[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: broken link(Replying in Dutch; can't reproduce problem...)

On Thursday 21 July 2005 22:21, devpad18@deventerpad.nl wrote:
> Ik wilde net via http://www.nl.debian.org/distrib/ debian downloaden
> maar toen ik op "maak zelf een cd-set" klikte bleef de pagina maar
> refreshen.

Let op: Debian email lijsten zijn standaard in het Engels...

De link die je noemt verwijst naar [1]. Ik zie geen problemen met die 
pagina.

[1] http://www.nl.debian.org/CD/index.nl.html

M.vr.gr,

Frans Pop

Attachment: pgp3roIjlbgOV.pgp
Description: PGP signature


Reply to: