[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#282181: tasksel: Welsh translation updatesPackage: tasksel
Severity: wishlist
Tags: patch l10n

Welsh translation updates attached.

-- System Information:
Debian Release: 3.1
 APT prefers unstable
 APT policy: (500, 'unstable'), (101, 'experimental')
Architecture: i386 (i686)
Kernel: Linux 2.6.10-rc1
Locale: LANG=cy_GB.UTF-8, LC_CTYPE=cy_GB.UTF-8 (charmap=UTF-8)
# Welsh translations for tasksel.
# This file is distributed under the same license as tasksel.
# Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tarksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-10-05 16:15-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-20 04:47-0500\n"
"Last-Translator: Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>\n"
"Language-Team: Welsh <cy@pengwyn.linux.org.uk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../tasksel.pl:291
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
"tasksel remove <task>\n"
"tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
"\t-t, --test     test mode; don't really do anything\n"
"\t-r, --required   install all required-priority packages\n"
"\t-i, --important   install all important-priority packages\n"
"\t-s, --standard   install all standard-priority packages\n"
"\t-n, --no-ui     don't show UI; use with -r or -i usually\n"
"\t  --new-install  automatically install some tasks\n"
"\t  --list-tasks  list tasks that would be displayed and exit\n"
"\t  --task-packages list available packages in a task\n"
"\t  --task-desc   returns the description of a task\n"
msgstr ""
"Defnydd:\n"
"tasksel install <tasg>\n"
"tasksel remove <tasg>\n"
"tasksel [opsiynnau]; lle mae'r opsiynnau yn gyfuniad o:\n"
"\t-t, --test     modd profi; peidio a gwneud dim byd go iawn\n"
"\t-r, --required   sefydlu pob pecyn a'r blaenoriath angenrheidiol\n"
"\t-i, --important   sedydlu pob pecyn a'r blaenoriath pwysig\n"
"\t-s, --standard   sefydlu pob pecyn a'r blaenoriath safonnol\n"
"\t-n, --no-ui     peidio a dangod y rhyngwyneb defnyddiwr; defnyddir\n"
"\t          gyda -r neu -i fel arfer\n"
"\t  --new-install  sefydlu rhai tasgau'n awtomatig\n"
"\t  --list-tasks  rhestru tasgau a fyddau'n cael eu dangos a gorffen\n"
"\t  --task-packages rhestru'r pecynnau ar gael o fewn tasg\n"
"\t  --task-desc   dychwelyd disgrifiad tasg\n"

#: ../tasksel.pl:469 ../tasksel.pl:482
msgid "aptitude failed"
msgstr "methodd aptitude"

#~ msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
#~ msgstr "Ni ellir neilltuo cof ar gyfer y byffer rhifiad"

#~ msgid ""
#~ "Fatal error encountered at %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgstr ""
#~ "Digwyddodd gwall marwol at %s:%d\n"
#~ "\t"

#~ msgid ""
#~ "I/O error at %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgstr ""
#~ "Gwall I/O at %s:%d\n"
#~ "\t"

#~ msgid "(no description)"
#~ msgstr "(dim disgrifiad)"

#~ msgid "End-user"
#~ msgstr "Defnyddiwr Diwedd"

#~ msgid "Hardware Support"
#~ msgstr "Cynhaliaeth Caledwedd"

#~ msgid "Servers"
#~ msgstr "Gweinyddion"

#~ msgid "Development"
#~ msgstr "Datblygaeth"

#~ msgid "Localization"
#~ msgstr "Lleoliadaeth"

#~ msgid "Miscellaneous"
#~ msgstr "Amrywiol"

#~ msgid "Unable to initialize the terminal"
#~ msgstr "Ni ellir paratoi'r terfynell"

#~ msgid "Unable to initialize screen output"
#~ msgstr "Ni ellir paratoi allbwn sgrîn"

#~ msgid "Unable to initialize keyboard interface"
#~ msgstr "Ni ellir paratoi'r rhyngwyneb bysellfwrdd"

#~ msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2004 SPI and others"
#~ msgstr "Sefydlydd Tasg Debian v%s - (c) 1999-2004 SPI ag eraill"

#~ msgid "^Finish"
#~ msgstr "^Gorffen"

#~ msgid "Task ^Info"
#~ msgstr "^Manylion Tasg"

#~ msgid "^Help"
#~ msgstr "^Cymorth"

#~ msgid "Select tasks to install"
#~ msgstr "Dewis tasgau i'w sefydlu"

#~ msgid "Ok"
#~ msgstr "Iawn"

#~ msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
#~ msgstr "Mynegai y tu allan i derfynnau: %d >= %d"

#~ msgid "Help"
#~ msgstr "Cymorth"

#~ msgid ""
#~ "Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs "
#~ "a given task.\n"
#~ "\n"
#~ "The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to "
#~ "install. The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR "
#~ "toggles the selection of the task at the cursor. You can also press A to "
#~ "select all tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this "
#~ "program and begin installation of your selected tasks.\n"
#~ "\n"
#~ "Thank you for using Debian.\n"
#~ "\n"
#~ "Press enter to return to the task selection screen"
#~ msgstr ""
#~ "Mae tasgau yn eich galluogi i sefydlu nifer o becynnau sy'n cyflawni tasg "
#~ "penodol.\n"
#~ "Mae'r prif ddewisydd yn dangos rhestr o dasgau gallwch ddewis sefydlu. "
#~ "Mae'r bysellau saeth yn symud y cyrchydd. Mae gwasgu ENTER neu BWLCH yn "
#~ "dewis neu datddewis y tasg ger y cyrchydd. Gallwch hefyd wasgu A er mwyn "
#~ "dewis pob tasg, neu N er mwyn datddewis pob tasg. Bydd gwasgu Q yn gadael "
#~ "y rhaglen hwn a cychwyn sefydlaeth y tasgau dewiswyd.\n"
#~ "\n"
#~ "Diolch am ddefnyddio Debian.\n"
#~ "\n"
#~ "Gwasgwch ENTER er mwyn dychwelyd i'r sgrîn dewis tasgau"

#~ msgid ""
#~ "Description:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Included packages:\n"
#~ msgstr ""
#~ "Disgrifiad:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Pecynnau a gynhwysir:\n"

#~ msgid "(no description available)"
#~ msgstr "(dim disgrifiad ar gael)"

#~ msgid "Unknown signal seen"
#~ msgstr "Gwelwyd arwydd anhysbys"

#~ msgid "tasksel install <task>\n"
#~ msgstr "tasksel install <tasg>\n"

#~ msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
#~ msgstr "tasksel [opsiynnau]; le mae opsiynnau yn unrhyw gyfuniad o:\n"

#~ msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
#~ msgstr "-t -- modd profi; peidio a rhedeg apt-get wrth adael"

#~ msgid ""
#~ "-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
#~ "\t\tjust queue them in dpkg"
#~ msgstr ""
#~ "-q -- ciwio sefydliadau; peidio a sefydlu pecynnau efo apt-get;\n"
#~ "\t\teu ciwio nhw yn dpkg yn unig"

#~ msgid "-r -- install all required-priority packages"
#~ msgstr "-r -- sefydlu pob pecyn a'r blaenoriaeth 'angenrheidiol'"

#~ msgid "-i -- install all important-priority packages"
#~ msgstr "-i -- sefydlu pob pecyn a'r blaenoriaeth 'pwysig'"

#~ msgid "-s -- install all standard-priority packages"
#~ msgstr "-s -- sefydlu pob pecyn a'r blaenoriaeth 'safonnol'"

#~ msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
#~ msgstr ""
#~ "-n -- peidio dangos y rhyngwyneb defnyddiwr; defnyddir gyda -r neu \t\tyn "
#~ "gyffredinol"

#~ msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
#~ msgstr "-a -- dangos pob tasg, hyd yn oed y rheiny gyda dim pecyn ynddynt"

#~ msgid "No packages selected\n"
#~ msgstr "Dim pecyn wedi ei ddewis\n"

#~ msgid "No tasks found on this system.\n"
#~ msgstr "Ni chanfuwyd unrhyw dasgau ar y system hwn.\n"

#~ msgid "Cannot allocate memory for strdup"
#~ msgstr "Ni ellir neilltuo cof ar gyfer strdup"

#~ msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
#~ msgstr "Ni ellir neilltuo %d beit o gof"

#~ msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
#~ msgstr "Ni ellir ailneilltuo %d beit o gof"
# Welsh translations for tasksel task descriptions.
# This file is distributed under the same license as tasksel.
# Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-11-11 23:22-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-20 05:02-0500\n"
"Last-Translator: Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>\n"
"Language-Team: Welsh <cy@pengwyn.linux.org.uk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
msgid "Brazilian Portuguese environment"
msgstr "Amgylchedd Portiwgaleg Brasil"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn sefydlu rhaglenni, ffeiliau data, a dogfennaeth sy'n ei "
"gwneud hi'n haws i siaradwyr Portiwgaleg Brasil ddefnyddio Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
msgid "Brazilian Portuguese desktop"
msgstr "Penbwrdd Portiwgaleg Brasil"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
msgid "This task makes the desktop be localised in Brasilian Portuguese."
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli ym "
"Mhortiwgaleg Brasil"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
msgid "Catalan environment"
msgstr "Amgylchedd Catalan"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfenniaeth yng Nghatalaneg er mwyn "
"cynorthwyo siaradwyr Catalaneg i ddefnyddio Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31
msgid "Catalan desktop"
msgstr "Penbwydd Catalaneg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31
msgid "This task makes the desktop be localised in Catalan."
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yng "
"Nghatalaneg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:38
msgid "Simplified Chinese environment"
msgstr "Amgylchedd Tsieinëeg Symleiddiedig"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:38
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn sefydlu rhaglenni, ffeiliau data, ffontiau a dogfennaeth "
"sy'n ei wneud hi'n haws i siaradwyr Tsieineaidd ddefnyddio Debian, gan "
"ddefnyddio'r amgodiad Tsieinëeg Symleiddiedig."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55
msgid "Simplified Chinese desktop"
msgstr "Penbwrdd Tsieinëeg Symleiddiedig"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55
msgid "This task makes the desktop be localised in Simplified Chinese"
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Nseinëeg "
"Symleiddiedig"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:62
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn sefydlu rhaglenni, ffeiliau data, ffontiau a dogfennaeth "
"sy'n ei wneud hi'n haws i siaradwyr Tsieineaidd ddefnyddio Debian, gan "
"ddefnyddio'r amgodiad Tsieinëeg Traddodiadol."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:79
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr "Amgylchedd Tsieinëeg Symleiddiedig"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:79
msgid "This task makes the desktop be localised in Traditional Chinese."
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Nseinëeg "
"Traddodiadol."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:86
msgid "Cyrillic environment"
msgstr "Amgylchedd Syrilig"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:86
msgid ""
"This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn darparu ffontiau Syrilig a meddalwedd arall byddwch angen "
"er mwyn defnyddio Syrilig. Mae'n cefnogi Belarwsieg, Bwlgareg, Macedoneg, "
"Rwsieg, Serbeg ac Wcraineg."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:97
msgid "Cyrillic desktop"
msgstr "Penbwrdd Syrilig"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:97
msgid ""
"This task makes the desktop be localised in Cyrillic It supports Belarusian, "
"Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Syrilig. Mae'r "
"cynnal Belarwsieg, Bwlgareg, Macadoneg, Rwisieg, Serbeg ac Wcraineg."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:107
msgid "Danish environment"
msgstr "Amgylchedd Daneg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:107
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth mewn Daneg er mwyn "
"cynorthwyo siaradwyr Daneg i ddefnyddio Debian. "

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:117
msgid "Danish desktop"
msgstr "Penbwrdd Daneg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:117
msgid "This task makes the desktop be localised in Danish"
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Naneg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:124
msgid "SQL database"
msgstr "Cronfa ddata SQL"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:124
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn dewis pecynnau cleient a gweinydd ar gyfer y cronfa ddata "
"PostgreSQL."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:124
msgid ""
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"Mae PosrgreSQL yn gronfa data perthynol, sy'n darparu cydymffurfiad SQL92 "
"cynyddol a rhai nodweddion SQL3. Mae'n addas ar gyfer defnydd gyda cronfeydd "
"data aml-ddefnyddiwr, drwy ei gyfleusterau ar gyfer trafodion a chloi mân."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:138
msgid "Desktop environment"
msgstr "Amgylchedd penbwrdd"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:138
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
"session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
"GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
"choose between the two."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn darparu meddalwedd \"penbwrdd\" sylfaenol, gan gynnwys "
"nifer o rheolyddion sesiwn, rheolyddion ffeiliau a phorwyr gwe. Mae'n "
"darparu y penbyrddau GNOME a KDE, a rheolydd dangosydd sy'n caniatau i'r "
"defnyddiwr ddewis rhwng y ddau."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:158
msgid "DNS server"
msgstr "Gweinydd DNS"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:158
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr ""
"Sefydlu'r gweinydd DNS BIND, a phecynnau dogfennaeth a chyfleuster eraill."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:166
msgid "File server"
msgstr "Gweinydd ffeiliau"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:166
msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
"and NFS."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn paratoi eich system i fod yn weinydd ffeiliau, gan gynnal "
"NetBIOS a NFS."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:176
msgid "French environment"
msgstr "Amgylchedd Ffrangeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:176
msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dofennaeth yn Ffrangen er mwyn "
"cynorthwyo siaradwyr Ffrangeg ddefnyddio Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:187
msgid "French desktop"
msgstr "Penbwrdd Ffrangeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:187
msgid "This task makes the desktop be localised in French"
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Ffrangeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:194
msgid "German environment"
msgstr "Amgylchedd Almaeneg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:194
msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth yn Almaeneg er mwyn "
"cynorthwy siaradwyr Almaeneg ddefnyddio Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:205
msgid "German desktop"
msgstr "Penbwrdd Almaeneg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:205
msgid "This task makes the desktop be localised in German"
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Almaeneg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:212
msgid "Greek environment"
msgstr "Amgylchedd Groeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:212
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth yn Almaeneg er mwyn "
"cynorthwyo siaradwyr Groeg i ddefnyddio Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:222
msgid "Greek desktop"
msgstr "Penbwrdd Groeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:222
msgid "This task makes the desktop be localised in Greek"
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Groeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid "Hebrew environment"
msgstr "Amgylchedd Hebraeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth yn Hebraeg er mwyn "
"cynorthwyo siaradwyr Hebraeg i ddefnyddio Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:237
msgid "Hebrew desktop"
msgstr "Penbwrdd Hebraeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:237
msgid "This task makes the desktop be localised in Hebrew"
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Hebraeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:244
msgid "Italian environment"
msgstr "Amgylchedd Eidaleg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:244
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfenniaeth yn Eidaleg er mwyn "
"cynorthwyo siaradwyr Eidaleg i ddefnyddio Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:255
msgid "Italian desktop"
msgstr "Penbwrdd Eidaleg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:255
msgid "This task makes the desktop be localised in Italian"
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Eidaleg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:262
msgid "Japanese environment"
msgstr "Amgylchedd Japanëeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:262
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau sy'n ei gwneud hi'n haws i siaradwyr "
"Japanëeg ddefnyddio Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:274
msgid "Japanese desktop environment"
msgstr "Amgylchedd penbwrdd Japanëeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:274
msgid "This task makes the desktop be localised in Japanese"
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Japanëeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:281
msgid "Korean environment"
msgstr "Amgylchedd Corëeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:281
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau sy'n ei gwneud hi'n haws i siaradwyr "
"Corëeg ddefnyddio Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:293
msgid "Korean desktop"
msgstr "Penbwrdd Corëeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:293
msgid "This task makes the desktop be localised in Korean"
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yng Nghorëeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:300
msgid "Lithuanian environment"
msgstr "Amgylchedd Lithwaneg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:300
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
"Lithuanian speaking people use Debian."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfenniaeth yn Lithwaneg er mwyn "
"cynorthwyo siaradwyr Lithwaneg i ddefnyddio Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:310
msgid "Lithuanian desktop"
msgstr "Penbwrdd Lithwaneg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:310
msgid "This task makes the desktop be localised in Lithuanian"
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Lithwaneg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:317
msgid "Mail server"
msgstr "Gweinydd ebost"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:317
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn dewis amryw becynnau sy'n ddefnyddiol ar gyfer system "
"gweinydd ebost cyffredinol."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:326
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "Amgylchedd Norwyeg (Bokmaal a Nynorsk)"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:326
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth yn Norwyeg er mwyn "
"cynorthwyo siaradwyr Norwyeg ddefnyddio Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:337
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
msgstr "Penbwrdd Norwyeg (Bokmaal a Nynorsk)"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:337
msgid "This task makes the desktop be localised in Norwegian"
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Norwyeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:344
msgid "Polish environment"
msgstr "Amgylchedd Pwyleg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:344
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth ym Mhwyleg er mwyn "
"cynorthwyo siaradwyr Pwyleg ddefnyddio Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:355
msgid "Polish desktop"
msgstr "Penbwrdd Pwyleg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:355
msgid "This task makes the desktop be localised in Polish"
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli ym Mhwyleg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:363
msgid "Print server"
msgstr "Gweinydd argraffu"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:363
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "Mae'r tasg hwn yn paratoi eich system i fod yn weinydd argraffu."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:373
msgid "Russian environment"
msgstr "Amgylchedd Rwsieg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:373
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn sefydlu rhaglenni a dogfennaeth yn Rwsieg er mwyn "
"cynorthwyo siaradwyr Rwsieg ddefnyddio Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:384
msgid "Russian desktop"
msgstr "Penbwrdd Rwsieg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:384
msgid "This task makes the desktop be localised in Russian"
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Rwsieg"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:391
msgid "Spanish environment"
msgstr "Amgylchedd Sbaeneg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:391
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn sefydlu rhaglenni, ffeiliau data, a dogfennaeth sy'n ei "
"gwneud hi'n haws i siaradwyr Sbaeneg ddefnyddio Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:402
msgid "Spanish desktop"
msgstr "Penbwrdd Sbaeneg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:402
msgid "This task makes the desktop be localised in Spanish"
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Sbaeneg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:409
msgid "Swedish environment"
msgstr "Amgylchedd Swedeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:409
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth yn Swedeg er mwyn "
"cynorthwyo siaradwyr Swedeg ddefnyddio Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:419
msgid "Swedish desktop"
msgstr "Penbwrdd Swedeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:419
msgid "This task makes the desktop be localised in Swedish"
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Swedeg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:426
msgid "Thai environment"
msgstr "Amgylchedd Thai"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:426
msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau sy'n ei gwneud hi'n haws i bobl Thai "
"ddefnyddio Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:437
msgid "Thai desktop"
msgstr "Penbwrdd Thai"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:437
msgid "This task makes the desktop be localised in Thai"
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Thai"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:444
msgid "Turkish environment"
msgstr "Amgylchedd Twrceg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:444
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth yn Nhwrceg er mwyn "
"cynorthwyo siaradwyr Twrceg ddefnyddio Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:456
msgid "Turkish desktop"
msgstr "Penbwrdd Twrceg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:456
msgid "This task makes the desktop be localised in Turkish"
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Nhwrceg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:463
msgid "Ukrainian environment"
msgstr "Amgylchedd Wcraineg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:463
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn sefydlu rhaglenni a dogfennaeth yn Wcraineg er mwyn "
"cynorthwyo siaradwyr Wcraineg ddefnyddio Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:473
msgid "Ukrainian desktop"
msgstr "Penbwrdd Wcraineg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:473
msgid "This task makes the desktop be localised in Ukrainian"
msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Wcraineg"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:481
msgid "Web server"
msgstr "Gweinydd Gwe"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:481
msgid ""
"This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
"Mae'r tasg hwn yn dewis pecynnau sy'n ddefnyddiol ar gyfer gweinydd gwe "
"cyffredinol."

#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make "
#~ "it easier for Korean speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Mae'r tasg hwn yn sefydlu rhaglenni, ffeiliau data, ffontiau a "
#~ "dogfennaeth i'w wneud e'n haws i siaradwyr Corëeg ddefnyddio Debian."

#~ msgid "Office environment"
#~ msgstr "Amgylchedd swyddfa"

#~ msgid ""
#~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
#~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
#~ "a rather large collection of software."
#~ msgstr ""
#~ "Mae'r tasg hwn yn darparu set o feddalwedd swyddfa, yn cynnwys prosesydd "
#~ "geiriau, taenlen, rhaglen cyflwyniad a mwy. Mae'n gasgliad o feddalwedd "
#~ "eitha mawr."

#~ msgid "X window system"
#~ msgstr "System ffenestri X"

#~ msgid ""
#~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
#~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
#~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
#~ msgstr "Mae'r tasg hwn yn darpary cydrannau hanfodol "

#~ msgid "Broadband internet connection"
#~ msgstr "Cysylltiad Rhyngrwyd band llydan"

#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
#~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
#~ msgstr ""
#~ "Mae'r tasg hwn yn dewis pecynnau ar gyfer anghenion cyfrifiaduron sy'n "
#~ "cysylltu â'r Rhyngrwyd gan ddefnyddio DSL, Cêbl, a phethau felly."

#~ msgid "C and C++"
#~ msgstr "C a C++"

#~ msgid ""
#~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
#~ "programming languages."
#~ msgstr ""
#~ "Amgylchedd cyflawn ar gyfer datblygu rhaglenni yn y ieithoedd rhaglennu C "
#~ "a C++."

#~ msgid "Dialup internet"
#~ msgstr "Rhyngrwyd deialu i fyny"

#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
#~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
#~ msgstr ""
#~ "Mae'r tasg hwn yn dewis pecynnau ar gyfer anghenion cyfrifiaduron sy'n "
#~ "defnyddio cysylltiad araf rhan-amser deialu i fyny (drwy modem, ISDN neu "
#~ "phethau tebyg)."

#~ msgid "Games"
#~ msgstr "Gêmau"

#~ msgid ""
#~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
#~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
#~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
#~ msgstr ""
#~ "Bydd dewis y tasg hwn yn sefydlu dewis eang o emau, yn cynnwys gêmau "
#~ "testun traddodiadol Unix, gêmau cardiau, a gêmau arcêd cyflym. Ni fydd yn "
#~ "sefydlu pob gêm yn Debian, ond mae'n bwynt cychwyn da."

#~ msgid "Java"
#~ msgstr "Java"

#~ msgid "A java development environment."
#~ msgstr "Amgylchedd datblygu Java."

#~ msgid "Debian Jr."
#~ msgstr "Debian Ifanc"

#~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
#~ msgstr ""
#~ "Mae Debian Ifanc yn gasgliad o becynanu Debian sy'n addas ar gyfer plant."

#~ msgid "Custom kernel compilation"
#~ msgstr "Crynhoi cnewyllyn addasiedig"

#~ msgid ""
#~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
#~ "kernel."
#~ msgstr ""
#~ "Mae'r tasg hwn yn cynnwys popeth dylech angen er mwyn adeiladu eich "
#~ "cnewyllyn addasiedig eich hunan."

#~ msgid "Laptop"
#~ msgstr "Laptop"

#~ msgid ""
#~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
#~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
#~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
#~ msgstr ""
#~ "Mae hyn yn gasgliad o offer bydd defnyddwyr gliniadur yn disgwyl canfod "
#~ "ar system. Mae'n cynnwys nifer o gyfleusterau arbennig ar gyfer "
#~ "gliniaduron gan gynwys Thinkpads IBM, Vaios Sony, Toshibas a Inspirons "
#~ "Dell."

#~ msgid "Linux Standard Base"
#~ msgstr "Sail Safonau Linux"

#~ msgid ""
#~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
#~ "allowing you to install and use LSB packages."
#~ msgstr ""
#~ "Mae'r tasg hwn yn gweneud y system gydymffurfio gyda Sail Safonau Linux, "
#~ "sy'n eich caniatau chi i sefydlu a defnyddio pecynnau LSB."

#~ msgid "Usenet news server"
#~ msgstr "Gweinydd newyddion Usenet"

#~ msgid ""
#~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
#~ "for new Debian installations."
#~ msgstr ""
#~ "Mae'r tasg hwn yn dewis fersiwn dewisol y meddalwedd gweinydd newyddion "
#~ "INN ar gyfer sefydliadau Debian newydd."

#~ msgid ""
#~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
#~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
#~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
#~ "operate a server."
#~ msgstr ""
#~ "Does dim angen i chi sefydlu'r pecyn hwn os ydych ond am ddarllen "
#~ "newyddion o weinydd sy'n bodoli eisioes. Os hynny, dewiswch y pecyn "
#~ "darllen newyddion hoffech a bydd yn gafael yn rhannau angenrheidiol. "
#~ "Defnyddiwch y tasg hwn ond os ydych yn bwriadu gweithredu gweinydd."

#~ msgid "Python"
#~ msgstr "Python"

#~ msgid ""
#~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
#~ "complex applications in Python."
#~ msgstr ""
#~ "Nifer fawr o offerynnau a estyniadau Python, ar gyfer datblygu sgriptiau "
#~ "a rhaglenni syml neu chymhleth yn Python."

#~ msgid "Scientific applications"
#~ msgstr "Rhaglenni gwyddonol"

#~ msgid ""
#~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
#~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
#~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
#~ "visualization."
#~ msgstr ""
#~ "Mae'r tasg hwn yn dewis pecynnau sy'n addas ar gyfer gwaith gwyddonol, "
#~ "gan ddefnyddio diffiniad eitha amwys o 'gwyddonol'. Mae'n cynnwys "
#~ "pecynnau ar gyfer dadansoddiad a chyfrifo rhifyddol, dadansoddiad data "
#~ "ystadegol ynghyd â gweledyddiaeth."

#~ msgid "TeX/LaTeX environment"
#~ msgstr "Amgylchedd TeX/LaTeX"

#~ msgid ""
#~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
#~ "LaTeX."
#~ msgstr ""
#~ "Mae'r tasg hwn yn darparu pecynnau sy'n angenrheidiol er mwyn cyfansoddi "
#~ "dogfennau yn TeX/LaTeX."

#~ msgid "Conventional Unix server"
#~ msgstr "Gweinydd Unix confensiynol"

#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that would typically be found on a "
#~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
#~ "this includes a number of daemons."
#~ msgstr ""
#~ "Mae'r tasg hwn yn dewis pecynnau a geir yn nodweddiadol ar system Unix "
#~ "aml-ddefnyddiwr confensiynol gyda defnyddwyr pell. Sylwer fod hyn yn "
#~ "cynnwys nifer o ellyllau."

#~ msgid "Tcl/Tk"
#~ msgstr "Tcl/Tk"

#~ msgid ""
#~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
#~ "and Tk Toolkit."
#~ msgstr ""
#~ "Pecynnau a ddefnyddir yn aml wrth ddatblygu rhaglenni gan ddefnyddio'r "
#~ "iaith Tcl a'r teclynnau Tk."

#~ msgid "a TeX/LaTeX environment"
#~ msgstr "amgylchedd TeX/LaTeX"

Reply to: