[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ik had een paar vragen over debianwitch system dus it youse and specifications
is there an installation wizard
does it also support x-windows applications
does the program perhaps by thirt parties support service level agreements?
 
whit kind regards

Op 15 november 2009 19:10 schreef Simon Paillard <simon.paillard@resel.enst-bretagne.fr> het volgende:
Hi,

debian-www is an english speaking list about the Debian website.

On Fri, Nov 13, 2009 at 05:48:59PM +0100, xavier s. bapthiste de Bourbonne les Arc's sans tombe wrote:
> is bij wlke systeemeisen past het het meest; het je ook een download
> en installatie schil; is er een light versie beschikbaar voor alleen
> internet; draait er alle x-windows software op of allen de debian GNU;
> kan ik ook van andere linux versies zoals KDE software downloaden; en
> kan je er service level agrement contracten op af sluiten????

You probably want to ask your question in dutch to
http://lists.debian.org/debian-user-dutch/

Best regards.

--
Simon Paillard--
Xavier S. Bapthiste de Bourbonne les Arc's sans tombe

Reply to: