[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Pkg-xfce-devel] filmovix.org - gledanje filmova?ta je potrebno za gledanje filmova preko interneta

Da biste gledali film preko weba trebate imati dobar internet protok. Ve?
osnovni ADSL protok je dovoljan, kao i kablovski internet. Zatim, neophodan
vam je solidan, prose?an pc ili lap top sa HDMI priklju?kom ili nekim
drugim AV priklju?kom koji ima i va? televizor..Prvo uporedite koji priklju?ak ima va? TV a koje ra?unar, pa kada
nadjete zajedni?ki, onda ih pove?ite kablom.Kako funkcioni?e?

- Vrlo jednostavno. Odete na sajt sa filmovima, izaberete neki besplatni
film, instalirate tra?ene kodeke i sli?ne av programe ako vam trebaju za
gledanje filma, i pustite film. Na TV-u va? ekran prebacite na source ?
kanal na kome vam je HDMI ili neki drugi priklju?ak sa ra?unarom. I
gledate besplatni film po izboru.Ponekad je potrebno s vremena na vreme o?istiti ke? iz ra?unara ?
CTRL+SHIFT+DEL. Takodje, ako vam film usporava, poku?ajte da smanjite
rezoluciju filma na samom sajtu, jer je verovatno rezolucija velika i
internet nema dovoljnu brzinu da film normalno isprati. Imate dugme CC za
prevod kao na YT.

Pravo je vreme da krenete vi?e koristiti internet opcije umesto
dosada?njih klasi?nih.

Posetite nas:
http://pet.prevodim.com/interspire/link.php?M=187311&N=3&L=1&F=TTo stop receiving these
emails:http://pet.prevodim.com/interspire/unsubscribe.php?M=187311&C=59886a77c98b36c6a046c70aa3504e3a&L=1&N=3
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-xfce-devel/attachments/20150105/b9c0da73/attachment-0001.html>Reply to: