[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Small "bug" on news (polish version)W dniu 18.06.2017 o 13:38, Ana Guerrero Lopez pisze:
> 
> Hi,
> 
> On Sun, Jun 18, 2017 at 01:22:56PM +0200, Przemek Jagielski wrote:
>> Hello,
>>
>> Today we published news about Debian 9. In polish version one sentence have
>> bad information:
>>
>> Po 26 miesiącach stałego rozwoju, Projekt Debian z dumą przedstawia nowe
>> stabilne wydanie oznaczone numerem 9 (o nazwie kodowej Jessie), które będzie
>> wspierane przez najbliższe 5 lat, dzięki wspólnej pracy Zespołu ds.
>> Bezpieczeństwa oraz Zespołu ds. Długiego Wsparcia.(After 26 months permanent
>> development, Project Debian present new stable version signed number 9
>> (codename Jessie)  [..]) Should be codename Stretch. Can you forward this
>> notify for Polish Press Team?

Yes, my bad.

> We don't have a Polish Press Team, but I'm CC'ing to the translator.
> If you see more errors in Polish, please contact the translator team
> at: https://lists.debian.org/debian-l10n-polish/
> 
> Thank you,
> Ana

Dear debian-www team!

Can someone with access to the webwml repo simply
s/Jessie/Stretch in the 19th line in this file:
https://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/polish/News/2017/20170617.wml?revision=1.1&view=markup
please?

Thanks,
-- 
Michał Kułach

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: