[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#256511: base-config: updated Hungarian translationPackage: base-config
Severity: wishlist
Tags: l10n, d-i, patch

I seem to have difficulties with CVS access at the moment, so here goes
into the BTS instead. Unfuzzied a string in debian/po/hu.po and added a
Plural-Forms: header to po/hu.po as outlined in the Gettext manual.

Thanks,
Istvan
# Hungarian translation of debian-installer.
# Copyright (C) 2003 THE debian-installer'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the debian-installer package.
# VERÓK István <vi@fsf.hu>, 2003.
# Translators, please read /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
# , fuzzy
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: base-config\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-06-06 19:56-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-27 17:27+0200\n"
"Last-Translator: VERÓK István <vi@fsf.hu>\n"
"Language-Team: Debian Hungarian Localization Team <debian-l10n-hungarian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Type: title
#. Description
#: ../templates:3
msgid "Debian base system configuration"
msgstr "Debian-alaprendszer konfigurálása"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8
msgid "Choose the next step in the install process:"
msgstr "Válassza ki a telepítőfolyamat következő lépését:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8
msgid "This is the base system configuration menu."
msgstr "E menü az alaprendszer konfigurálására szolgál."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:13
msgid "Welcome to your new Debian system!"
msgstr "Üdvözli az új Debian-rendszere!"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:13
msgid ""
"This program will now walk you through the process of setting up your newly "
"installed system. It will start with the basics -- time zone selection, "
"setting a root password and adding a user, and then progress to installing "
"additional software to tune this new Debian system to your needs."
msgstr ""
"Ez a program végigvezeti az újonnan telepített rendszerének konfigurálásán. "
"Az alapoktól indul -- időzóna kiválasztása, a root felhasználó jelszavának "
"beállítása és egy további (kevesebb joggal bíró) felhasználó felvétele -- "
"aztán további, ezúttal már igény szerint választott programok telepítésével "
"folytatódik."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:23
msgid "Use a PPP connection to install the system?"
msgstr "A rendszert egy PPP-kapcsolaton át telepíti?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:23
msgid ""
"This system does not seem to be currently connected to the internet. Even if "
"you plan to install from CD, it is wise to download at least security "
"updates from the internet."
msgstr ""
"A rendszer felderítése nem észlelt élő internetkapcsolatot. Mégha CD-ről is "
"fog telepíteni, az interneten elérhető biztonsági frissítések igénybevétele "
"akkor is erősen ajánlott."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:23
msgid ""
"If you have an account on an Internet Services Provider (ISP), and you want "
"to use it during the install, you may configure the PPP service now, and "
"open a PPP connection to your ISP."
msgstr ""
"Ha betárcsázós internet-előfizetése van és ezt a telepítés során használni "
"is kívánja, akkor konfigurálja most a PPP-szolgáltatást, majd lépjen PPP-"
"kapcsolatba a szolgáltatójával."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:35
msgid "There was a problem installing the selected software"
msgstr "A kiválasztott szoftver telepítése hibába torkollott"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:35
msgid ""
"One or more packages failed to install. This may be due to bugs in the "
"packages, or you may be out of disk space or experiencing some other problem."
msgstr ""
"Egy vagy több csomag telepítése meghiúsult. Ez lehet a csomagok hibája, de a "
"túl kevés szabad lemezhely vagy más hibaforrások sem zárhatók ki."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:35
msgid ""
"Simply trying to install those packages (or a slightly different set of "
"packages) again may work around the problem, or at least move the "
"installation process along a little further. If you want, you can go back to "
"the package selection step, and try again."
msgstr ""
"E csomagok újbóli telepítése (vagy a csomagösszeállítás kis módosítása és "
"egy újabb telepítési kísérlet) megoldhatja a problémát, vagy legalábbis "
"továbblendítheti a telepítés folyamatát. Ha gondolja, lépjen vissza a "
"csomagválasztásra és tegyen újabb kísérletet."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:35
msgid ""
"If you decide not to try again, bear in mind that some packages on your "
"system will be in a broken state until you manually resolve the problem."
msgstr ""
"Fontos: Ha nem próbálkozik megint, akkor a rendszerén levő egyes csomagok "
"hibás állapotban maradnak, amíg csak a problémát később saját kezűleg el nem "
"hárítja."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:50
msgid "Thank you for choosing Debian!"
msgstr "Köszönjük, hogy a Debiant választotta!"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:50
msgid ""
"Setup of your Debian system is complete. You may now login at the login: "
"prompt."
msgstr ""
"Debian-rendszerének telepítése végetért. Ezután a login: feliratnál "
"bejelentkezhet."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:50
msgid ""
"If you want to revisit this setup process at a later date, just run the base-"
"config program."
msgstr ""
"Ha a későbbiekben megint végigmenne a telepítés folyamatán, csak futtassa a "
"base-config programot."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:59
msgid "System hostname:"
msgstr "Gépnév:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:59
msgid "Please enter your system hostname."
msgstr "Adja meg a gép nevét."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:59
msgid ""
"The hostname is a name that identifies your system to the network. If you "
"don't know what your hostname should be, consult your network administrator. "
"If you are setting up your own home network, you can make something up here."
msgstr ""
"A hálózaton gépét a gépnév azonosítja. Ha nem tudja, milyen nevet adjon, "
"beszéljen az illetékes hálózati adminisztrátorral. Ha otthoni hálózatot "
"telepít, akkor tetszőlegesen elnevezheti gépét."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:69
msgid "Invalid hostname \"${HOSTNAME}\""
msgstr "Érvénytelen gépnév (${HOSTNAME})"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:69
msgid ""
"A valid hostname may contain period-separated parts containing only "
"alphanumeric characters and the minus sign, be between 2 and 63 characters "
"long, and each part cannot begin or end with a minus sign."
msgstr ""
"Egy érvényes gépnév több, pontokkal elválasztott szakaszból áll, melyek "
"mindegyike csak alfanumerikus karakterekből és a mínuszjelből áll, mindegyik "
"szakasz legalább 2, legfeljebb 63 karakter hosszú, és mínuszjel se a szakasz "
"elején, se a végén nincs."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:77
msgid "Do you want to start the graphical display manager?"
msgstr "Elindítja a grafikus beléptetőt?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:77
msgid ""
"The graphical display manager makes it possible to log in using a graphical "
"environment."
msgstr ""
"A grafikus beléptetővel rendszerébe egy grafikus felületen át léphet be."

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:83
msgid "Display introductory message"
msgstr "Bevezető üzenet megjelenítése"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:87
msgid "Configure the keyboard"
msgstr "Billentyűzet konfigurálása"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:91
msgid "Configure timezone"
msgstr "Időzóna konfigurálása"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:95
msgid "Set up users and passwords"
msgstr "Felhasználók és jelszavaik felvétele"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:99
msgid "Set the hostname"
msgstr "Gépnév beállítása"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:103
msgid "Configure and enable ppp"
msgstr "PPP konfigurálása és üzembe helyezése"

#. Type: text
#. Description
#. This MUST NOT contain a comma. The same goes for other descriptions
#. in base-config/menu/*. These form a debconf choices list.
#: ../templates:109
msgid "Configure apt"
msgstr "Az apt csomagkezelő konfigurálása"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:113
msgid "Select and install packages"
msgstr "Csomagok kiválasztása és telepítése"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:117
msgid "Configure the Mail Transfer Agent"
msgstr "Levéltovábbító szolgáltatás konfigurálása"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:121
msgid "Finish configuring the base system"
msgstr "Alaprendszer konfigurálásának befejezése"

#. Type: text
#. Description
#: ../templates:125
msgid "Execute a shell"
msgstr "Parancsértelmező futtatása"

#. Type: title
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:3
msgid "Time zone configuration"
msgstr "Időzóna konfigurálása"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:8
msgid "Is the hardware clock set to GMT?"
msgstr "A hardveróra GMT szerint jár?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:8
msgid ""
"Unix system clocks are generally set to GMT (\"Greenwich Mean Time\", also "
"known as \"Universal Coordinated Time\", or UTC). The operating system knows "
"your time zone and converts system time into the local time. You can specify "
"whether the hardware clock is set to either GMT (recommended for a Linux-"
"only system) or local time (which may be more convenient for a system that "
"also runs other operating systems or an off-the-shelf PC)."
msgstr ""
"A Unix-rendszerek órái általában greenwichi középidő (\"Greenwich Mean Time"
"\" = GMT, másnéven \"Universal Coordinated Time\" = UTC) szerint járnak. A "
"helyi időzóna szerinti időszámításra való átváltást az operációs rendszer "
"szokta végezni. Megadhatja, hogy a gép hardverének órája GMT szerint járjon "
"(ha gépén kizárólag Linux-kernel alapú rendszert futtat, ez a kényelmesebb), "
"vagy a helyi időzóna szerint (ha időnként más operációs rendszereket is "
"futtat, akkor ez tanácsos)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:8
msgid "The hardware clock says the time is now ${hwtime}."
msgstr "A hardveróra szerinti idő: ${hwtime}"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:21
msgid "Do you want to change your current time zone?"
msgstr "Időzónát vált?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:21
msgid "Your current time zone is set to ${timezone}."
msgstr "Jelenlegi időzónája: ${timezone}."

#. Type: select
#. Choices
#: ../../tzsetup.templates:27
msgid ""
"Eastern, Central, Mountain, Pacific, Alaska, Hawaii, Aleutian, Arizona, East-"
"Indiana, Indiana-Starke, Michigan, Samoa, other"
msgstr ""
"Keleti, Közép, Hegyi, Csendes-óceáni, Alaszkai, Hawaii, Aleuti, Arizonai, "
"Kelet-indianai, Indianai (Starke megyei), Michigani, Szamoai, egyéb"

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:28
msgid "The following are common time zones in the United States of America."
msgstr "Az Egyesült Államokban szokásos időzónák láthatók."

#. Type: select
#. Choices
#: ../../tzsetup.templates:37
msgid ""
"Newfoundland, Atlantic, Eastern, Central, East-Saskatchewan, Saskatchewan, "
"Mountain, Pacific, Yukon, other"
msgstr ""
"Újfundlandi, Atlanti-óceáni, Keleti, Közép, Kelet-saskatchewani, "
"Saskatchewani, Hegyi, Csendes-óceáni, Yukoni, egyéb"

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:38
msgid "The following are common time zones in Canada."
msgstr "A Kanadában szokásos időzónák láthatók."

#. Type: select
#. Choices
#: ../../tzsetup.templates:47
msgid "East, West, Acre, DeNoronha, other"
msgstr "Keleti, Nyugati, Acre, DeNoronha, egyéb"

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:48
msgid "The following are common time zones in Brazil."
msgstr "A Brazíliában szokásos időzónák láthatók."

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:48
msgid ""
"If you are in a different time zone, choose \"other\" to select from all "
"available time zones."
msgstr ""
"Ha más időzónában van, válassza az \"egyéb\" lehetőséget, így az összes "
"ismert időzónát felsoroló listából választhat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:57
msgid "Are you in the ${zone} time zone?"
msgstr "${zone} a megfelelő időzóna?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:57
msgid "Based on your country, your time zone is probably ${zone}."
msgstr ""
"A kiválasztott ország alapján a megfelelő időzóna valószínűleg: ${timezone}."

#. Type: select
#. Choices
#: ../../tzsetup.templates:62
msgid "${choices}, other"
msgstr "${choices}, egyéb"

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:63
msgid "Select your time zone:"
msgstr "Válasszon időzónát:"

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:63
msgid ""
"Based on your country, you are probably in one of these time zones. If you "
"are not, choose \"other\" to select from all available time zones."
msgstr ""
"A kiválasztott ország alapján valószínűleg a felsorolt időzónák egyike a "
"helyes. Ha nincs megfelelő, válassza az \"egyéb\" lehetőséget, így az összes "
"ismert időzónát felsoroló listából választhat."

#. Type: select
#. Choices
#: ../../tzsetup.templates:69
msgid ""
"Africa, America, US, Canada, Asia, Atlantic Ocean, Australia, Europe, Indian "
"Ocean, Pacific Ocean, System V style time zones, None of the above"
msgstr ""
"Afrika, Amerika, US, Kanada, Ázsia, Atlanti-óceán, Ausztrália, Európa, "
"Indiai-óceán, Csendes-óceán, System V-szerű időzónák, Az előzőek egyike sem"

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:70
msgid "Area for your time zone:"
msgstr "Időzónájának hozzávetőleges körzete:"

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:70
msgid "Pick the geographic area in which the time zone you desire is located."
msgstr "Válassza ki a kívánt időzónájának földrajzi területét."

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:76
msgid "Select a city or time zone:"
msgstr "Válasszon várost vagy általános időzónát:"

#. Type: select
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:76
msgid ""
"Cities represent the time zone in which they are located, so you may choose "
"any city in the desired time zone."
msgstr ""
"A városok a bennük érvényes időzónát testesítik meg, egy kívánt időzónát "
"tehát bármelyik megfelelő város kiválasztásával elérhet."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:82
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Megfelelőek a beállítások?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:82
msgid "Here is your selected time zone information."
msgstr "Kiválasztott időzóna adatai:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:82
msgid ""
" Local time is now:     ${tzdate}\n"
" Universal Time is now:   ${utdate}\n"
" Time zone is set to:    ${timezone}"
msgstr ""
" Helyi idő most:       ${tzdate}\n"
" Greenwichi középidő most:  ${utdate}\n"
" Beállított időzóna:     ${timezone}"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../tzsetup.templates:82
msgid "If something looks wrong, you can go through the setup process again."
msgstr "Ha valami kivetnivalót talál, megint menjen végig a beállításokon."

#. Type: title
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:3
msgid "Apt configuration"
msgstr "Az apt konfigurálása"

#. Type: select
#. Choices
#: ../../apt-setup.templates:7
msgid "stable, unstable, testing"
msgstr "stabil, instabil, tesztelés alatti"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:9
msgid "Debian distribution to use:"
msgstr "Válassza ki a használni kívánt Debian-terjesztést:"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:9
msgid ""
"Debian comes in several flavors. Stable is well-tested and rarely changes. "
"Unstable is untested and frequently changing. Testing is a middle ground, "
"that receives many of the new versions from unstable if they are not too "
"buggy."
msgstr ""
"A Debian többféle változatban létezik. A stabil igen alapos tesztelésen "
"esett át és ritkán változik. Az instabil kevés tesztelést kapott és gyakran "
"változik. A tesztelés alatti változat a kettő közti középút, és az instabil "
"sok, hibamentesebbnek ítélt darabját gyűjti."

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:9
msgid "Please choose which version of Debian you wish to install."
msgstr "Válassza ki a telepíteni kívánt Debian-változatot."

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:19
msgid "HTTP proxy information (blank for none):"
msgstr "HTTP-proxy információ (hagyja üresen, ha nem szükséges):"

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:19
msgid ""
"If you need to use a HTTP proxy to access the outside world, please enter "
"the proxy information here. Otherwise, leave this blank."
msgstr ""
"Ha a külvilágot egy HTTP-proxy révén éri el, itt adja meg a proxy adatait. "
"Máskülönben hagyja üresen."

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:19
msgid ""
"The proxy information should be the standard form of \"http://[[user][:pass]";
"@]host[:port]\""
msgstr ""
"A proxy adatai általában \"http://[[felhasználónév][:jelszó]@]gépnév[:";
"portszám]/\" alakban szerepelnek."

#. Type: select
#. Choices
#: ../../apt-setup.templates:28
msgid "cdrom, http, ftp, filesystem, edit sources list by hand"
msgstr "cdrom, http, ftp, fájlrendszer, források szerkesztése kézzel"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:30
msgid "Archive access method for apt:"
msgstr "Apt archívumelérési mód:"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:30
msgid ""
"Please choose the method apt (the Debian package management tool) should use "
"to access the Debian archive."
msgstr ""
"Válassza ki, hogy az apt (a Debian csomagkezelő eszköze) milyen módon érje "
"el a Debian-archívumot:"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:30
msgid ""
"For example if you have a Debian cd, select \"cdrom\", while if you plan to "
"install via a Debian mirror, choose \"ftp\" or \"http\"."
msgstr ""
"Ha például egy Debian cd-ről telepítene, akkor válassza a \"cdrom\"-ot, míg "
"ha a telepítést a Debian valamelyik internetes tükréről végezné, akkor "
"válassza az \"ftp\"-t vagy a \"http\"-t."

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:30
msgid "${note}"
msgstr "${note}"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:44
msgid "Mirror country:"
msgstr "Tükör országa:"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:44
msgid ""
"Select the country the mirror should be in. You should use a mirror in your "
"country or region if you do not know which mirror has the best Internet "
"connection to you."
msgstr ""
"Válassza ki, hogy melyik országbeli Debian-tükörről telepítene. Ha nem "
"tudja, melyik tükörrel tud gyors kapcsolatot kiépíteni, válassza a saját "
"országabeli tükröt."

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:53
msgid "Choose the Debian mirror to use:"
msgstr "Válassza ki a használni kívánt Debian-tükröt:"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:53
msgid ""
"Select the Debian mirror apt should use. You should select a mirror that is "
"close to you on the net."
msgstr ""
"Válassza ki az apt által használandó tükröt. Célszerű egy, a hálózaton közel "
"esőt választani."

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:59
msgid "Mirror hostname:"
msgstr "Tükör gépneve:"

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:59
msgid "Enter the hostname of the mirror from which Debian will be downloaded."
msgstr "Adja meg a Debian letöltéséhez használni kívánt tükör gépnevét."

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:65
msgid "Mirror directory:"
msgstr "Tükörkönyvtár:"

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:65
msgid "Enter the directory in which the Debian mirror is located."
msgstr "Írja be a a tükör Debian-archívumot tartalmazó könyvtárát."

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:70
msgid "The directory you entered does not exist."
msgstr "A megadott könyvtár nem létezik."

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:75
msgid "Mirror not found"
msgstr "Nincs ilyen tükör"

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:75
msgid ""
"The directory you entered does not contain a subdirectory named \"dists\", "
"so it doesn't seem to be a Debian mirror."
msgstr ""
"A megadott könyvtárban nincs \"dists\" nevű alkönyvtár, az tehát nem Debian-"
"tükör."

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:81
msgid "CD-ROM device file:"
msgstr "CD-ROM eszközfájl:"

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:81
msgid ""
"This program was unable to auto-detect a CD-ROM drive, or there is no usable "
"CD in the drive."
msgstr ""
"A programnak nem sikerült automatikusan egy CD-ROM meghajtót találnia, vagy "
"a meghajtóban nincs használható CD."

#. Type: string
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:81
msgid ""
"Enter the device file to use to access your CD-ROM, and place a Debian CD in "
"the drive."
msgstr ""
"Írja be a CD-meghajtót elérő eszközfájlt, és helyezzen egy Debian CD-t a "
"meghajtóba."

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:90
msgid "Non-Debian CD-ROM detected"
msgstr "Nem-Debian CD-ROM"

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:90
msgid "The CD-ROM drive contains a non-Debian CD."
msgstr "A CD-ROM meghajtóban jelenleg egy nem-Debian CD található."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:96
msgid "Scan another CD?"
msgstr "További CD-k beolvasása?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:96
msgid ""
"If you have another Debian CD (for example, the second in a two CD set), you "
"should insert and scan it now."
msgstr ""
"Ha vannak további Debian CD-i (például egy két CD-s készlet második lemeze), "
"akkor egymás után helyezze be és olvastassa be azokat is."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:103
msgid "Use non-free software?"
msgstr "Nemszabad szoftvereket is használ?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:103
msgid ""
"Some non-free software has been made to work with Debian. Though this "
"software is not at all a part of Debian, standard Debian tools can be used "
"to install it. This software has varying licenses which may prevent you from "
"using, modifying, or sharing it."
msgstr ""
"Egyes nemszabad szoftvereket felkészítettek a Debian alatti működésre. "
"Habár ezek a programok egyáltalán NEM részei a Debiannak, telepítésük a "
"szokásos Debian-segédprogramokkal megoldható. E programok különféle licencei "
"egyes esetekben megtilthatják (egyebek közt) a használatot, a módosítást "
"vagy a terjesztést."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:103
msgid "Please choose whether you want to have it available anyway."
msgstr "Kívánja, hogy ezek egyáltalán elérhetőek legyenek?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:114
msgid "Use contrib software?"
msgstr "Járulékos szoftvereket is használ?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:114
msgid ""
"Some additional software has been made to work with Debian. Though this "
"software is free, it depends on non-free software for its operation. This "
"software is not a part of Debian, but standard Debian tools can be used to "
"install it."
msgstr ""
"Egyes további programokat is felkészítettek a Debian alatti működésre. Ezek "
"működéséhez szükségesek nemszabad szoftverek is, bár maguk ugyan szabad "
"szoftverek. Ezek a programok SEM részei a Debiannak, de telepítésük a "
"szokásos Debian-segédprogramokkal megoldható."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:114
msgid ""
"Please choose whether you want this software to be made available to you."
msgstr "Kívánja, hogy ezek egyáltalán elérhetőek legyenek?"

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:124
msgid "Failed to access the Debian archive"
msgstr "Nem sikerült elérni a Debian-archívumot"

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:124
msgid ""
"While trying to access the debian archive using the information you "
"provided, the Debian package management tool, apt, returned the following "
"error. The questions will be asked again."
msgstr ""
"A megadott információk alapján nem sikerült elérni a Debian-archívumot, "
"ezért a Debian csomagkezelő eszköze (az apt) a következő hibaüzenetet adta. "
"Most lehetősége nyílik mégegyszer végigmenni a kérdéseken, próbálja meg "
"javítani a hibát."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:133
msgid "Add another apt source?"
msgstr "További apt-források megadása?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:133
msgid ""
"${MESSAGE}. However, you may want to add another source to apt, so it can "
"download packages from more than one location."
msgstr ""
"${MESSAGE}. Megadhat azonban további apt-forrásokat is, így több helyről is "
"le fog tudni tölteni csomagokat."

#. Type: select
#. Choices
#: ../../apt-setup.templates:139
msgid "edit, revert to backup"
msgstr "szerkesztés, mentéshez való visszatérés"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:140
msgid "What do you want to do?"
msgstr "Mit választ?"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:140
msgid ""
"The entries you added in sources.list (the file defining package sources for "
"apt) seem to be incorrect. Here is the error message from apt:"
msgstr ""
"Az apt csomagforrásokat felsoroló fájljához (a sources.list-hez) hozzátett "
"bejegyzései hibásnak tűnnek. Az apt hibaüzenete:"

#. Type: select
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:140
msgid ""
"A backup of the sources.list was made before you edited it. You may either "
"revert to that backup or edit the existing file and fix it."
msgstr ""
"Van egy mentés a sources.list fájl a módosítások előtti állapotáról. "
"Visszatérhet ehhez vagy a jelen állapot további szerkesztésével javíthatja "
"azt."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:152
msgid "Use security updates from security.debian.org?"
msgstr "Érdeklik a security.debian.org biztonsági frissítései?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:152
msgid ""
"Debian provides timely security updates via the website security.debian.org. "
"These updates may be tracked each time you upgrade your system. If you have "
"a connection to the Internet, this is generally a good idea."
msgstr ""
"A Debian az ismertté vált biztonsági hibákat mielőbb javítja a http://";
"security.debian.org/ webhelyen megjelenő csomagokkal. Rendszerének minden "
"frissítésekor ezeket is figyelemmel követheti. Ha gépe bármilyen módon "
"csatlakozik az internetre, akkor ez melegen ajánlott."

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:160
msgid "Cannot access security updates"
msgstr "A biztonsági frissítések nem érhetőek el"

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:160
msgid ""
"The security updates on security.debian.org couldn't be accessed, so those "
"updates will not be made available to you at this time. You may want to "
"investigate this later."
msgstr ""
"Nem sikerült a security.debian.org géphez csatlakozni, ezért ezek a "
"frissítések jelenleg nem elérhetőek. Később mindenképpen érdemes ezt "
"rendbetennie."

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:160
msgid ""
"Commented out entries for security.debian.org have been added to the bottom "
"of the /etc/apt/sources.list file."
msgstr ""
"Ennek megkönnyítésére az /etc/apt/sources.list fájl végére a security.debian."
"org-ra mutató, megjegyzésbe tett sorok kerültek."

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:160
msgid "The error message returned by apt:"
msgstr "Az apt hibaüzenete:"

#. Type: note
#. Description
#: ../../apt-setup.templates:160
msgid "${apt_error}"
msgstr "${apt_error}"

#~ msgid "Software selection method:"
#~ msgstr "Szoftverkiválasztás módja:"

#~ msgid ""
#~ "You can choose more software to be installed to customize the computer "
#~ "for your particular needs. The following methods are available to select "
#~ "software to install."
#~ msgstr ""
#~ "A számítógépet további szoftverek telepítésével is igényei szerint "
#~ "alakíthatja. E szoftverek közt a következő módokon válogathat."

#~ msgid "Install selected packages"
#~ msgstr "Kiválasztott csomagok telepítése"

#~ msgid ""
#~ "The following are common time zones in Brazil. If you are in a different "
#~ "time zone, choose \"other\" to select from all available time zones."
#~ msgstr ""
#~ "A Brazíliában szokásos időzónák láthatók. Ha más időzónában van, válassza "
#~ "az \"egyéb\" lehetőséget, így az összes ismert időzónát felsoroló "
#~ "listából választhat."

#~ msgid "Use non-US software?"
#~ msgstr ""
#~ "Az Egyesült Államokból nem exportálható (non-US) szoftvereket is használ?"

#~ msgid ""
#~ "Some software in Debian must be downloaded from sites outside the United "
#~ "States. This includes some cryptographic software, and some software with "
#~ "patent problems in the US."
#~ msgstr ""
#~ "Egyes Debianbeli szoftverek csak az Egyesült Államokon kívüli gépekről "
#~ "érhetők el. Ide titkosítóalgoritmusokat tartalmazó programok, illetve az "
#~ "USA-ban szabadalmi gondokba ütköző szoftverek is ide tartoznak."

#~ msgid "Cannot access non-US software."
#~ msgstr "A non-US szoftvergyűjtemény nem érhető el."

#~ msgid ""
#~ "The Debian archive site that contains non-US software couldn't be "
#~ "accessed, so that software will not be made available to you. The "
#~ "following error message was returned by apt:"
#~ msgstr ""
#~ "Nem sikerült non-US szoftvereket tartalmazó Debian-archívumhoz "
#~ "hozzáférni, ezért ezek a szoftverek nem lesznek elérhetőek. Az apt "
#~ "hibaüzenete:"
# Hungarian translation of debian-installer.
# Copyright (C) 2003 THE debian-installer'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the debian-installer package.
# VERÓK István <vi@fsf.hu>, 2003.
# Translators, please read /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: base-config\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-06-24 11:08-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-04-02 09:40+0200\n"
"Last-Translator: VERÓK István <vi@fsf.hu>\n"
"Language-Team: Debian Hungarian Localization Team <debian-l10n-hungarian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"

#: ../lib/menu/shell:3
msgid "Type 'exit' to return to base-config."
msgstr "A base-config programba az 'exit' utasítás kiadásával léphet vissza."

#: ../apt-setup:74
msgid "enter information manually, "
msgstr "információk megadása kézzel, "

#: ../apt-setup:152
msgid "Scanning CD, this will take a minute."
msgstr "CD átvizsgálása, ez egy kis időt vesz igénybe."

#. Several notes for translators:
#. * The singular form is only there to make use of plural forms;
#. * If package count is 0, a separate error message should be displayed.
#. * This sentence is part of a longer paragraph, full stop is omitted here.
#. * "${PACKAGE_COUNT}" must not be translated.
#: ../apt-setup:223
#, sh-format
msgid ""
"The Debian package management tool, apt, is now configured, and can install "
"${PACKAGE_COUNT} package"
msgid_plural ""
"The Debian package management tool, apt, is now configured, and can install "
"${PACKAGE_COUNT} packages"
msgstr[0] ""
"A Debian csomagkezelő eszközének (az apt-nak) konfigurálása megtörtént, most "
"már telepítheti az összesen ${PACKAGE_COUNT} csomag bármelyikét"

#: ../apt-setup:271
msgid ""
"You probably used a CD to install the Debian base system, but it is not "
"currently in the drive. You should probably just insert it and select \"cdrom"
"\"."
msgstr ""
"Debian-rendszerét CD-ről telepíthette, de az most nincsen a meghajtóban. "
"Helyezze be és válassza a cdrom pontot."

#: ../apt-setup:484 ../apt-setup:554 ../apt-setup:632
msgid "Testing apt sources..."
msgstr "Apt-források vizsgálata folyamatban ..."

#: ../base-config:31
msgid "Configuring the base system..."
msgstr "Alaprendszer konfigurálása folyamatban..."

#. Update available file; tasksel and dselect need it later.
#. (but first, get the configuration from /etc/apt/apt.conf)
#. Translators DO NOT TRANSLATE "available", this is the file name!
#: ../lib/menu/apt-setup:23
msgid "Updating \"available\" file..."
msgstr "'available' fájl frissítése folyamatban..."

#~ msgid "dselect - old package selector (experts only)"
#~ msgstr "dselect - régi csomagkiválasztó felület (csak hozzáértőknek)"

#~ msgid "aptitude - pick tasks or drill down to individual packages"
#~ msgstr "aptitude - az osztályozott csomagokból akár egyenként is válogathat"

#~ msgid "tasksel - quickly choose from predefined collections of software"
#~ msgstr ""
#~ "tasksel - előre összeállított csomagcsoportokból lehet csak választani"

#~ msgid "nothing - you may manually run apt-get or any of the above later"
#~ msgstr "semmi - az apt-get parancs (vagy a fentiek) futtatása majd később"

#~ msgid "Testing apt sources ..."
#~ msgstr "Apt-források vizsgálata folyamatban ..."

#~ msgid "package"
#~ msgstr "csomag"

#~ msgid "packages"
#~ msgstr "csomag"

#~ msgid "enter information manually"
#~ msgstr "információk megadása kézzel"

#~ msgid "Debian System Configuration"
#~ msgstr "Debian-rendszer konfigurálása"

#~ msgid "Apt Configuration"
#~ msgstr "Apt konfigurálása"

#~ msgid "Time Zone Configuration"
#~ msgstr "Időzóna konfigurálása"

Reply to: