[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problem with vlc-bin! Take a look.Hello,

This is what i get when trying to install something, started sense yesterday when i upgraded my kernel.

root@Neux:~/Hämtningar# sudo apt-get install xbacklight
Läser paketlistor… Färdig
Bygger beroendeträd      
Läser tillståndsinformation… Färdig
Du bör köra ”apt-get -f install” för att korrigera dessa:
Följande paket har beroenden som inte kan tillfredsställas:
 vlc : Beroende av: vlc-bin (= 2.2.6-6) men det kommer inte att installeras
E: Otillfredsställda beroenden. Prova med ”apt-get -f install” utan paket (eller ange en lösning).


The language is in swedish, to interpret.

Problem ----->  * vlc-bin_2.2.6-6+b1_amd64.deb


In ENG

root @ Neux: ~ / Download # sudo apt-get install xbacklight
Reading Package Lists ... Completed
Builds dependence trees
Reading permission information ... Completed
You should run "apt-get -f install" to correct these:
The following packages have unsatisfactory abilities:
  vlc: Depending on: vlc-bin (= 2.2.6-6) but it will not be installed
E: unsatisfied dependence Try "apt-get -f install" without package (or enter a solution).


* Depending on: vlc-bin (= 2.2.6-6) but it will not be installed ??...

Known the problem?

Thanks in advance.

Best regards,
Uran

Reply to: