[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: kurulmuş çekirdek önyüklemeAhmet Bey, grub'ı güncellediniz mi?
root olarak "update-grub"  olması gerekli yanlış hatırlamıyorsam.


21 Nisan 2013 17:48 tarihinde AhMeT BaGaTIR <biobagatir@gmail.com> yazdı:
Selamlar,
2012 marttan beri Debian kullanıyorum.Synaptikten sisteme kurduğum hazır
derlenmiş çekirdekler, grub ekranında çıkmadı.
Ne yapmam gerekir?
Teşekkürler.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: [🔎] 201304211748.29559.biobagatir@gmail.com" target="_blank">http://lists.debian.org/[🔎] 201304211748.29559.biobagatir@gmail.comReply to: