[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

X Strike Force XFree86 SVN commit: r1529 - in trunk/debian: . poAuthor: branden
Date: 2004-06-09 15:21:27 -0500 (Wed, 09 Jun 2004)
New Revision: 1529

Modified:
  trunk/debian/CHANGESETS
  trunk/debian/changelog
  trunk/debian/po/ca.po
Log:
Update Catalan debconf template translations (thanks, Ivan Vilata i
Balaguer). (Closes: #253484)


Modified: trunk/debian/CHANGESETS
===================================================================
--- trunk/debian/CHANGESETS	2004-06-08 20:52:45 UTC (rev 1528)
+++ trunk/debian/CHANGESETS	2004-06-09 20:21:27 UTC (rev 1529)
@@ -157,4 +157,8 @@
 a.k.a. Multi_key), courtesy of Andrew Suffield. (Closes: #251310)
   1525, 1526
 
+Update Catalan debconf template translations (thanks, Ivan Vilata i
+Balaguer). (Closes: #253484)
+  1529
+
 vim:set ai et sts=4 sw=4 tw=80:

Modified: trunk/debian/changelog
===================================================================
--- trunk/debian/changelog	2004-06-08 20:52:45 UTC (rev 1528)
+++ trunk/debian/changelog	2004-06-09 20:21:27 UTC (rev 1529)
@@ -145,8 +145,11 @@
  * Implement XkbOption "compose:caps" (make the Caps Lock key a compose key,
   a.k.a. Multi_key), courtesy of Andrew Suffield. (Closes: #251310)
 
- -- Branden Robinson <branden@debian.org> Tue, 8 Jun 2004 01:50:36 -0500
+ * Update Catalan debconf template translations (thanks, Ivan Vilata i
+  Balaguer). (Closes: #253484)
 
+ -- Branden Robinson <branden@debian.org> Wed, 9 Jun 2004 14:42:51 -0500
+
 xfree86 (4.3.0.dfsg.1-4) unstable; urgency=medium
 
  * The "thanks for the 'testing'" release.

Modified: trunk/debian/po/ca.po
===================================================================
--- trunk/debian/po/ca.po	2004-06-08 20:52:45 UTC (rev 1528)
+++ trunk/debian/po/ca.po	2004-06-09 20:21:27 UTC (rev 1529)
@@ -5,7 +5,7 @@
 #
 # Copyrights:
 # Branden Robinson, 2000--2004
-# Ivan Vilata i Balaguer <net.selidor@ivan>, 2002, 2003
+# Ivan Vilata i Balaguer <net.selidor@ivan>, 2002--2004
 #
 # This file is distributed under the same license as the xfree86 package.
 # Please see debian/copyright.
@@ -24,10 +24,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: xfree86 4.2.1-12.1\n"
+"Project-Id-Version: xfree86 4.3.0.dfsg.1-5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-x@lists.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2004-06-06 10:41-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2003-11-02 17:36+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-06-09 20:08+0200\n"
 "Last-Translator: Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>\n"
 "Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -59,7 +59,7 @@
 "run by default."
 msgstr ""
 "Només un gestor de pantalla pot gestionar un servidor X determinat, però "
-"teniu instal·lats diversos paquets de gestor de pantalla. Per favor, "
+"teniu instaŀlats diversos paquets de gestor de pantalla. Per favor, "
 "escolliu quin gestor de pantalla s'executarà per defecte."
 
 #. Type: select
@@ -72,9 +72,9 @@
 "check for a default display manager.)"
 msgstr ""
 "(Poden haver diversos gestors de pantalla corrent simultàniament si es "
-"configuren per gestionar diferents servidors; per aconseguir açò, configureu "
-"adequadament els gestors de pantalla, editeu cadascun dels seus guions "
-"d'inici en «/etc/init.d», i deshabiliteu la comprovació de gestor de "
+"configuren per a gestionar diferents servidors; per a aconseguir açò, "
+"configureu adequadament els gestors de pantalla, editeu cadascun dels seus "
+"guions d'inici en «/etc/init.d», i deshabiliteu la comprovació de gestor de "
 "pantalla per defecte.)"
 
 #. Type: string
@@ -115,7 +115,7 @@
 "distribution yet."
 msgstr ""
 "Esteu usant una versió experimental dels paquets d'XFree86 per Debian. Per "
-"favor, no useu el Sistema de Seguiment d'Errors de Debian per informar "
+"favor, no useu el Sistema de Seguiment d'Errors de Debian per a informar "
 "d'errors d'aquesta versió dels paquets, ja que encara no han estat "
 "incorporats a la distribució Debian."
 
@@ -129,8 +129,8 @@
 " http://lists.debian.org/debian-x/";
 msgstr ""
 "Si experimenteu problemes amb aquests paquets o si voleu enviar pedaços "
-"(patches), per favor envieu un missatge de correu a la llista d'X de Debian. "
-"Podeu llegir més sobre aquesta llista en la World Wide Web:\n"
+"(patches), per favor envieu un missatge de correu a la llista d'X de "
+"Debian. Podeu llegir més sobre aquesta llista en la World Wide Web:\n"
 " http://lists.debian.org/debian-x/";
 
 #. Type: note
@@ -184,12 +184,12 @@
 "to one of the virtual consoles."
 msgstr ""
 "Com que el servidor X corre amb privilegis de superusuari, podria no ser "
-"assenyat que qualsevol usuària o usuari l'iniciara, per motius de seguretat. "
-"D'altra banda, encara té menys seny usar programes client X de propòsit "
-"general com a root, cosa que ocorreria si només root puguera iniciar el "
-"servidor X. Un bon compromís és deixar iniciar el servidor X només a "
-"aquelles usuàries o usuaris que hagen entrat en el sistema per una de les "
-"consoles virtuals."
+"assenyat que qualsevol usuària o usuari l'iniciara, per motius de "
+"seguretat. D'altra banda, encara té menys seny usar programes client X de "
+"propòsit general com a root, cosa que ocorreria si només root puguera "
+"iniciar el servidor X. Un bon compromís és deixar iniciar el servidor X "
+"només a aquelles usuàries o usuaris que hagen entrat en el sistema per una "
+"de les consoles virtuals."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -228,9 +228,9 @@
 "after the \"O(1) scheduler\" was included); on such systems, the nice value "
 "of the X server should be set to 0."
 msgstr ""
-"Això no s'aplica a la versió 2.6 del nucli Linux (ni pels nuclis de la sèrie "
+"Això no s'aplica a la versió 2.6 del nucli Linux (ni als nuclis de la sèrie "
 "2.5, una volta s'inclogué el «planificador O(1)»); en aqueixos sistemes, cal "
-"establir el valor de «nice» pel servidor a 0."
+"establir el valor de «nice» per al servidor a 0."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -301,7 +301,7 @@
 "information in discover's hardware database, or it could be that your video "
 "hardware is simply not supported by any available X servers."
 msgstr ""
-"O bé no teniu cap maquinari de vídeo instal·lat en aquesta màquina (teniu "
+"O bé no teniu cap maquinari de vídeo instaŀlat en aquesta màquina (teniu "
 "només una consola sèrie?), o bé el programa «discover» no ha pogut "
 "determinar quin servidor X és l'apropiat per al vostre maquinari de vídeo. "
 "Açò pot ser degut a una informació incompleta en la base de dades de "
@@ -312,7 +312,8 @@
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:26
 msgid "Multiple potential default X servers for your hardware."
-msgstr "Hi ha diversos servidors X per defecte possibles pel vostre maquinari."
+msgstr ""
+"Hi ha diversos servidors X per defecte possibles per al vostre maquinari."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -325,7 +326,7 @@
 "card and monitor to which the computer displays when it first boots."
 msgstr ""
 "S'han detectat diverses targetes de vídeo, i calen diferents servidors X per "
-"suportar els diferents dispositius. Per tant, no és possible triar un "
+"a suportar els diferents dispositius. Per tant, no és possible triar un "
 "servidor X per defecte. Per favor, configureu el dispositiu que s'usarà com "
 "al «cap principal» de l'ordinador; aquest és generalment la targeta de vídeo "
 "i monitor als quals l'ordinador escriu quan es posa en marxa."
@@ -405,7 +406,6 @@
 #. Type: multiselect
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:66
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It is possible to customize (or completely omit) the list of modules that "
 "the X server loads by default. This option is for advanced users. In most "
@@ -414,7 +414,7 @@
 "Podeu personalitzar (o ometre completament) la llista de mòduls que el "
 "servidor X carregarà per defecte. Aquesta és una opció per a usuàries i "
 "usuaris avançats. En la majoria dels casos, cal que habiliteu tots aquests "
-"mòduls excepte «xtt»."
+"mòduls."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
@@ -430,15 +430,14 @@
 "Els mòduls «GLCore» i «glx» habiliten la representació d'OpenGL via "
 "programari. El mòdul «dri» habilita en el servidor X el suport de la "
 "Infraestructura de Representació Directa (DRI). Tingueu en compte que el "
-"nucli, la targeta de vídeo i la versió instal·lada de les biblioteques Mesa "
+"nucli, la targeta de vídeo i la versió instaŀlada de les biblioteques Mesa "
 "també han de suportar DRI per tal que funcionen les operacions 3D "
-"accelerades per maquinari amb DRI. En cas contrari el servidor recorrerà a "
-"la representació via programari."
+"accelerades per a maquinari amb DRI. En cas contrari el servidor recorrerà "
+"a la representació via programari."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:66
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The vbe and ddc modules enable support for VESA BIOS Extensions and Data "
 "Display Channel, respectively. These modules are used to query monitor "
@@ -448,9 +447,9 @@
 "int10 as well."
 msgstr ""
 "Els mòduls «vbe» i «dcc» habiliten el suport de les les extensions VESA del "
-"BIOS i el Data Display Channel, respectivament. Aquests mòduls s'usen per "
+"BIOS i el Data Display Channel, respectivament. Aquests mòduls s'usen per a "
 "consultar les capacitats del monitor via la targeta de vídeo. El mòdul "
-"«int10» és un emulador d'x86 en mode real que s'usa per iniciar via "
+"«int10» és un emulador d'x86 en mode real que s'usa per a iniciar via "
 "programari les targetes VGA secundàries. Tingueu en compte que el mòdul "
 "«vbe» depén del mòdul «int10», així que si voleu habilitar «vbe», habiliteu "
 "també «int10»."
@@ -487,6 +486,8 @@
 "The bitmap, freetype, speedo, type1, and xtt modules are all font "
 "rasterizers."
 msgstr ""
+"Els mòduls «bitmap», «freetype», «speedo», «type1» i «xtt» són tots "
+"representadors de fonts."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
@@ -495,31 +496,29 @@
 "For further information about these modules, please consult the XFree86 "
 "documentation."
 msgstr ""
-"Per obtenir més informació sobre aquests mòduls, per favor consulteu la "
+"Per a obtenir més informació sobre aquests mòduls, per favor consulteu la "
 "documentació d'XFree86."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:66
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If you unsure what to do, leave all of the modules enabled. Advanced users "
 "may wish to disable all modules -- in which case no Modules section will be "
 "written to the X server configuration file -- and add their own Modules "
 "section to the file manually."
 msgstr ""
-"Si no sabeu què fer, deixeu habilitats tots els mòduls excepte «xtt». "
-"Potser les usuàries i usuaris avançats desitgen inhabilitar tots els mòduls "
-"(en el qual cas no s'escriurà cap secció «Modules» en el fitxer de "
-"configuració del servidor X), i afegir manualment la seua pròpia secció "
-"«Modules» al fitxer."
+"Si no sabeu què fer, deixeu habilitats tots els mòduls. Potser les usuàries "
+"i usuaris avançats desitgen inhabilitar tots els mòduls (en el qual cas no "
+"s'escriurà cap secció «Modules» en el fitxer de configuració del servidor "
+"X), i afegir manualment la seua pròpia secció «Modules» al fitxer."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:106
 msgid "Multiple potential default XFree86 server drivers for your hardware."
 msgstr ""
-"Hi ha diversos controladors XFree86 per defecte possibles pel maquinari."
+"Hi ha diversos controladors XFree86 per defecte possibles per al maquinari."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -532,8 +531,8 @@
 "card and monitor to which the computer displays when it first boots."
 msgstr ""
 "S'han detectat diverses targetes de vídeo, i calen diferents controladors "
-"per suportar els diferents dispositius. Per tant, no és possible triar un "
-"controlador per defecte pel servidor XFree86. Per favor, configureu el "
+"per a suportar els diferents dispositius. Per tant, no és possible triar un "
+"controlador per defecte per al servidor XFree86. Per favor, configureu el "
 "dispositiu que s'usarà com al «cap principal» de l'ordinador; aquest és "
 "generalment la targeta de vídeo i monitor als quals l'ordinador escriu quan "
 "es posa en marxa."
@@ -547,14 +546,14 @@
 "head configuration."
 msgstr ""
 "Actualment, «debconf» només suporta configuracions amb un sol cap; "
-"tanmateix, podeu editar els fitxers de configuració del servidor X per que "
+"tanmateix, podeu editar els fitxers de configuració del servidor X per a que "
 "suporte una configuració amb múltiples caps."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:119
 msgid "Enter an identifier for your video card."
-msgstr "Entreu un identificador per la vostra targeta de vídeo."
+msgstr "Entreu un identificador per a la vostra targeta de vídeo."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -582,7 +581,7 @@
 "necessary to select a video card driver for the X server."
 msgstr ""
 "Per tal que la interfície gràfica d'usuari del sistema X Window funcione "
-"correctament, cal que escolliu un controlador de la targeta gràfica pel "
+"correctament, cal que escolliu un controlador de la targeta gràfica per al "
 "servidor X."
 
 #. Type: select
@@ -611,8 +610,8 @@
 "the kernel's framebuffer driver."
 msgstr ""
 "En comptes d'haver de comunicar-se directament amb el maquinari de vídeo, "
-"podeu configurar el servidor X per que realitze algunes operacions, com el "
-"canvi de mode de vídeo, fent servir el controlador de «framebuffer» del "
+"podeu configurar el servidor X per tal que realitze algunes operacions, com "
+"el canvi de mode de vídeo, fent servir el controlador de «framebuffer» del "
 "nucli."
 
 #. Type: boolean
@@ -637,21 +636,20 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:147
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Users of PowerPC machines, and users of any computer with multiple video "
 "devices, should specify the BusID of the video card in an accepted bus-"
 "specific format."
 msgstr ""
-"Cal que les usuàries o usuaris de màquines PowerPC, o ordinadors amb "
+"Cal que les usuàries o usuaris de màquines PowerPC, o d'ordinadors amb "
 "múltiples dispositius de vídeo, especifiquen l'identificador de bus de la "
-"targeta de vídeo, amb el format:"
+"targeta de vídeo en un format acceptat, específic del bus."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:147
 msgid "Examples:"
-msgstr ""
+msgstr "Exemples:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -661,6 +659,9 @@
 " PCI:0:16:0\n"
 " SBUS:/iommu@0,10000000/sbus@0,10001000/SUNW,tcx@2,800000"
 msgstr ""
+" ISA:1\n"
+" PCI:0:16:0\n"
+" SBUS:/iommu@0,10000000/sbus@0,10001000/SUNW,tcx@2,800000"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -682,6 +683,9 @@
 "supported, should specify simply \"1\" here. (This is not guaranteed to "
 "work.)"
 msgstr ""
+"Cal que les usuàries o usuaris de màquines SGI Indigo2 XL, o de màquines amb "
+"altres busos que encara no disposen d'un suport complet, especifiquen «1» "
+"ací. (Encara no es garanteix que açò funcione.)"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -691,9 +695,10 @@
 "your PCI or AGP video card. Keep in mind that lspci reports the bus, "
 "device, and function numbers in hexadecimal, not decimal."
 msgstr ""
-"Potser desitgeu usar l'ordre «lspci» per determinar la ubicació de la vostra "
-"targeta PCI o AGP en el bus. Tingueu en compte que «lspci» mostra els "
-"valors de bus, dispositiu i número de funció en hexadecimal, no en decimal."
+"Potser desitgeu usar l'ordre «lspci» per a determinar la ubicació de la "
+"vostra targeta PCI o AGP en el bus. Tingueu en compte que «lspci» mostra "
+"els valors de bus, dispositiu i número de funció en hexadecimal, no en "
+"decimal."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -708,13 +713,12 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:147
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Users of machines other than PowerPCs or SGI Indigo2 XLs with only one video "
 "card should leave this entry blank."
 msgstr ""
-"Si disposeu d'una màquina no-PowerPC amb una sola targeta de vídeo, deixeu "
-"aquest camp en blanc."
+"Cal que les usuàries o usuaris de màquines diferents de PowerPC o SGI "
+"Indigo2 XL amb una sola targeta de vídeo deixen aquest camp en blanc."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -726,7 +730,7 @@
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:178
 msgid "The BusID entered was not in a recognized format."
-msgstr ""
+msgstr "L'identificador de bus introduït no es troba en un format reconegut."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -794,8 +798,8 @@
 "been unpacked, see the /etc/X11/xkb/rules directory for available rule sets."
 msgstr ""
 "Les usuàries i usuaris avançats poden usar qualsevol joc definit de regles "
-"d'XKB. Si heu instal·lat el paquet «xlibs», vegeu el directori «/etc/X11/"
-"xkb/rules» per trobar els jocs disponibles de regles."
+"d'XKB. Si heu instaŀlat el paquet «xlibs», vegeu el directori «/etc/X11/xkb/"
+"rules» per a trobar els jocs disponibles de regles."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -854,6 +858,11 @@
 "symbols), you likely have a \"pc102\" or \"pc105\" model; if you choose "
 "\"pc101\" or \"pc104\" instead, your \"< >\" key might not work."
 msgstr ""
+"Els models «pc102» i «pc105» són versions dels teclats «pc101» i «pc104», "
+"respectivament, que es solen trobar a Europa. Si el vostre teclat té una "
+"tecla «< >» (una sola tecla gravada amb els símbols de menor i major), "
+"probablement tingueu un model «pc102» o «pc105»; si escolliu «pc101» o "
+"«pc104», la vostra tecla «< >» podria no funcionar."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -864,10 +873,10 @@
 "\"macintosh_old\" is for Macintosh keyboard users who are not using the new "
 "input layer."
 msgstr ""
-"El model «macintosh» és pels teclats dels Macintosh on el nucli i les "
+"El model «macintosh» és per als teclats dels Macintosh on el nucli i les "
 "utilitats de consola empren la nova capa d'entrada que usa codis de tecla de "
-"Linux; «macintosh_old» és pels sistemes Macintosh on no s'empra la nova capa "
-"d'entrada."
+"Linux; «macintosh_old» és per als sistemes Macintosh on no s'empra la nova "
+"capa d'entrada."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -883,7 +892,7 @@
 "respectively. These models can only be used if the \"sun\" XKB rule set is "
 "in use."
 msgstr ""
-"Els models «type4» i «type5» són pels teclats Sun de tipus 4 i 5, "
+"Els models «type4» i «type5» són per als teclats Sun de tipus 4 i 5, "
 "respectivament. Només es poden usar aquests models si està en ús la regla "
 "«sun» d'XKB."
 
@@ -908,8 +917,8 @@
 "for available rule sets."
 msgstr ""
 "Les usuàries i usuaris avançats poden usar qualsevol model definit pel joc "
-"de regles d'XKB escollit. Si heu instal·lat el paquet «xlibs», vegeu el "
-"directori «/etc/X11/xkb/rules» per trobar els jocs disponibles de regles."
+"de regles d'XKB escollit. Si heu instaŀlat el paquet «xlibs», vegeu el "
+"directori «/etc/X11/xkb/rules» per a trobar els jocs disponibles de regles."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -947,9 +956,9 @@
 "available layouts."
 msgstr ""
 "Les usuàries i usuaris avançats poden usar qualsevol disposició suportada "
-"pel joc de regles d'XKB escollit. Si heu instal·lat el paquet «xlibs», "
-"vegeu el directori «/etc/X11/xkb/rules» per trobar els jocs disponibles de "
-"regles, i el directori «/etc/X11/xkb/symbols» per trobar les disposicions "
+"pel joc de regles d'XKB escollit. Si heu instaŀlat el paquet «xlibs», vegeu "
+"el directori «/etc/X11/xkb/rules» per a trobar els jocs disponibles de "
+"regles, i el directori «/etc/X11/xkb/symbols» per a trobar les disposicions "
 "escollibles."
 
 #. Type: string
@@ -961,9 +970,9 @@
 "code. E.g., France uses \"fr\", and Germany uses \"de\"."
 msgstr ""
 "Les usuàries i usuaris d'Europa de teclats en espanyol han d'entrar «es». "
-"Pels teclats localitzats per altres països, generalment cal entrar el codi "
-"ISO 3166 corresponent al país. Per exemple, «fr» per França i «de» per "
-"Alemanya."
+"Per als teclats localitzats per a altres països, generalment cal entrar el "
+"codi ISO 3166 corresponent al país. Per exemple, «fr» per a França i «de» "
+"per a Alemanya."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -1005,9 +1014,9 @@
 "for the file corresponding to your selected layout for available variants."
 msgstr ""
 "Les usuàries i usuaris avançats poden usar qualsevol variant suportada per "
-"la disposició d'XKB escollida. Si heu instal·lat el paquet «xlibs», cerqueu "
+"la disposició d'XKB escollida. Si heu instaŀlat el paquet «xlibs», cerqueu "
 "en el directori «/etc/X11/xkb/symbols» el fitxer corresponent a la "
-"disposició que heu escollit, per trobar-hi les variants disponibles."
+"disposició que heu escollit, per a trobar-hi les variants disponibles."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -1092,7 +1101,7 @@
 msgstr ""
 "Les usuàries i usuaris avançats poden usar qualssevol disposicions "
 "suportades pel model, disposició i variant d'XKB escollits. Si heu "
-"instal·lat el paquet «xlibs», vegeu els fitxers d'opcions disponibles en el "
+"instaŀlat el paquet «xlibs», vegeu els fitxers d'opcions disponibles en el "
 "directori «/etc/X11/xkb/symbols», que defineixen traduccions només parcials "
 "de teclat. (Per exemple, «/etc/X11/xkb/symbols/ctrl».)"
 
@@ -1263,8 +1272,8 @@
 msgstr ""
 "Tingueu en compte que aquesta eina de configuració encara no suporta aquells "
 "botons més enllà del cinqué (comptant la roda de desplaçament com a dos "
-"botons, un per «amunt» i un altre per «avall», i un tercer si es pot prémer "
-"la roda)."
+"botons, un per a «amunt» i un altre per a «avall», i un tercer si es pot "
+"prémer la roda)."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -1361,9 +1370,9 @@
 "option is disabled for LCD panel users, since such displays are configured "
 "for a particular resolution.)"
 msgstr ""
-"Amb l'opció «simple» només cal que sapieu el tamany físic del monitor; amb "
+"Amb l'opció «simple» només cal que sapieu la mida física del monitor; amb "
 "açò s'establiran certs valors de configuració apropiats per a un monitor CRT "
-"típic del tamany corresponent, però aquests valors poden no ser òptims per "
+"típic de la mida corresponent, però aquests valors poden no ser òptims per a "
 "monitors CRT d'alta qualitat. (Aquesta opció es troba inhabilitada si "
 "disposeu d'un monitor LCD, ja que aquests es configuren per a una resolució "
 "determinada.)"
@@ -1404,14 +1413,14 @@
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:436
 msgid "Please choose your approximate monitor size."
-msgstr "Per favor, escolliu el tamany aproximat del vostre monitor."
+msgstr "Per favor, escolliu la mida aproximada del vostre monitor."
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:436
 msgid "High-quality CRT's may be able to use the next highest size category."
 msgstr ""
-"Podeu escollir la categoria del tamany següent al del vostre monitor, si "
+"Podeu escollir la categoria de la mida següent a la del vostre monitor, si "
 "aquest és d'alta qualitat."
 
 #. Type: select
@@ -1444,7 +1453,7 @@
 #. Description
 #: ../xserver-xfree86.templates:453
 msgid "Enter an identifier for your monitor."
-msgstr " Entreu un identificador pel vostre monitor."
+msgstr " Entreu un identificador per al vostre monitor."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -1474,8 +1483,8 @@
 "Values lower than 30 or higher than 130 are extremely rare."
 msgstr ""
 "Per favor, entreu o bé una llista de valors discrets separats per comes (per "
-"monitors de freqüències fixes), o bé un parell de valors separats per un "
-"guió (per tots els monitors CRT moderns). Hauríeu de poder trobar aquesta "
+"a monitors de freqüències fixes), o bé un parell de valors separats per un "
+"guió (per a tots els monitors CRT moderns). Hauríeu de poder trobar aquesta "
 "informació en el manual del vostre monitor. Els valors per sota de 30 o per "
 "sobre de 130 són extremadament rars."
 
@@ -1495,8 +1504,8 @@
 "Values lower than 50 or higher than 160 are extremely rare."
 msgstr ""
 "Per favor, entreu o bé una llista de valors discrets separats per comes (per "
-"monitors de freqüències fixes), o bé un parell de valors separats per un "
-"guió (per tots els monitors CRT moderns). Hauríeu de poder trobar aquesta "
+"a monitors de freqüències fixes), o bé un parell de valors separats per un "
+"guió (per a tots els monitors CRT moderns). Hauríeu de poder trobar aquesta "
 "informació en el manual del vostre monitor. Els valors per sota de 50 o per "
 "sobre de 160 són extremadament rars."
 
@@ -1555,9 +1564,9 @@
 "Normalment és aconsellable una profunditat de 24 bits; tanmateix, amb "
 "targetes amb poca quantitat de memòria de «framebuffer», les resolucions "
 "majors s'han d'aconseguir a expenses de la profunditat de color. A més a "
-"més, algunes targetes només suporten l'acceleració 3D per maquinari amb "
+"més, algunes targetes només suporten l'acceleració 3D per a maquinari amb "
 "determinades profunditats de color. Consulteu el manual de la vostra "
-"targeta de vídeo per obtenir més informació."
+"targeta de vídeo per a obtenir més informació."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -1598,7 +1607,7 @@
 "cases, you should enable it."
 msgstr ""
 "La secció «DRI» del fitxer de configuració del servidor X determina el "
-"permissos del dispositiu DRI. Aquesta és una opció per usuàries i usuaris "
+"permissos del dispositiu DRI. Aquesta és una opció per a usuàries i usuaris "
 "avançats. Cal que l'habiliteu en la majoria dels casos."
 
 #. Type: boolean
@@ -1649,52 +1658,3 @@
 #: ../xserver-xfree86.templates:531
 msgid "Characters other than digits are not allowed in the entry."
 msgstr "No es permeten altres caràcters que no siguen dígits en l'entrada."
-
-#~ msgid "PCI:nn:nn:nn"
-#~ msgstr "PCI:nn:nn:nn"
-
-#~ msgid ""
-#~ "(where each nn is a decimal number referring to the card's bus, device, "
-#~ "and function number, respectively)."
-#~ msgstr ""
-#~ "(on cada «nn» és un número decimal que fa referència al bus, dispositiu, "
-#~ "i número de funció de la targeta de vídeo, respectivament)."
-
-#~ msgid "The BusID should be a string in the following format:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Cal que l'identificador de bus siga una cadena amb el format següent:"
-
-#~ msgid "bustype:bus:device:function"
-#~ msgstr "tipus_bus:bus:dispositiu:funció"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Where \"bustype\" is \"PCI\" for PCI and AGP video cards, and each of "
-#~ "\"bus\", \"device\", and \"function\" is a decimal (not hexadecimal) "
-#~ "value. For example, \"PCI:0:16:0\" is valid input (without the double-"
-#~ "quotes)."
-#~ msgstr ""
-#~ "On «tipus_bus» és «PCI» per targetes de vídeo PCI i AGP, i «bus», "
-#~ "«dispositiu» i «funció» són tres valors decimals (no hexadecimals). Per "
-#~ "exemple, «PCI:0:16:0» (sense les cometes) és un valor correcte."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The \"pc102\" and \"pc105\" models are versions of the pc101 and pc104 "
-#~ "keyboards, respectively, often found in Europe."
-#~ msgstr ""
-#~ "Els models «pc102» i «pc105» són versions dels teclats «pc101» i «pc105», "
-#~ "respectivament, que es solen trobar a Europa."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The bitmap, freetype, speedo, type1, and xtt modules are all font "
-#~ "rasterizers. The freetype and xtt modules should not be enabled at the "
-#~ "same time, as they are incompatible. The freetype module should be used "
-#~ "for Western languages and anti-aliased font support; the xtt module "
-#~ "should be used for East Asian character set support (specifically, for "
-#~ "CID-keyed fonts)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Els mòduls «bitmap», «freetype», «speedo», «type1» i «xtt» són "
-#~ "representadors de fonts. No habiliteu simultàniament els mòduls "
-#~ "«freetype» i «xtt», ja que són incompatibles. Heu d'usar el mòdul "
-#~ "«freetype» per les llengües occidentals i per obtenir suport de fonts "
-#~ "suavitzades; cal que useu el mòdul «xtt» pel suport del joc de caràcters "
-#~ "de l'Àsia oriental (en particular, per fonts amb marcació CID)."Reply to: