[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Чи живий цей лист?Здоров будь!

>>>>> " " == Golden Online <goldenonline@gmail.com> writes:
 > Привіт усім.  За тиждень окрім спама нічого з листа не отримав. Чи
 > хтось читає його?  Чи доведеться йти до debian-russian по відповіді?

Авжеж, читають, тiльки тут людей не так багато.
А ти, якщо не гидуєш, можеш i до москаликiв пiти. :-E

====
Роман
кiнець зв'язку

Reply to: