[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Undran?????Hej,jag vill inte ha denna Debian-sida som startsida,har inte begärt detta!
Hur har den kommit fram iså fall?
//Malin

Reply to: