[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

alsa and kernel 2.4.27-2-686I've recently installed Debian stock kernel 2.4.27-2-686, and wich to
get alsa running properly. Following hints I got on this list earlier
I downloaded alsa-modules-2.4.27-2-686 with apt-get, followed by
alsaconf. Doing this gives me the errormessages listed below.  I also
found similar errormessages from depmod:
--------'depmod
-ae'-------------------------------------------------------------------------apt-get install
alsa...-----------------------------------------------------------
hjem:/home/vegard# apt-get install alsa-modules-2.4.27-2-686
Leser pakkelister ... Ferdig
Skaper oversikt over avhengighetsforhold ... Ferdig
0 oppgraderte, 0 nylig installerte, 1 installert på nytt, 0 å fjerne
og 1 ikke o ppgradert.
Må hente 0B/1369kB med arkiver.
Etter utpakking vil 0B ekstra diskplass bli brukt.
Vil du fortsette? [Y/n]y
Leser pakkefelter... Ferdig
Leser pakkestatus... Ferdig
Henter feilrapporter... Ferdig
(Leser database ... 161659 filer og kataloger er installerte.)
Gjør klar til å bytte ut alsa-modules-2.4.27-2-686 1.0.8+2 (ved bruk
av .../alsa -modules-2.4.27-2-686_1.0.8+2_i386.deb) ...
Pakker ut erstatningen alsa-modules-2.4.27-2-686 ...
Setter opp alsa-modules-2.4.27-2-686 (1.0.8+2) ...
depmod: *** Unresolved symbols in
/lib/modules/2.4.27-2-686/updates/alsa/snd-pda udiocf.o
depmod: *** Unresolved symbols in
/lib/modules/2.4.27-2-686/updates/alsa/snd-vx- cs.o
depmod: *** Unresolved symbols in
/lib/modules/2.4.27-2-686/updates/alsa/snd-vxp 440.o
depmod: *** Unresolved symbols in
/lib/modules/2.4.27-2-686/updates/alsa/snd-vxp ocket.o
Unloading ALSA sound driver modules: snd-ens1371 snd-pcm-oss
snd-mixer-oss snd-r awmidi snd-seq-device snd-ac97-codec snd-pcm
snd-timer snd-page-alloc.
Loading ALSA sound driver modules: snd-ens1371 snd-pcm-oss
snd-mixer-oss snd-raw midi snd-seq-device snd-ac97-codec snd-pcm
snd-timer snd-page-allocSetting up AL SA.../etc/init.d/alsa: Warning:
'alsactl restore' failed with error message 'als actl:
set_control:930: warning: name mismatch (3D Control - Center/3D
Control Si gmatel - Depth) for control #28
alsactl: set_control:930: warning: name mismatch (3D Control -
Depth/Sigmatel 4- Speaker Stereo Playback Switch) for control #29
alsactl: set_control:930: warning: name mismatch (External
Amplifier/Sigmatel Su rround Phase Inversion Playback ) for control
#30
alsactl: set_control:930: warning: name mismatch (IEC958 Playback
Switch/Externa l Amplifier) for control #31
alsactl: set_control:924: warning: iface mismatch (3/2) for control #32
alsactl: set_control:930: warning: name mismatch (IEC958 Playback
Default/IEC958  Playback Switch) for control #32
alsactl: set_control:1025: bad control.32.value type'. done.
.

----------alsaconf-------------------------------------------------------------------------------

hjem:/home/vegard# alsaconf
Unloading ALSA sound driver modules: snd-ens1371 snd-pcm-oss
snd-mixer-oss snd-rawmidi snd-seq-device snd-ac97-codec snd-pcm
snd-timer snd-page-alloc.Building card database...


Running update-modules...
depmod: *** Unresolved symbols in
/lib/modules/2.4.27-2-686/updates/alsa/snd-pdaudiocf.o
depmod: *** Unresolved symbols in
/lib/modules/2.4.27-2-686/updates/alsa/snd-vx-cs.o
depmod: *** Unresolved symbols in
/lib/modules/2.4.27-2-686/updates/alsa/snd-vxp440.o
depmod: *** Unresolved symbols in
/lib/modules/2.4.27-2-686/updates/alsa/snd-vxpocket.o
Loading driver...
Setting up ALSA.../etc/init.d/alsa: Warning: 'alsactl restore' failed
with error message 'alsactl: set_control:930: warning: name mismatch
(3D Control - Center/3D Control Sigmatel - Depth) for control #28
alsactl: set_control:930: warning: name mismatch (3D Control -
Depth/Sigmatel 4-Speaker Stereo Playback Switch) for control #29
alsactl: set_control:930: warning: name mismatch (External
Amplifier/Sigmatel Surround Phase Inversion Playback ) for control #30
alsactl: set_control:930: warning: name mismatch (IEC958 Playback
Switch/External Amplifier) for control #31
alsactl: set_control:924: warning: iface mismatch (3/2) for control #32
alsactl: set_control:930: warning: name mismatch (IEC958 Playback
Default/IEC958 Playback Switch) for control #32
alsactl: set_control:1025: bad control.32.value type'. done.

Setting default volumes...


===============================================================================

 Now ALSA is ready to use.
 For adjustment of volumes, use your favorite mixer.

 Have a lot of fun!


hjem:/home/vegard#


How can I solve this problem. So far the sound works. Still I wish to
clear out any errors and in the end get a completely finetuned Debian
system running.

Running Debian Sarge Stable.

Thanks in advance, VegardReply to: