[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: donanım desteği hk.Sun, 12 May 2019 11:42:37 +0300 tarihinde
Umit Bozkir <bozkiru@itu.edu.tr> yazmış:

> >
> >01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation Device 0fb9 (rev a1)
> >  Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device 3764
> >  Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 17
> >  Memory at f7080000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
> >  Capabilities: <access denied>
> >  Kernel driver in use: snd_hda_intel
> >  Kernel modules: snd_hda_intel
> >
> >03:00.0 Audio device: Creative Labs Sound Core3D [Sound Blaster
> >Recon3D /
> >Z-Series] (rev 01)
> >  Subsystem: Creative Labs SB1570 SB Audigy Fx
> >  Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 17
> >  Memory at f7204000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
> >  Memory at f7200000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
> >  Capabilities: <access denied>
> >  Kernel driver in use: snd_hda_intel
> >  Kernel modules: snd_hda_intel
> >

Bende sizin donanımını yok ama yazdıklarınız bakarak yapabileceğim
yorumu aşağıda sunuyorum. Umarım yardımı olur.

Gönderilen çıktının bir bölümünde probleme ilişkin bilgiler var.
Sistemde iki adet ses kartı tespit edilmiş ve her ikisi nde Intel Ses
kartı sürücüsü yüklenmiş. Bu durumda iki karttan sadece
kullanılmak istenen aktik kılınıp diğeri pasifleştirilmeli. İlk adım
BIOS/EFI/UEFI üzerinden kullanılmayacak olna ses akrtını pasif hale
getirin. Eğer creative pasif kılarsanız sistem Intest ses kartı
sürücüsü üzerinden çıkış verecek.

Creative için ise Nvidia karttaki ses kartını pasif kılın. Creative
aktif kart olarak seçin. Sistemi başlattığınız da halen sorun devam
ediyorsa Synaptic veya apt-get ya da aptitude kullanarak "linux
non-free firmware" paketini kurun. Bu pakette bazı Creative firmare
dosyaları var. Belki yardımı olabilir. Eğer bu paket yüklendikten sonra
halen sorun devam ediyorsa "adigy" anahtar sözcüğü ile paket
yöneticinse arama yaparsanız bazı ALSA paketleir bulabilirsiniz. Bu
paketler sizin sözünü ettiğiniz donanımlara ait bazı yamalar içeriyor.
Umarım yardımı olur. Bunları kurduktan sonra ses kartı sürücünüz
ayarlarını değiştirmeyi deneyebilirsiniz. 
-- 
Gökşin Akdeniz <goksin.akdeniz@gmail.com>

Attachment: pgpD_gBa_7a6B.pgp
Description: PGP signature


Reply to: