[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Salt Okunur Diski BiçimlendirmeTue, 4 Nov 2014 22:02:03 +0200 tarihinde
Gökhan Öztürk <gokhanozturk@gokhanozturk.org> yazmış:

> Nov  4 22:00:52 Asus kernel: [13696.567885] sd 8:0:0:0: [sdb] Write
> Protect is on


Kullandığınız usb disk "salt okunur" olarak bağlanıyor. Dolayısıyla da
"yazmak" söz konusu olmuyor. Diskin üzerindeki dosya sistemini root
olarak "dd" kullanarak silmeyi deniyin. Sonra da yeni dosya sistemi
oluşturmayı deneyebilirsiniz. Eğer root olarak bu işlemleri
yapamıyorsanız donanım sorunu olabilir.

-- 
Gökşin Akdeniz <goksin.akdeniz@gmail.com>

Attachment: pgp5dkgfePueU.pgp
Description: PGP signature


Reply to: