[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

My dearMy dear
how are you,
i hope that all is ok,  as is my pleasure to contact you after gotten your contact at (takime.de)  which really interest me in having communication with you if you will have the desire with me ,
 as i will be waiting to hear from you,
yours Stella.
 
Dashur
si jeni,
Unë shpresoj që të gjitha është ok, ashtu siç është kënaqësi për mua të lidhen me ju pas marrë tuaj kontaktoni në (takime.de), e cila me të vërtetë interes për ta patur komunikim me ju, nëse ju do të keni dëshirë me mua,
 si i do të jetë në pritje për të dëgjuar nga ju,
juaji Stella.


Reply to: