[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fluxbox 1.0 -- issue with transparent icons on toolbarpaździernik roku pamiętnego 2007, prawdopodobnie 30. Wielka mądrość na
czytelników linux.debian.user spłynęła, gdy tako rzekł(a) Miroslaw
Zalewski:
> Or is it known issue and I have to switch back to Fluxbox 1.0rc3 for
> some time to have things working?

That was proper way. I recently updated Fluxbox to 1.0.0+deb1-4 version
(newest in testing branch) and there is no such problem.

> PS. Please don't mind my poor English, Polish is my mother-tongue.
-- 
Niżej podpisany, zamieszkały w http://minio.xt.pl ,
            Mirosław Zalewski


Reply to: