[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

X Strike Force XFree86 SVN commit: r1726 - in trunk/debian: . poAuthor: branden
Date: 2004-08-10 23:56:07 -0500 (Tue, 10 Aug 2004)
New Revision: 1726

Modified:
  trunk/debian/CHANGESETS
  trunk/debian/changelog
  trunk/debian/po/ca.po
Log:
Change Catalan debconf template translations to use the characters "LATIN
SMALL LETTER L" and "MIDDLE DOT" instead of "LATIN SMALL LETTER L WITH
MIDDLE DOT" so that the file can be successfully transcoded to ISO
8859-15, shutting up hateful noise from one of the programs called by
dh_installdebconf (thanks, Guillem Jover).


Modified: trunk/debian/CHANGESETS
===================================================================
--- trunk/debian/CHANGESETS	2004-08-11 01:28:34 UTC (rev 1725)
+++ trunk/debian/CHANGESETS	2004-08-11 04:56:07 UTC (rev 1726)
@@ -289,4 +289,11 @@
 patch #911.
   1725
 
+Change Catalan debconf template translations to use the characters "LATIN
+SMALL LETTER L" and "MIDDLE DOT" instead of "LATIN SMALL LETTER L WITH
+MIDDLE DOT" so that the file can be successfully transcoded to ISO
+8859-15, shutting up hateful noise from one of the programs called by
+dh_installdebconf (thanks, Guillem Jover).
+  1726
+
 vim:set ai et sts=4 sw=4 tw=80:

Modified: trunk/debian/changelog
===================================================================
--- trunk/debian/changelog	2004-08-11 01:28:34 UTC (rev 1725)
+++ trunk/debian/changelog	2004-08-11 04:56:07 UTC (rev 1726)
@@ -209,6 +209,12 @@
   REGION_EQUAL macro implementation to trident driver in patch #030. Resync
   patch #911.
 
+ * Change Catalan debconf template translations to use the characters "LATIN
+  SMALL LETTER L" and "MIDDLE DOT" instead of "LATIN SMALL LETTER L WITH
+  MIDDLE DOT" so that the file can be successfully transcoded to ISO
+  8859-15, shutting up hateful noise from one of the programs called by
+  dh_installdebconf (thanks, Guillem Jover).
+
  Changes by Fabio M. Di Nitto and Branden Robinson:
 
  * Support building only the parts of the source tree needed by
@@ -249,7 +255,7 @@
  * Add checks to NSERVERS and NDRIVERS to avoid an "unknown" card to be
   counted as a supported one if the user choose to autodetected.
 
- -- Branden Robinson <branden@debian.org> Tue, 10 Aug 2004 19:07:00 -0500
+ -- Branden Robinson <branden@debian.org> Tue, 10 Aug 2004 23:49:04 -0500
 
 xfree86 (4.3.0.dfsg.1-6) unstable; urgency=low
 

Modified: trunk/debian/po/ca.po
===================================================================
--- trunk/debian/po/ca.po	2004-08-11 01:28:34 UTC (rev 1725)
+++ trunk/debian/po/ca.po	2004-08-11 04:56:07 UTC (rev 1726)
@@ -26,7 +26,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfree86 4.3.0.dfsg.1-5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-x@lists.debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2004-07-29 02:25:12-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-08-10 23:47:18-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-06-09 20:08+0200\n"
 "Last-Translator: Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>\n"
 "Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
@@ -59,7 +59,7 @@
 "run by default."
 msgstr ""
 "Només un gestor de pantalla pot gestionar un servidor X determinat, però "
-"teniu instaŀlats diversos paquets de gestor de pantalla. Per favor, "
+"teniu instal·lats diversos paquets de gestor de pantalla. Per favor, "
 "escolliu quin gestor de pantalla s'executarà per defecte."
 
 #. Type: select
@@ -301,7 +301,7 @@
 "information in discover's hardware database, or it could be that your video "
 "hardware is simply not supported by any available X servers."
 msgstr ""
-"O bé no teniu cap maquinari de vídeo instaŀlat en aquesta màquina (teniu "
+"O bé no teniu cap maquinari de vídeo instal·lat en aquesta màquina (teniu "
 "només una consola sèrie?), o bé el programa «discover» no ha pogut "
 "determinar quin servidor X és l'apropiat per al vostre maquinari de vídeo. "
 "Açò pot ser degut a una informació incompleta en la base de dades de "
@@ -430,7 +430,7 @@
 "Els mòduls «GLCore» i «glx» habiliten la representació d'OpenGL via "
 "programari. El mòdul «dri» habilita en el servidor X el suport de la "
 "Infraestructura de Representació Directa (DRI). Tingueu en compte que el "
-"nucli, la targeta de vídeo i la versió instaŀlada de les biblioteques Mesa "
+"nucli, la targeta de vídeo i la versió instal·lada de les biblioteques Mesa "
 "també han de suportar DRI per tal que funcionen les operacions 3D "
 "accelerades per a maquinari amb DRI. En cas contrari el servidor recorrerà "
 "a la representació via programari."
@@ -798,8 +798,8 @@
 "been unpacked, see the /etc/X11/xkb/rules directory for available rule sets."
 msgstr ""
 "Les usuàries i usuaris avançats poden usar qualsevol joc definit de regles "
-"d'XKB. Si heu instaŀlat el paquet «xlibs», vegeu el directori «/etc/X11/xkb/"
-"rules» per a trobar els jocs disponibles de regles."
+"d'XKB. Si heu instal·lat el paquet «xlibs», vegeu el directori «/etc/X11/"
+"xkb/rules» per a trobar els jocs disponibles de regles."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -917,7 +917,7 @@
 "for available rule sets."
 msgstr ""
 "Les usuàries i usuaris avançats poden usar qualsevol model definit pel joc "
-"de regles d'XKB escollit. Si heu instaŀlat el paquet «xlibs», vegeu el "
+"de regles d'XKB escollit. Si heu instal·lat el paquet «xlibs», vegeu el "
 "directori «/etc/X11/xkb/rules» per a trobar els jocs disponibles de regles."
 
 #. Type: string
@@ -956,8 +956,8 @@
 "available layouts."
 msgstr ""
 "Les usuàries i usuaris avançats poden usar qualsevol disposició suportada "
-"pel joc de regles d'XKB escollit. Si heu instaŀlat el paquet «xlibs», vegeu "
-"el directori «/etc/X11/xkb/rules» per a trobar els jocs disponibles de "
+"pel joc de regles d'XKB escollit. Si heu instal·lat el paquet «xlibs», "
+"vegeu el directori «/etc/X11/xkb/rules» per a trobar els jocs disponibles de "
 "regles, i el directori «/etc/X11/xkb/symbols» per a trobar les disposicions "
 "escollibles."
 
@@ -1014,7 +1014,7 @@
 "for the file corresponding to your selected layout for available variants."
 msgstr ""
 "Les usuàries i usuaris avançats poden usar qualsevol variant suportada per "
-"la disposició d'XKB escollida. Si heu instaŀlat el paquet «xlibs», cerqueu "
+"la disposició d'XKB escollida. Si heu instal·lat el paquet «xlibs», cerqueu "
 "en el directori «/etc/X11/xkb/symbols» el fitxer corresponent a la "
 "disposició que heu escollit, per a trobar-hi les variants disponibles."
 
@@ -1101,7 +1101,7 @@
 msgstr ""
 "Les usuàries i usuaris avançats poden usar qualssevol disposicions "
 "suportades pel model, disposició i variant d'XKB escollits. Si heu "
-"instaŀlat el paquet «xlibs», vegeu els fitxers d'opcions disponibles en el "
+"instal·lat el paquet «xlibs», vegeu els fitxers d'opcions disponibles en el "
 "directori «/etc/X11/xkb/symbols», que defineixen traduccions només parcials "
 "de teclat. (Per exemple, «/etc/X11/xkb/symbols/ctrl».)"
 Reply to: