[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Wrong link @ https://www.debian.org/devel/debian-installer/Hi,

> Installeren met het installatieprogramma van Debian

> Voor de officiële installatie-media voor Debian 10.9 en voor informatie, zie de buster-pagina.

"buster-pagina" links to
https://www.debian.org/releases/bullseye/debian-installer/
at least in the Dutch version.

https://www.debian.org/devel/debian-installer/

Greetings,
-- 
Olaf


Reply to: