeissa, mahdollisesti levytila täyttyi tai jokin muu pulmaa ilmeni."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:35
msgid ""
"Simply trying to install those packages (or a slightly different set of "
"packages) again may work around the problem, or at least move the "
"installation process along a little further. If you want, you can go back to "
"the package selection step, and try again."
msgstr ""
"Yrittämällä asentaa ne paketit (tai hiukan eri joukko paketteja) uudelleen "
"saattaa ongelma korjaantua tai ainakin asennus pääsee vähän eteenpäin. Jos "
"haluat, voit palata pakettienvalintavaiheeseen ja yrittää uudelleen."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:35
msgid ""
"If you decide not to try again, bear in mind that some packages on your "
"system will be in a broken state until you manually resolve the problem."
msgstr ""
"Jos päätät olla yrittämättä uudelleen, muista osan järjestelmäsi paketeista "
"olevan rikkinäisessä tilassa kunnes itse selvität ongelman."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:50
msgid "Thank you for choosing Debian!"
msgstr "Kiitoksia Debianin valitsemista!"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:50
msgid ""
"Setup of your Debian system is complete. You may now login at the login: "
"prompt."
msgstr ""
"Debian-järjestelmän asennus on valmis. Voit nyt kirjautua sisään login:-"
"kehotteessa."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:50
msgid ""
"If you want to revisit this setup process at a later date, just run the base-"
"config program."
msgstr ""
"Jos haluat myöhemmin palata takaisin tähän asetusten tekoon, käynnistä base-"
"config -ohjelma."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:59
msgid "System hostname:"
msgstr "Järjestelmän konenimi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:59
msgid "Please enter your system hostname."
msgstr "Syötä tietokoneesi konenimi."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:59
msgid ""
"The hostname is a name that identifies your system to the network. If you "
"don't know what your hostname should be, consult your network administrator. "
"If you are setting up your own home network, you can make something up here."
msgstr ""
"Konenimi on nimi, jolla järjestelmäsi tunnistetaan verkossa. Jos et tiedä "
"mikä konenimen pitäisi olla, kysy verkkosi ylläpitäjältä. Jos olet "
"pystyttämässä omaa kotiverkkoasi, voit keksiä tähän jotain."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:69
msgid "Invalid hostname \"${HOSTNAME}\""
msgstr "Konenimi \"${HOSTNAME}\" ei kelpaa."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:69
msgid ""
"A valid hostname may contain period-separated parts containing only "
"alphanumeric characters and the minus sign, be between 2 and 63 characters "
"long, and each part cannot begin or end with a minus sign."
msgstr ""
"Kelvollinen konenimi voi sisältää pisteellä eroteltuja osia, jotka "
"sisältävät vain aakkosnumeerisia ja miinusmerkkejä, ovat 2-63 merkkiä pitkiä "
"ja mikään osa ei ala tai pääty miinusmerkkiin."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:77
msgid "Do you want to start the graphical display manager?"
msgstr "Haluatko käynnistää graafisen kirjautumisohjelman?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:77
msgid ""
"The graphical display manager makes it possible to log in using a graphical "
"environment."
msgstr ""
"Kirjautumisohjelma mahdollistaa sisäänkirjautumisen graafisessa ympäristössä."

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:83
msgid "Load preseed file"
msgstr "Hae esitäytetyt arvot tiedostosta"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:87
msgid "Display introductory message"
msgstr "Näytä johdantoviesti"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:91
msgid "Configure the keyboard"
msgstr "Tee näppäimistöasetukset"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:95
msgid "Configure timezone"
msgstr "Aseta aikavyöhyke"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:99
msgid "Set up users and passwords"
msgstr "Luo käyttäjätunnukset ja salasanat"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:103
msgid "Set the hostname"
msgstr "Aseta konenimi"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:107
msgid "Configure and enable ppp"
msgstr "Tee PPP-asetukset ja ota se käyttöön"

#. Type: text
#. Description
#. This MUST NOT contain a comma. The same goes for other descriptions
#. in base-config/menu/*. These form a debconf choices list.
#: ../templates:113
msgid "Configure apt"
msgstr "Tee apt:n asetukset"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:117
msgid "Select and install packages"
msgstr "Valitse ja asenna paketteja"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:121
msgid "Configure the Mail Transfer Agent"
msgstr "Tee sähköpostin välittävän ohjelman (MTA) asetukset"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:125
msgid "Finish configuring the base system"
msgstr "Saata päätökseen peruskokoonpanon asetukset"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:129
msgid "Exit the base system configuration"
msgstr "Poistu peruskokoonpanon asetuksista"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:133
msgid "Execute a shell"
msgstr "Käynnistä komentotulkki"

#. Type: title
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:3
msgid "Time zone configuration"
msgstr "Aikavyöhykkeen asetukset"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:8
msgid "Is the hardware clock set to GMT?"
msgstr "Onko laitteiston kello asetettu GMT-aikaan?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:8
msgid ""
"Unix system clocks are generally set to GMT (\"Greenwich Mean Time\", also "
"known as \"Universal Coordinated Time\", or UTC). The operating system knows "
"your time zone and converts system time into the local time. You can specify "
"whether the hardware clock is set to either GMT (recommended for a Linux-"
"only system) or local time (which may be more convenient for a system that "
"also runs other operating systems or an off-the-shelf PC)."
msgstr ""
"Unix-järjestelmien kellot on yleensä asetettu maailmanaikaan eli GMT-aikaan "
"(Greenwichin aika, joka tunnetaan myös \"Universaalina koordinoituna aikana"
"\" eli UTC). Käyttöjärjestelmä tietää aikavyöhykkeesi ja muuntaa "
"järjestelmäajan paikalliseksi ajaksi. Voit määrittää onko laitteistokello "
"asetettuna GMT- (suositellaan, jos vain Linux järjestelmässä) vai "
"paikalliseen aikaan (joka voi olla kätevämpi järjestelmässä, jossa ajetaan "
"muitakin käyttöjärjestelmiä tai kaupanhyllyltä-PC-koneisiin)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:8
msgid "The hardware clock says the time is now ${hwtime}."
msgstr "Laitteiston kello näyttää ajaksi nyt ${hwtime}."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:21
msgid "Do you want to change your current time zone?"
msgstr "Haluatko vaihtaa tämänhetkistä aikavyöhykettä?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:21
msgid "Your current time zone is set to ${timezone}."
msgstr "Tämänhetkiseksi aikavyöhykkeeksi on asetettu ${timezone}."

#. Type: select
#. Choices
#: ../../tzsetup.templates:27
msgid ""
"Eastern, Central, Mountain, Pacific, Alaska, Hawaii, Aleutian, Arizona, East-"
"Indiana, Indiana-Starke, Michigan, Samoa, other"
msgstr ""
"Eastern, Central, Mountain, Pacific, Alaska, Hawaii, Aleutian, Arizona, East-"
"Indiana, Indiana-Starke, Michigan, Samoa, jokin muu"

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:28
msgid "The following are common time zones in the United States of America."
msgstr "Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa on seuraavat aikavyöhykkeet."

#. Type: select
#. Choices
#: ../../tzsetup.templates:37
msgid ""
"Newfoundland, Atlantic, Eastern, Central, East-Saskatchewan, Saskatchewan, "
"Mountain, Pacific, Yukon, other"
msgstr ""
"Newfoundland, Atlantic, Eastern, Central, East-Saskatchewan, Saskatchewan, "
"Mountain, Pacific, Yukon, jokin muu"

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:38
msgid "The following are common time zones in Canada."
msgstr "Kanadassa on seuraavat aikavyöhykkeet."

#. Type: select
#. Choices
#: ../../tzsetup.templates:47
msgid "East, West, Acre, DeNoronha, other"
msgstr "East, West, Acre, DeNoronha, jokin muu"

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:48
msgid "The following are common time zones in Brazil."
msgstr "Brasiliassa on seuraavat aikavyöhykkeet."

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:48
msgid ""
"If you are in a different time zone, choose \"other\" to select from all "
"available time zones."
msgstr ""
"Jos aikavyöhykkeesi ei ole luettelossa, valitse \"jokin muu\" ja pääset "
"valitsemaan kaikista aikavyöhykkeistä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:57
msgid "Are you in the ${zone} time zone?"
msgstr "Onko aikavyöhykkeesi ${zone}?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:57
msgid "Based on your country, your time zone is probably ${zone}."
msgstr "Maan perusteella arvattu aikavyöhyke on ${zone}."

#. Type: select
#. Choices
#: ../../tzsetup.templates:62
msgid "${choices}, other"
msgstr "${choises}, jokin muu"

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:63
msgid "Select your time zone:"
msgstr "Valitse aikavyöhyke:"

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:63
msgid ""
"Based on your country, you are probably in one of these time zones. If you "
"are not, choose \"other\" to select from all available time zones."
msgstr ""
"Maan perusteella arvaten aikavyöhykkeesi on luultavasti jokin näistä. Jos ei "
"ole, valitse \"jokin muu\" ja pääset valitsemaan kaikista aikavyöhykkeistä."

#. Type: select
#. Choices
#: ../../tzsetup.templates:69
msgid ""
"Africa, America, US, Canada, Asia, Atlantic Ocean, Australia, Europe, Indian "
"Ocean, Pacific Ocean, System V style time zones, None of the above"
msgstr ""
"Afrikka, Amerikka, Yhdysvallat, Kanada, Aasia, Atlantin valtameri, "
"Australia, Eurooppa, Intian valtameri, Tyyni valtameri, System V -tyyliset "
"aikavyöhykkeet, Ei mikään näistä"

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:70
msgid "Area for your time zone:"
msgstr "Alue aikavyöhykkeellesi:"

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:70
msgid "Pick the geographic area in which the time zone you desire is located."
msgstr "Valitse maantieteellinen alue, jolla haluamasi aikavyöhyke sijaitsee."

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:76
msgid "Select a city or time zone:"
msgstr "Valitse kaupunki tai aikavyöhyke:"

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:76
msgid ""
"Cities represent the time zone in which they are located, so you may choose "
"any city in the desired time zone."
msgstr ""
"Kaupungit edustavat aikavyöhykettä, jolla kaupunki sijaitsee. Voit siis "
"valita minkä tahansa kaupungin haluamaltasi aikavyöhykkeeltä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:82
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Ovatko tiedot oikein?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:82
msgid "Here is your selected time zone information."
msgstr "Tässä ovat valitsemasi aikavyöhyketiedot."

#: ../../tzsetup.templates:82
msgid ""
" Local time is now:     ${tzdate}\n"
" Universal Time is now:   ${utdate}\n"
" Time zone is set to:    ${timezone}"
msgstr ""
" Paikallinen aika on nyt:   ${tzdate}\n"
" Universaali aika on nyt:   ${utdate}\n"
" Aikavyöhykkeeksi on asetettu: ${timezone}"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:82
msgid "If something looks wrong, you can go through the setup process again."
msgstr "Jos jokin näyttää väärältä, voit tehdä asetukset uudelleen."

#. Type: title
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:3
msgid "Apt configuration"
msgstr "Apt:n asetukset"

#. Type: select
#. Choices
#: ../../apt-setup.templates:7
msgid "stable, unstable, testing"
msgstr "vakaa, epävakaa, testattava"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:9
msgid "Debian distribution to use:"
msgstr "Valitse käytettävä Debian-jakelu:"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:9
msgid ""
"Debian comes in several flavors. Stable is well-tested and rarely changes. "
"Unstable is untested and frequently changing. Testing is a middle ground, "
"that receives many of the new versions from unstable if they are not too "
"buggy."
msgstr ""
"Debian on saatavilla useina vivahteina. Vakaa on hyvin testattu ja muuttuu "
"harvoin. Epävakaa on testaamaton ja muuttuu usein. Testattava on siltä "
"väliltä, useat uudet versiot epävakaasta siirtyvät siihen jos niissä ei ole "
"liikaa vikoja. "

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:9
msgid "Please choose which version of Debian you wish to install."
msgstr "Valitse mikä versio Debianista asennetaan."

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:19
msgid "HTTP proxy information (blank for none):"
msgstr "Syötä http-välipalvelintiedot (jätä tyhjäksi jos sitä ei tarvita):"

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:19
msgid ""
"If you need to use a HTTP proxy to access the outside world, please enter "
"the proxy information here. Otherwise, leave this blank."
msgstr ""
"Jos sinun täytyy käyttää http-välipalvelinta päästäksesi ulkomaailmaan, "
"syötä välipalvelimen tiedot tähän. Muutoin jätä tämä tyhjäksi."

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:19
msgid ""
"The proxy information should be the standard form of \"http://[[user][:pass]";
"@]host[:port]\""
msgstr ""
"Kun syötät välipalvelintietoja, käytä standardimuotoa \"http://[[käyttäjä][:";
"salasana]@]konenimi[:portti]\""

#. Type: select
#. Choices
#: ../../apt-setup.templates:28
msgid "cdrom, http, ftp, filesystem, edit sources list by hand"
msgstr "cdrom, http, ftp, tiedostojärjestelmä, muokkaa lähdelistaa"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:30
msgid "Archive access method for apt:"
msgstr "Millä tavalla apt noutaa tiedostot:"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:30
msgid ""
"Please choose the method apt (the Debian package management tool) should use "
"to access the Debian archive."
msgstr "Valitse tapa jolla apt noutaa Debian-asennuspaketit:"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:30
msgid ""
"For example if you have a Debian cd, select \"cdrom\", while if you plan to "
"install via a Debian mirror, choose \"ftp\" or \"http\"."
msgstr ""
"Jos sinulla esimerkiksi on Debian-CD, valitse \"cdrom\", asennettaessa "
"Debian-asennuspalvelimesta valitse \"ftp\" tai \"http\"."

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:30
msgid "${note}"
msgstr "${note}"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:44
msgid "Mirror country:"
msgstr "Asennuspalvelimen maa:"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:44
msgid ""
"Select the country the mirror should be in. You should use a mirror in your "
"country or region if you do not know which mirror has the best Internet "
"connection to you."
msgstr ""
"Valitse maa jossa asennuspalvelimen olisi oltava. Olisi käytettävä omassa "
"maassa tai lähialueella olevaa palvelinta jos et tiedä millä on paras "
"Internet-yhteys koneeseesi."

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:53
msgid "Choose the Debian mirror to use:"
msgstr "Valitse käytettävä Debian-asennuspalvelin:"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:53
msgid ""
"Select the Debian mirror apt should use. You should select a mirror that is "
"close to you on the net."
msgstr ""
"Valitse apt:n käyttöön Debian-asennuspalvelin. Yritä valita palvelin, joka "
"on lähellä sinua verkossa."

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:59
msgid "Mirror hostname:"
msgstr "Asennuspalvelimen konenimi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:59
msgid "Enter the hostname of the mirror from which Debian will be downloaded."
msgstr "Syötä konenimi asennuspalvelimelle, josta Debian noudetaan."

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:65
msgid "Mirror directory:"
msgstr "Asennuspalvelimen hakemisto:"

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:65
msgid "Enter the directory in which the Debian mirror is located."
msgstr "Kirjoita hakemisto, jossa Debian-asennustiedostot sijaitsevat."

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:70
msgid "The directory you entered does not exist."
msgstr "Syöttämääsi hakemistoa ei ole olemassa."

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:75
msgid "Mirror not found"
msgstr "Asennuspalvelinta ei löytynyt."

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:75
msgid ""
"The directory you entered does not contain a subdirectory named \"dists\", "
"so it doesn't seem to be a Debian mirror."
msgstr ""
"Syöttämäsi hakemisto ei sisällä alihakemistoa nimeltä \"dists\", joten "
"siellä ei näytä olevan Debian-asennustiedostoja."

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:81
msgid "CD-ROM device file:"
msgstr "CD-ROM-laitetiedosto:"

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:81
msgid ""
"This program was unable to auto-detect a CD-ROM drive, or there is no usable "
"CD in the drive."
msgstr ""
"Tämä ohjelma ei kyennyt tunnistamaan CD-ROM-asemaa, tai käyttökelpoista CD:"
"tä ei ole asemassa."

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:81
msgid ""
"Enter the device file to use to access your CD-ROM, and place a Debian CD in "
"the drive."
msgstr ""
"Syötä laitetiedosto, jonka kautta CD-ROMia käsitellään, ja aseta Debian-CD "
"asemaan."

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:90
msgid "Non-Debian CD-ROM detected"
msgstr "Romppu ei ole Debian-romppu"

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:90
msgid "The CD-ROM drive contains a non-Debian CD."
msgstr "Asemassa oleva CD-ROM ei ole Debian-CD."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:96
msgid "Scan another CD?"
msgstr "Tutki toinen CD?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:96
msgid ""
"If you have another Debian CD (for example, the second in a two CD set), you "
"should insert and scan it now."
msgstr ""
"Jos sinulla on vielä toinen Debian-CD (esim. jälkimmäinen kahden CD:n "
"paketista), laita se asemaan ja tutki se nyt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:103
msgid "Use non-free software?"
msgstr "Käytä epävapaita ohjelmistoja?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:103
msgid ""
"Some non-free software has been made to work with Debian. Though this "
"software is not at all a part of Debian, standard Debian tools can be used "
"to install it. This software has varying licenses which may prevent you from "
"using, modifying, or sharing it."
msgstr ""
"Jotkin epävapaat ohjelmistot on muokattu toimimaan Debianin kanssa. Vaikka "
"nämä ohjelmistot eivät ole osa Debiania, ne voidaan asentaa Debianin "
"vakiotyökaluilla. Näillä ohjelmistoilla on vaihtelevia lisenssejä, jotka "
"voivat estää sinua käyttämästä, muokkaamasta tai jakamasta niitä."

# Missä kohtaa tämä esiintyy? Vähän epävarmaa
# mitä oikein tarkoitetaan.
#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:103
msgid "Please choose whether you want to have it available anyway."
msgstr "Haluatko sen olevan kuitenkin saatavilla?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:114
msgid "Use contrib software?"
msgstr "Käytä contrib-ohjelmistoja?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:114
msgid ""
"Some additional software has been made to work with Debian. Though this "
"software is free, it depends on non-free software for its operation. This "
"software is not a part of Debian, but standard Debian tools can be used to "
"install it."
msgstr ""
"Jotkut lisäohjelmistot on otettu mukaan Debianiin. Vaikka nämä ohjelmat "
"itsessään ovat vapaita, vaativat ne toimiakseen epävapaita ohjelmia. "
"Tällaiset ohjelmistot eivät ole lainkaan osa Debiania, mutta Debianin "
"vakiotyökaluja voi käyttää asentamaan niitä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:114
msgid ""
"Please choose whether you want this software to be made available to you."
msgstr "Haluatko tämän ohjelman olevan asennettavissa."

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:124
msgid "Failed to access the Debian archive"
msgstr "Debian-asennustiedostoihin ei päästy"

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:124
msgid ""
"While trying to access the debian archive using the information you "
"provided, the Debian package management tool, apt, returned the following "
"error. The questions will be asked again."
msgstr ""
"Yritys ottaa käyttöön Debianin asennuspalvelin antamiesi tietojen mukaan "
"päättyi virheeseen. apt antoi seuraavan virheilmoituksen. Kysymykset "
"esitetään uudelleen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:133
msgid "Add another apt source?"
msgstr "Lisää toinen apt-lähde?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:133
msgid ""
"${MESSAGE}. However, you may want to add another source to apt, so it can "
"download packages from more than one location."
msgstr ""
"${MESSAGE}. Haluat ehkä lisätä apt:lle toisen lähteen, jotta se voi noutaa "
"paketteja useammasta kuin yhdestä paikasta."

#. Type: select
#. Choices
#: ../../apt-setup.templates:139
msgid "edit, revert to backup"
msgstr "muokkaa, palauta varmuuskopio"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:140
msgid "What do you want to do?"
msgstr "Mitä haluat tehdä?"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:140
msgid ""
"The entries you added in sources.list (the file defining package sources for "
"apt) seem to be incorrect. Here is the error message from apt:"
msgstr ""
"Tekemäsi lisäykset tiedostossa sources.list eivät toimineet (tuossa "
"tiedostossa määritetään apt:n käyttämät lähteet). Tässä on virheilmoitus apt-"
"ohjelmalta:"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:140
msgid ""
"A backup of the sources.list was made before you edited it. You may either "
"revert to that backup or edit the existing file and fix it."
msgstr ""
"Varmuuskopio tiedostosta sources.list ennen muokkaamistasi on tallessa. "
"Palautetaanko tämä varmuuskopio vai haluatko muokata nykyistä tiedostoa ja "
"korjata sen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:152
msgid "Use security updates from security.debian.org?"
msgstr "Käytä tietoturvapäivityksiä security.debian.org:sta?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:152
msgid ""
"Debian provides timely security updates via the website security.debian.org. "
"These updates may be tracked each time you upgrade your system. If you have "
"a connection to the Internet, this is generally a good idea."
msgstr ""
"Debian tarjoaa oikea-aikaisia tietoturvapäivityksiä www-sivuston http://";
"security.debian.org/ kautta. Näitä päivityksiä voidaan seurata joka kerta "
"kun päivität järjestelmää Jos sinulla Internet-yhteys on tämä yleensä hyvä "
"idea."

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:160
msgid "Cannot access security updates"
msgstr "Tietoturvapäivityksiin ei päästy käsiksi."

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:160
msgid ""
"The security updates on security.debian.org couldn't be accessed, so those "
"updates will not be made available to you at this time. You may want to "
"investigate this later."
msgstr ""
"Tietoturvapäivityksiin security.debian.org:ssa ei päästä käsiksi, joten "
"päivityksiä ei ole käytössäsi tällä hetkellä. Kenties haluat tutkia tätä "
"myöhemmin."

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:160
msgid ""
"Commented out entries for security.debian.org have been added to the bottom "
"of the /etc/apt/sources.list file."
msgstr ""
"security.debian.org -rivit on lisätty /etc/apt/sources.list -tiedoston "
"loppuun, mutta ne on merkitty kommenteiksi."

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:160
msgid "The error message returned by apt:"
msgstr "apt:n antama virheilmoitus:"

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:160
msgid "${apt_error}"
msgstr "${apt_error}"

#~ msgid "Software selection method:"
#~ msgstr "Miten haluat valita asennettavat ohjelmapaketit:"

#~ msgid ""
#~ "You can choose more software to be installed to customize the computer "
#~ "for your particular needs. The following methods are available to select "
#~ "software to install."
#~ msgstr ""
#~ "Voit valita lisää ohjelmistoja asennettavaksi kun muokkaat tietokoneen "
#~ "tarpeitasi vastaavaksi. Seuraavat tavat ovat käytettävissä "
#~ "lisäohjelmistojen valitsemiseen."

#~ msgid "Install selected packages"
#~ msgstr "Asenna valitut paketit"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "The following are common time zones in Brazil. If you are in a different "
#~ "time zone, choose \"other\" to select from all available time zones."
#~ msgstr ""
#~ "Maan perusteella arvaten aikavyöhykkeesi on luultavasti jokin näistä. Jos "
#~ "ei ole, valitse \"muu\" ja pääset valitsemaan kaikista aikavyöhykkeistä."

Reply to: