[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#221258: Spam rapport / Spam report 1V08 - (H2cZ8GD7A9)Jouw mail (zie info hieronder) werd door de Vum-beveiligingssoftware als
spam aanzien. Indien de mail toch dient afgeleverd te worden, antwoord dan
op dit bericht zonder het onderwerp te veranderen.

Mail verzonden op : 13/06/2005 23:05:32
Afzender : "" <221258@bugs.debian.org>
Bestemmeling : michel.vandersmissen@standaard.be
Onderwerp : Es werden die Mitarbeiter gefordert wlwdk  n zwo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

When receiving your email (specifications further on) it  was rejected
because the Vum-emailsystem determined it was spam. If you would like to
have this mail delivered, reply on this message without changing the
subject.

Mail sent on : 13/06/2005 23:05:32
Sender : "" <221258@bugs.debian.org>
Destinee : michel.vandersmissen@standaard.be
Subject : Es werden die Mitarbeiter gefordert wlwdk  n zwoReply to: