[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#204009: www.debian.org: Poor Finnish translations on the main pagePackage: www.debian.org
Version: N/A; reported 2003-08-03
Severity: minor

The following lines on the front page are poor Finnish, IMO:

"Käyttöjärjestelmä koostuu niistä perusohjelmista ja -työkaluista, joiden
avulla kone käy." Should end with "...kone toimii." I also think that
"ja -työkaluista" is simply repeating "perusohjelmista."

";tästä nimi GNU/Linux." Better would be ";siksi nimi on GNU/Linux."

"Mukana tulee yli 8710 pakettia..." -> "Debianin mukana tulee..."


Additional mistakes on the http://www.debian.org/Bugs/

"kunnes vika merkitään korjatuksi tai muuten hoidelluksi." -> "...hoidetuksi."

"Lisäasetuksia (jotka voit jättää koskemattomiksi, oletusarvot toimivat):"
-> "(nämä voit jättää tyhjiksi, sillä oletusarvot ovat toimivat):"

"Tämän hetkinen lista lumepaketeista..." -> "Tämänhetkinen..."

-- System Information
Debian Release: 3.0
Architecture: i386
Kernel: Linux home.killeri.net 2.4.17 #11 SMP ti huhti  22 16:23:50 EEST 2003 i686
Locale: LANG=fi_FI@euro, LC_CTYPE=fi_FI@euro
Reply to: