[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

install-doc administrivia.sgml Turkish translation.Hi, I anonymously checked out the documentation for install-doc.
I have translated administrivia.sgml as a startup translation.
I am submitting it to you to commit it.

See you soon with more and accurate tanslations.

preferably, I am waiting comments.


See you.

<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- $Id: administrivia.sgml,v 1.14 2002/06/09 16:46:20 toff Exp $ -->

<chapt id="administrivia">
 <heading>Yönetim</heading>
 
 <sect id="about">
  
  <heading>Bu Döküman Hakkında</heading>
  <p>
Bu döküman ``DebianDoc'' DTD'si kullanılarak SGML'de yazılmıştır.
Çıktı formatları <package>debiandoc-sgml</package> paketinden çıkan
programlar tarafından elde edilmiştir. 
</p>
  <p>

Bu dökümanının devamlılıgını arttırabilmek icin, girdiler ve işaretli
bölümler gibi birkaç SGML özellikleri kullanıyoruz. Bu programlama 
dillerindeki değişkenler ve şarta bağlılıklar özelliklerine benzer
bir rol oynamaktadır. Bu döküman için SGML kaynağı herbir değişik
mimari için bilgi içermektedir &mdash; işaretli bölümler yazının
kesin parçalarini mimariye özel şekilde belirtmek için kullanılmaktadır.
</p>
 </sect>

 <sect id="contributing">
  <heading>Bu Dokümana Katkıda Bulunmak</heading>
  <p>


Bu döküman ile ilgili herhangi bir probleminiz ya da öneriniz varsa onu
<package>install-doc</package> paketi için bir hata(bug) raporlamanız gerekmektedir.
<package>bug</package> ya da <package>reportbug</package> paketlerini inceleyiniz 
ya da <url id="&url-bts;" name="Debian Hata İzleme Sistemi">'nin hazır dökümantasyonunu
okuyunuz. Herseyden önce sizin problemizin önceden rapor edilip edilmediğini
<url id="&url-bts;install-doc" name="install-doc için açık hatalar">'u kontrol etseniz 
iyi olacaktir. Eğer önceden raporlandıysa, XXXX numara şeklinde önceden
raporlanmış hata için <email>XXXX@bugs.debian.org</email> addresine ek bilgi ya da 
öneri atabilirsiniz. 
</p>
  <p>

Yine de en iyisi, bu dökümanın SGML kaynağını elde etmek ve bunun için
yamalar üretmek. SGML kaynakları <package>boot-floppies</package> paketinde
bulunmaktadır; <url id="&url-dist-unstable;" name="kararsız"> dağıtımda
en son versiyonlarını bulmaya çalışınız. Aynı zamanda kaynağı <url id="&url-bf-cvsweb;" name="CVSweb">
linkinden tarayabilirsiniz; CVS aracılığıyla kaynakları almanız hakkındakı öğretimler için,
<url id="&url-bf-readme-cvs;" name="BENIOKU-CVS"> belgesine göz atınız.
  <p>

Lütfen bu dökümanın yazarıyla direk olarak bağlantiya geç<em>me</em>yiniz.
Bu kılavuz için tartışmaları içeren <package>boot-floppies</package> paketi
için tartışma listesi bulunmaktadir. Mail Listesi <email>&email-boot-floppies-list;</email>
dir. Bu mail listesine üye olmayla ilgili öğretimler <url id="&url-list-subscribe;" 
name="Debian Mail Listesi Üyeliği"> sayfasında bulunabilir; hazır şekilde
taranabilir bir kopya <url id="&url-list-archives;" name="Debian Mail Listesi Arşivleri">'nde 
bulunabilir.
</p>
 </sect>

 <sect id="contributors">
  <heading>Ana Katkılar</heading>
  <p>

Çok, çok sayıda Debian kullanıcıları ve geliştiricileri bu dökümana 
katkıda bulundular. Michael Schmitz'e (m68k desteği), Frank Neumann'e (
<url id="&url-m68k-old-amiga-install;" name="Amiga için Debian Kurulumu">'nın
orjinal yazari), Arto Astala'ya, Eric Delaunay'ya/Ben Collins'e(SPARC bilgisi), Tapio
Lehtonen'e ve Stéphane Bortzmeyer'a çok sayıda yazı ve hazırladiklari metinlerden
dolayı dıkkate değer not yapılmalı.
</p>
  <p>

Oldukça yardımcı metin ve bilgiler Jim Mintha'nın ağdan boot (URL mevcut değil),
<url id="&url-debian-faq;" name="Debian SSS">, <url id="&url-m68k-faq;" name="Linux/m68k
SSS">, <url id="&url-sparc-linux-faq;" name="SPARC için Linux SSS">, <url id="&url-alpha-faq;"
name="Linux/Alpha SSS">dır. Özgürce mevcut ve zengin içeriklerine sahip 
olan bu bilgilerin geliştiricileri takdir eldilmeli.
</p>
 </sect>

 <sect id="trademarks">
  <heading>Ticari Marka Bildirgesi</heading>
  <p>
Bütün ticari markalar kişisel sahiplerine aittir.
</p>
 </sect>
</chapt>

<!-- Bu yorum bölümünü dosyanin en sonunda tutunuz.
Local variables:
mode: sgml
sgml-omittag:t
sgml-shorttag:t
sgml-namecase-general:t
sgml-general-insert-case:lower
sgml-minimize-attributes:max
sgml-always-quote-attributes:t
sgml-indent-step:2
sgml-indent-data:nil
sgml-parent-document:("../install.sgml" "book" "chapt")
sgml-declaration:nil
sgml-exposed-tags:nil
sgml-local-catalogs:nil
sgml-local-ecat-files:nil
End:
-->

Reply to: