[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: melding na inloggen (announcement after login.Roy Snabilié schreef:

Als ik mij ingelogd heb krijg ik de volgende melding:
Beste Roy,

Dit is de Engelse lijst, er is ook een Nederlandse lijst: debian-user-dutch@lists.debian.org. Hoewel je mail ook de Engelse vertaling bevat, worden andere talen dan Nederlands op deze lijst niet zo gewaardeerd. Daarentegen kan de Nederlandse lijst wel een beetje traffic gebruiken.

Sjoerd

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: