[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Yan: Yan: Localhost phpMyAdminEk olarak MySQL'e komut satırından bağlandıktan sonra aşağıdaki komut ne döndürüyor?

mysql> show grants

2012/11/17 Gökhan Öztürk <reveler_07@yahoo.com>
Konsole ekranından şife yazmadan bağlanabildim ama web tarayıcısından bağlanamıyorum.

Kimden: Semetey Coşkun <semeteycoskun@gmail.com>
Kime: Gökhan Öztürk <reveler_07@yahoo.com>
Kopya: "debian-user-turkish@lists.debian.org" <debian-user-turkish@lists.debian.org>
Gönderildiği Tarih: 17 Kasım 2012 11:59 Cumartesi
Konu: Re: Yan: Localhost phpMyAdmin

Yani ;

mysql -u root

dediğinizde doğrudan bağlanabiliyorsunuz bu durumda anladığım kadarı ile.

Bildiğim kadarı ilen PHPMyAdmin'deki hiç bir aracın kendi şifresi yok...  Sorulan kullanıcı adı ve şifre veri tabanına bağlantı yapabilmek için.

Bu durumda uçbirimden bağlanabildiğiniz şekilde yani uçbirimden kullandığınız kullanıcı adı ve şifre ile  PHPMyAdmin'e de bağlanabiliyor olmanız gerekli? Bu şekilde bağlanabiliyor musunuz?


2012/11/17 Gökhan Öztürk <reveler_07@yahoo.com>
mysql -u root -p komutunu normal kullanıcı olarak yazdım. 123456 ile bağlanamadım ama boş şifre girdiğimde bağlanabildim.

Ama boş şifre ile bağlandığıma tam emin değilim aşağıdaki satırlar geldi.

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 14
Server version: 5.5.24-9 (Debian)

Copyright (c) 2000, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>

Kimden: Semetey Coşkun <semeteycoskun@gmail.com>
Kime: Gökhan Öztürk <reveler_07@yahoo.com>
Kopya: "debian-user-turkish@lists.debian.org" <debian-user-turkish@lists.debian.org>
Gönderildiği Tarih: 17 Kasım 2012 10:27 Cumartesi
Konu: Re: Localhost phpMyAdmin

Merhabalar,

MySQL'e komut satırından bağlanabiliyor musunuz root kullanıcısı ile?

$mysql -u root -p

Komutundan sonra şifrenizi soracak. Buraya "123456" yazdığnızda giriş yapabiliyor musunuz?

2012/11/17 Gökhan Öztürk <reveler_07@yahoo.com>
Selamlar. apache2, php5, mysql-server paketlerini sorunsuz kurdum.

phpMyAdmin paketini kurarken benden istenilen şifreleri "123456" yaptım ancak iceweasel tarayıcımdan "localhost/phpmyadmin/" adresinden kullanıcı adımı "root" ve parolamı

"123456" yapıyorum aşağıdaki hatayı veriyor.

#1045 MySQL sunucusuna oturum açılamıyor.

Root olarak kök > etc > mysql > debian.cnf  dosyasının içindeki ;

user     = debian-sys-maint
password = pTwuwGpk1haIqzVL

bu bilgilerle phpMyAdmine giriş yapabiliyorum.

debian.cnf içindeki bu satırları ;

user = root
password = 123456 olarak düzelttim ama yine de olmadı.
--
Semetey COŞKUN

--
Semetey COŞKUN

--
Semetey COŞKUN

Reply to: